Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø

2 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbund i Norge

3 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no

4 Studieforbundet natur og miljø • Det grønne studieforbundet. • Studieforbundet natur og miljø består av 19 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. • Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

5 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø Norsk Kennel Klub (NKK) Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Jakt- og Fiskesenteret 4H Norge (4H) Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Norges Birøkterlag (NB) Den Norske Turistforening (DNT) Det norske hageselskap Norges speiderforbund (NSF) Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) Hest og Helse (HH) Natur og Ungdom (NU) Norges Naturvernforbund (NNV) Norges Kaninavlsforbund (NKF) Norsk Botanisk Forening (NBF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Roseforening (NRF) Norges Fritids og Småfiskerforbund (NFSF) Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT)

6 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Hva er Studieforbundet? • Studieforbundet natur og miljø er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene til rette for kurs og studiearbeid sentralt og lokalt. • Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges, hvis man skal ha tilskudd etter Voksenopplæringsloven. • Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på studiearbeidet. Studieforbundet godkjenner alle studieplaner som skal brukes.

7 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no

8 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbund i Norge og N&M VOFO er paraplyorganisasjonen Voksenopplæringsloven styrer • Ca 190 millioner i statstilskudd • Fordeles etter antall kurstimer • N&M hadde vel 53.000 kurstimer (2013) • NKK størst med ca. 26.000 timer • Jegerprøven størst ca. 14.000 timer • N&M fikk vel 7 millioner kroner • Kurstilskudd: 100,- kr pr. time

9 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 1. Arrangør • Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner.

10 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 2. Kunngjøring • Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Dersom kurs kunngjøres andre steder enn på Studieforbundets hjemmeside, skal det fremkomme av kunngjøringen hvilket studieforbund kursarrangøren tilhører.

11 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 3. Studieplan • Kurset skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om bl.a. arbeidsmåter og innhold for hver samling/kursdag. Studieplanen setter krav til antall kursdeltakere. Studieforbundet har oversikt over godkjente studieplaner. Studieplanen for kurset skal være godkjent av Studieforbundet før kursstart. godkjente studieplaner

12 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 4. Kurstime • Kurset må bestå av minst åtte timer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr. time kan inngå. Kurstimer der det er en lærer/instruktør som har det faglige ansvar for gjennomføringen, skal rapporteres som timer med lærer. Tid til eventuell avsluttende prøve/eksamen skal ikke regnes med i kurstiden.

13 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 5. Deltakere • Antall kursdeltakere fastsettes i studieplanen. Kursdeltakere som har fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår og som har deltatt i minst 3/4 av kurstimene, ansees å ha fullført kurset og rapporteres som kursdeltakere. Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som viser møtedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer.

14 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten •6. Kursbevis •Deltakere som fullfører kurset, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold, omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets hjemmeside eller bestille kursbevis for manuell utfylling. Det kan også benyttes egenproduserte kursbevis.skrive ut kursbevis

15 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten •7. Tilskudd pr. time •Arrangøren søker Studieforbundet om tilskudd til kurset. Tilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av styret i Studieforbundet. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll.

16 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lover /regler for studievirksomheten • 8. Ett kurs - flere lærere/instruktører • Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted, til samme tid, vil dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset gjennomføres med flere lærere/instruktører. Dersom det skal registreres som flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks. med kopi av utlysningsteksten.

17 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no 1 til 3 om studiearbeid 1.KURSPLAN - studieplan http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/ (…eller når det ikke foreligger kursplan se…) http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/egenskjema 2.SØKNAD - om tilskudd http://www.naturogmiljo.no/soknad/ 3.RAPPORT - skjema (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs eller logg inn via Mine kurs…) http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

18 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Kursstatistikk • Kursstatistikk på hjemmesiden • http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ • Nyttig for kontroll • Nyttig for regnskap • Nyttig for samarbeid • Nyttig for å hente Rapportskjema • Nyttig for å finne kontaktopplysninger

19 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Når jeg leder et kurs … noen refleksjoner da bruker jeg….. • erfaring • andre deltakere • slik vi alltid har gjort det • boka • min plan • organisasjonens plan • Studieforbundets studieplan

20 Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Lykke til med gode kurs!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø www.naturogmiljo.no Studieforbundet natur og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google