Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opiaters virkning på hjerne og kropp K. Bergstad Lazaridis Overlege / Sjeflege

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opiaters virkning på hjerne og kropp K. Bergstad Lazaridis Overlege / Sjeflege"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opiaters virkning på hjerne og kropp K. Bergstad Lazaridis Overlege / Sjeflege kdls@bergensklinikkene.no

2

3 ”Junkie” Jan Peter Kranig

4 Robin Williams (55) hadde vært edru i 20 år, men så begynte han å drikke igjen www.ba.no - tirsdag 30.01.07

5 Den avhengige …..

6 G.O.M.E.R. Get out of my emergency room

7 1.1.2004

8 Rehabilitering…..Habilitering…… ….Skadereduksjon…… Muliggjøre behandling

9 REHABILITERING LAT.: Å SETTE TILBAKE I OPPRINNELIG TILSTAND -Å GJENINSETTE I VERDIGHET – DEF. MAR-ØST tidl. MARIO

10 Avhengighetsbegrepet En person har utviklet en psykisk eller fysisk avhengighet til en substans som innebærer at hvis han slutter å bruke substansen, så inntreffer abstinenssymptomer som er varierende alt etter hvilket eller hvilke substanser som er blitt brukt. Avhengighetsdiagnoser defineres i ICD10 F- kapittelet

11 Årsakstenkning

12 Våre pasienters forutsetninger Traumatisk bakgrunn Psykiartrisk sykdom Langvarig rusmiddelbruk Destruktiv livsførsel Kriminalitet Vold Prostitusjon Overgrep Voldtekt Omsorgssvikt Brutte relasjoner Tapte familier Tap av barn Mangelfull skolegang Mangelfull arbeidserfaring Gjeld Somatisk sykdom Stikkord: Comorbiditet

13 Jo yngre jo tyngre………. Jo tidligere et menneske begynner å bruke rusmidler og utvikler en evt. avhengighet, jo mer kan man forvente av dårlig funksjon på de fleste av livets områder

14 Diagnostikk…………. Sosialanamnese Familieanamnese Somatisk anamnese Psykiatrisk anamnese Rusmiddelanamnese Gynekologisk anamnese Medisinsk spesialdiagnostikk Intellektuelle ferdigheter Hjernefunksjon Tidligere behandling Kriminalitet Traumata Økonomi Boforhold Utdannelse Yrkeserfaring

15

16 Rusmidlene Legale: Alkohol Medikamenter Nikotin Kaffe Illegale: Opioidene Amfetamin Cannabis Kokain LSD GHB Sniffestoffer Andre

17 Metadon Subutex

18 Historie I Utviklet i Tyskland under Krigen ”Gjenoppdaget” i USA på begynnelsen av 1960 (Dole –Newswander) HIV-Met, Oslo MIO

19 Historie II Juni 1997: Landsdekkende tilbud, Stortingsvedtak 1998: Etablering av tiltakene rundt om i landet. Samme kriterier, forskjellig arbeidsmodell

20

21

22

23

24

25 Motivasjonsbanene Matinntak Væskeinntak Sexualitet Føde til barna

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Avhengighet kan defineres som : En rusmiddelfremkalt feil -læring knyttet til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen

38 Avhengighet - Begreper ”RUS” Forandring i stemningsleie, eufori Bruk - gjentatt bruk – «craving» Toleranse - betinget toleranse Sensitisering Abstinens - betinget abstinens Forlenget abstinens- Tilbakefall

39 erfaring NEUROBIOLOGI neurobiologi sosiologi psykiatripsykologi En neurobiologisk forklaring innebærer ikke en biologisk determinisme, den bare belyser en annen side av en sammensatt problem som krever en tverrfaglig tilnærming arv

40 STIMULERENDE DEMPENDE RUS 1. KONSENTRASJONS- SVEKKELSE 2. ENDRET STEMNINGSLEIE 3. HUKOMMELSES- OG INNLÆRINGSSVIKT 4. KRITIKKLØSHET 5. SVEKKET FEILKONTROLL HALLUSINOGENE

41 STIMULERENDEDEMPENDE RUS PSYKOTOMIMETISKE 1212 6 7 3 4545 1. ALKOHOL5. OPIATER OG ANDRE STERKE 2. FLYKTIGE SMERTESTILLENDE LØSEMIDLER6. SENTRALNERVØST 3. CANNABIS STIMULERENDE 4. BENZODIAZEPINER7. FENCYCLIDIN

42

43 Opium Morphium Heroin Div. Medikamenter

44

45

46

47 Mesopotamia 5000 f.Kr. Europa 4000 f.Kr. Varmt, tørt klima (Balkan-Kina)

48 Virkning…….. Velbehag Smertestilling Søvn Kritikkløshet Likegladhet Virkelighetsflukt Rastløshet Tretthet Kvalme Oppkast Varme Tunghet Tørr tunge Våkenhet/søvnighet Pustebesvær Små pupiller

