Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtteordninger Medlemsmøte i NAMK 28.02.2011. •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtteordninger Medlemsmøte i NAMK 28.02.2011. •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtteordninger Medlemsmøte i NAMK 28.02.2011

2 •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger •Søknadsfrist: Medio mars •Søknadsskjema og retningslinjer lastes ned fra bydelens nettsiderbydelens nettsider Frivillighetsmidler Nordre Aker

3 Konsertstøtte fra Oslo kommune •Konserter som arrangeres i Oslo •Frivillige lag og foreninger i Oslo •Søknadsfrist: •vårsemeseret 15. januar •høstsemesteret 15. august •Enkel søknad på Oslo musikkråds nettsiderOslo musikkråds nettsider

4 Voksenopplæringsmidler •For medlemmer i Musikkens studieforbund •Tilskudd til øvelser, seminarer og kurs med og uten lærer (100/40kr pr time). • Minimum 3 deltakere og 8 timer •Alle kurs må følge en studieplan og ha en repertoarliste

5 •Søknadsfrister: 1. januar og 1. juli eller før kurset finner sted for korte kurs •Søknad via nettet: http://www.musikkensstudieforbund.no / http://www.musikkensstudieforbund.no / •OBS! Medlemmer i NMF og Korforbundet søker via Folkeuniversitetet

6 Frifond •Støtteordning for barn og ungdom. 1/3 av deltakerne må være under 26 år •Du kan søke Frifond Musikk, Frifond Teater, FriFond Barn og unge eller frifond gjennom medlemsorgansiasjon •Ingen søknadsfrist •Søknad på nett: www.frifond.nowww.frifond.no

7 Instrumentfondet •Støtte til: •Instrumenter kjøpt før 1. januar •Reparasjon av instrumenter •Noter, uniformer og annet korpsutstyr •Kun skolekorps (3/4 7-19 år) •Søknadsfrist: 1. april •Søknad via NMFNMF

8 Drømmekonserten •Medlemmer av NMF kan søke •Støtte til en enkeltkonsert i nærmiljøet •Samarbeid med minst en annen kulturaktør •Søknadsfrister: 15. desember, 15. mars, 15. juni og 15. september •Søknad via NMFNMF

9 Aktivitetsmidler for kor •Kriterier: •Det skal være framføring av levende kormusikk •Det skal være samarbeid med profesjonelle aktører •Konserten/prosjektet må ikke være avsluttet før søknadsfristen •Neste søknadsfrist er 15. mars •Søknad via Norges KorforbundNorges Korforbund

10 Sparebankstiftelsen •Prioriterte områder 2011: •Kulturminner •Ut i Naturen •Prioriterte områder 2012: •Kunst og kulturaktiviteter •Nærmiljøaktiviteter, idrett og lek •Tiltak med verdi over tid og som kommer mange tilgode

11 •Søknadsfrist 15. feb. og 15. sept. •Søknad på Sparebankstiftelsens nettsiderSparebankstiftelsens nettsider

12 Løpende kunst- og kulturtiltak, Oslo kommune •Byomfattende og åpne publikumsrettete tiltak •Fortusetter profesjonelle medvirkende •Søknadsfrist: 12 uker før gjennomføring og senest 1. oktober •Søknad via Oslo kommunes nettsiderOslo kommunes nettsider

13 Musikkutstyrsordningen •Gjelder rytmisk musikk •Støtte til framføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak og musikkbinger •Søknadsfrist: 1. februar og 1. september. •Søknad via Musikkutstyrsordningens nettsiderMusikkutstyrsordningens nettsider

14 Kulturrådet •Gir støtte til prosjekter der profesjonelle kunstnere er innvolvert •Støtteordninger for bl.a. bestillingsverk, kirkemusikk, prosjektstøtte •Støtte til workshops og framføringer med barn og unge under ledelse av profesjonelle kunstnere

15 •Søknadsfrister varierer med ordning •1. mars •1. juni •1. september •1. desember •Oversikt over støtteordninger fra KulturrådetOversikt over støtteordninger


Laste ned ppt "Støtteordninger Medlemsmøte i NAMK 28.02.2011. •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google