Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø

2 Studieforbund i Norge

3

4 Studieforbundet natur og miljø
Det grønne studieforbundet. Studieforbundet natur og miljø består av 19 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

5 Studieforbundet natur og miljø
Norsk Kennel Klub (NKK) Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Jakt- og Fiskesenteret 4H Norge (4H) Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Norges Birøkterlag (NB) Den Norske Turistforening (DNT) Det norske hageselskap Norges speiderforbund (NSF) Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) Hest og Helse (HH) Natur og Ungdom (NU) Norges Naturvernforbund (NNV) Norges Kaninavlsforbund (NKF) Norsk Botanisk Forening (NBF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Roseforening (NRF) Norges Fritids og Småfiskerforbund (NFSF) Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT)                                                               

6 Hva er Studieforbundet?
Studieforbundet natur og miljø er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene til rette for kurs og studiearbeid sentralt og lokalt. Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges, hvis man skal ha tilskudd etter Voksenopplæringsloven. Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på studiearbeidet. Studieforbundet godkjenner alle studieplaner som skal brukes.

7 Studieforbundet natur og miljø

8 Studieforbund i Norge og N&M
VOFO er paraplyorganisasjonen Voksenopplæringsloven styrer Ca 190 millioner i statstilskudd Fordeles etter antall kurstimer N&M hadde vel kurstimer (2013) NKK størst med ca timer Jegerprøven størst ca timer N&M fikk vel 7 millioner kroner Kurstilskudd: 100,- kr pr. time

9 Lover /regler for studievirksomheten
1. Arrangør Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner.

10 Lover /regler for studievirksomheten
2. Kunngjøring Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Dersom kurs kunngjøres andre steder enn på Studieforbundets hjemmeside, skal det fremkomme av kunngjøringen hvilket studieforbund kursarrangøren tilhører.

11 Lover /regler for studievirksomheten
3. Studieplan Kurset skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om bl.a. arbeidsmåter og innhold for hver samling/kursdag. Studieplanen setter krav til antall kursdeltakere. Studieforbundet har oversikt over godkjente studieplaner. Studieplanen for kurset skal være godkjent av Studieforbundet før kursstart.

12 Lover /regler for studievirksomheten
4. Kurstime Kurset må bestå av minst åtte timer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr. time kan inngå. Kurstimer der det er en lærer/instruktør som har det faglige ansvar for gjennomføringen, skal rapporteres som timer med lærer. Tid til eventuell avsluttende prøve/eksamen skal ikke regnes med i kurstiden.

13 Lover /regler for studievirksomheten
5. Deltakere Antall kursdeltakere fastsettes i studieplanen. Kursdeltakere som har fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår og som har deltatt i minst 3/4 av kurstimene, ansees å ha fullført kurset og rapporteres som kursdeltakere. Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som viser møtedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer.

14 Lover /regler for studievirksomheten
6. Kursbevis Deltakere som fullfører kurset, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold, omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets hjemmeside eller bestille kursbevis for manuell utfylling. Det kan også benyttes egenproduserte kursbevis.

15 Lover /regler for studievirksomheten
7. Tilskudd pr. time Arrangøren søker Studieforbundet om tilskudd til kurset. Tilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av styret i Studieforbundet. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsføres av arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll.

16 Lover /regler for studievirksomheten
8. Ett kurs - flere lærere/instruktører Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted, til samme tid, vil dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset gjennomføres med flere lærere/instruktører. Dersom det skal registreres som flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks. med kopi av utlysningsteksten.

17 1 til 3 om studiearbeid 1. KURSPLAN - studieplan
(…eller når det ikke foreligger kursplan se…) 2. SØKNAD - om tilskudd 3. RAPPORT - skjema (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs eller logg inn via Mine kurs…)

18 Kursstatistikk Kursstatistikk på hjemmesiden Nyttig for kontroll
Nyttig for kontroll Nyttig for regnskap Nyttig for samarbeid Nyttig for å hente Rapportskjema Nyttig for å finne kontaktopplysninger

19 Når jeg leder et kurs … noen refleksjoner
da bruker jeg….. erfaring andre deltakere slik vi alltid har gjort det boka min plan organisasjonens plan Studieforbundets studieplan

20 Lykke til med gode kurs!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google