Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grants (prosjektmidler) Generelle retningslinjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grants (prosjektmidler) Generelle retningslinjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grants (prosjektmidler) Generelle retningslinjer

2 District Simplified Grant D2305 til fordeling i 2011/12 USD • Forenklet prosjektstøtte - klubber søker distriktet (som avgjør) om støtte til enklere prosjekt lokalt eller internasjonalt • Prosjektet skal være gjennomført og rapportert innen 1. juli 2012 • Kunngjøring våren • Søknadsfrist 15. desember ROTARY seminar Vestnes 24. september

3 Matching Grant D2305 kan i støtte med USD • TRF bidrar med 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag Eksempel: • Klubb har USD – TRF bidrar med USD • Distrikt bidrar USD – TRF bidrar med USD Totalt gir dette USD til prosjektet. • Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host) • Søknadsskjema samt retningslinjer finnes på: Leder av Grant komiteen D2305 og kontakt : Erling Sævareide ROTARY seminar Vestnes 24. september

4 ” The Annual Program Fund”(APF) og ”District Designatet Fund”(DDF) • Innbetaling fra D2305 til APF i : USD • Tilbake i 2011/12 fra APF som DDF: USD = til disposisjon 2011/12: USD Av disse: • USD til Grant • USD til Distrikt Simplified Grants (Forenklet prosjektstøtte) ROTARY seminar Vestnes 24. september

5 Matching Grant District Simplified Grant • Matching Grant initieres av klubber/distrikt. – Godkjennes og støttes av TRF (WF) – Samarbeid mellom flere klubber sammen med klubb i mottagerlandet • District Simplified Grant – Initieres av klubb/distrikt – Godkjennes lokalt, men rapportering til TRF – Lokale eller internasjonale humanitære prosjekt

6 Generelle kriteria • Støtter internasjonale prosjekter initiert av rotarianere • Sterkere Rotary nettverk (samarbeid) • Søknad må være i henhold til Rotary sitt regelverk • Prosjektet starter etter at det er godkjent av TRF

7 Involvere Rotary medlemmene • Involvere medlemmer fra deltagende klubber – Rapport til TRF • Klubbene ansvarlig for utførelse og rapportering til TRF – Opprette en prosjektkomite • Overvåke prosjektet etter behov • Avslutning av prosjektet

8 Bruk av tilskuddsmidler fra TRF må: • Prosjekter må ha en humanitær profil • Ha betydelige engasjement fra Rotary og gi et synlig Rotary • Beviselig nytte for et samfunn som helhet, og ikke en individuell person • Utelukke ansvar overfor TRF eller Rotary International utover det som er bevilget som tilskudd • Vær konsekvent med de kriterier, prosedyrer og retningslinjer for PolioPlus programmet og verdens helseorganisasjon for prosjekter med vaksiner og vaksinasjoner

9 Tilskudd kan ikke brukes til: • Kjøp av grunn og bygninger. • Aktiviteter som innebærer bygging av enhver struktur • Arbeide, eller delta i inntektsgivende aktivitet • Bygging av infrastruktur som veier, brønner, reservoarer, demninger, broer, latriner og vannforsyning eller lignende er akseptabelt. • Aktiviteter som involverer renovering • Lønn, stipend, eller honorar for en enkeltperson eller enkeltpersoner som arbeider for en samarbeidende organisasjon • Å støtte administrative kostnader av andre organisasjoner

10 Tilskuddsmidler Matching Grant • Ikke del av årets bidrag til TRF • Bidrag fra klubber og distrikt må være høyere enn fra TRF • Betydelig del av midlene må komme utenfra mottagende land • Bidrag sendt TRF før prosjektet er godkjent, vil normalt ikke være tilgjengelig • Bidrag som overskrider MG prosjektet vil bli registrert som Annual Giving.

11 Fortsettelse • Matching Grant kan motta bidrag fra andre organisasjoner, men dette «matches» ikke fra TRF. • Finansieringen kan ikke forandres etter at prosjektet er godkjent • Kansellering av MG betyr at midler tilbakeføres (unntatt utbetalte bidrag) • MG kan ikke brukes til å støtte TRF • Finansiering kan tas direkte fra DDF fondet.

12 Tilskuddsmidler District Simplified Grant • Ramme 20% av District Designated Fond (DDF) fondet • DDF fondet er 50% av innbetaling til TRF • Godkjennes av distriktet • Utbetales fra distriktet (overført fra TRF) • Bruk innen rotaryåret • Rapportering • Ubrukte midler returneres TRF

13 Fortsettelse • Årets DSG fond USD • Søknad sendes: – DRFCC John Stennes – – Frist 15. desember • Beskrivelse/budsjett – Bruk skjema

14 Utbetaling av tilskudd (MG) • Godkjent søknad • Klubb/distrikt bidrag er mottatt av TRF • TRF har mottatt konto for utbetaling av tilskudd. – Rotary klubb/distrikt konto – Minst 2 signaturer nødvendig • TRF vil ikke sende penger til andre organisasjoner

15 Eierskap til utbetalte midler (MG) • Påse at midlene ikke misbrukes • Prosjektstyring – Innkjøp – Regnskap • Midler brukes til godkjente ting – Kan medføre at midler må tilbakeføres til TFR • Uregelmessigheter rapporteres til TRF • Ubrukte midler og eventuelle renter returneres til TRF etter at prosjektet er avsluttet

16 Deadline for prosjektet (MG) • MG som ikke godkjennes av klubber innen 6 måneder etter godkjenning fra TRF • Godkjent MG fra TRF som ikke mottar innbetalinger fra klubber/distrikt innen 6 måneder. • Dersom MG prosjekt ikke er utført innen 12 måneder kan tilskudd fra TRF trekkes tilbake og klubber/distrikt bli anmodet om å betale dette tilbake.


Laste ned ppt "Grants (prosjektmidler) Generelle retningslinjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google