49 Virkningsmåte Stimulerer opiatreseptorene Påvirker nervecellenes aktivitet – dempning Ødelegger endorfinsystemene muligens permanent Degenerer nervecellene Toleranseutvikling

50 RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS EN UKE, MÅNED ELLER ÅR I ETT ”NORMALT” MENNESKES LIV.

51 RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS ”EN DAG I EN OPIATMISBRUKERS LIV” TIDLIG FASE

52 RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS ”EN DAG I EN OPIATMISBRUKERS LIV” ETTER FLERE ÅRS MISBRUK

53 RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS ”ETT DØGN PÅ METADON”

54 Hva er det så vi gjør med saften og pillene? Innstilling på medikament (Opptrapping) Stabilisering Justering

55 Mål på riktig dosering Velbefinnende Blodprøve (serumspeil)

56 Hvorfor nettopp Subutex eller Metadon? Lang halveringstid Drikkes i saft – Taes under tungen Skilles ut som egne stoff i urinprøver

57

58

59 Andre medikamentelle muligheter: Suboxone (buprenorfin + naloxone) Laam (Langtidsmetadon) Revia (naltrexon) Narcanti (naloxone)

60 Den medisinske delen er enkel Avgiftning Negative prøver før oppstart (noen unntak) Innstilling på medikament Justering Stabilisering

61 Et hinderløp…………….. Ha bolig Vente på søknadsbehandling Vente på godkjenning Vente på oppstart

62 Søknadsprosedyre -Sosialtjenesten- Skrive søknadsskjema Lage tiltaksplan Innhente dokumentasjon på langvarig og dyptgående opiatavhengighet (Oversikt over utestående soning) INDIVIDUELL PLAN

63 Det skal klarlegges fra kommunen Hvor medikamentet kan utleveres forsvarlig, daglig Hvor urinprøver skal taes Hvem som er med i ansvarsgruppe

64 Søknadsprosedyre -FASTLEGE- Gå til legen Anamnese Somatisk undersøkelse Blodprøver Helsemessig oppfølgning Deltagelse i ansvarsgruppe Normaltariffen

65 Inntakskriterier Dyptgående, langvarig opiatdominert avhengighet Fylte 25 år Gjennomgått medikamentfri behandling i tilstrekkelig grad. (Jo yngre man er jo mer behandling må man kunne forevise) Det kan gjøres unntak i særlige tilfeller hvis helhetssituasjonen tilsier det OBS: Inntakskriteriene er under revisjon !

66 Utskrivningskriterier Uforsvarlighet i behandlingssituasjonen Nyttiggjør man seg behandlingen Vedvarende rusmiddelbruk Trusler om vold Salg og omsetning av rusmidler Manglende oppfølgning

67 Lar i Norge 6 geografiske tiltak med meget forskjellig profil Store forskjeller i utskrivning, ventetid, ventetid i kommunen, oppfølging fra sosialtjenesten. To evalueringsrapporter 2004/2005. Årlige statusrapporter (Universitetsseksjonen UIO) Tiltaket er effektivt, ressursbesparende og reduserer dødelighet og sykelighet. Betydelig reduksjon i kriminalitet Heroinbruk nesten borte 7% kommer i arbeid. De fleste får det bedre.

68 Hva kan LAR brukes til? (I) Stabilisering for diagnostisering av somatisk og psykisk sykdom Stabilisering for diagnostisering av organisk hjerneskade Stabilisering for behandling av somatisk sykdom Stabilisering for behandling av psykiatrisk sykdom (eks ADHD). Stabilisering for behandling med bedret rusmestring som mål.

69 Hva kan LAR brukes til? (II) Stabilisering for tannbehandling Stabilisering for sosialfaglige tiltak: - Bolig - Økonomi - Familie/barn - Aktivisering, evt studier eller jobb -Kulturaktiviteter -Nytt nettverk

70 Nettverkstankegangen….

71

72 Tålmodighet !!!!!!!!

73 Holdninger…… Bruke sunn fornuft Ikke noe mer enn for andre pasienter… …..men heller ikke mindre… Empati - Rammer Ærlighet og oppriktighet…. Respekt..

74 Holdninger Noen som behandler LAR- pasienter føler seg slik……

75 Andre slik …………………..

76 Hva med å prøve slik???

77 Forutsetningen for et godt samarbeid er et fungerende tillitsforhold

78 Anbefalt lesning: Hans Olav Fekjær: Rus Legeforeningens statusrapport 2006 www.legeforeningen.no www.bergensklinikkene.no http://www.rusfeltet.no/ http://www.drugabuse.gov http://www.europad.org/ http://www.rus.no/ http://www.rustiltak.no http://www.aker.uio.no/rus/annet/mar-ost.html www.methadone.org http://www.med.uio.no/ipsy/skr/

79

80


Laste ned ppt "Opiaters virkning på hjerne og kropp K. Bergstad Lazaridis Overlege / Sjeflege"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google