Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opiaters virkning på hjerne og kropp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opiaters virkning på hjerne og kropp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opiaters virkning på hjerne og kropp
K. Bergstad Lazaridis Overlege / Sjeflege 16.februar 2007

2 ???? "Rus"

3 ”Junkie” Jan Peter Kranig

4 - tirsdag Robin Williams (55) hadde vært edru i 20 år, men så begynte han å drikke igjen

5 Den avhengige …..

6 Get out of my emergency room
G.O.M.E.R. Get out of my emergency room

7

8 Hva har samfunnet tenkt?
Rehabilitering…..Habilitering……….Skadereduksjon…… Muliggjøre behandling

9 REHABILITERING LAT.: Å SETTE TILBAKE I OPPRINNELIG TILSTAND
Å GJENINSETTE I VERDIGHET – DEF. MAR-ØST tidl. MARIO

10 Avhengighetsbegrepet
En person har utviklet en psykisk eller fysisk avhengighet til en substans som innebærer at hvis han slutter å bruke substansen, så inntreffer abstinenssymptomer som er varierende alt etter hvilket eller hvilke substanser som er blitt brukt. Avhengighetsdiagnoser defineres i ICD10 F- kapittelet

11 Årsakstenkning

12 Våre pasienters forutsetninger
Traumatisk bakgrunn Psykiartrisk sykdom Langvarig rusmiddelbruk Destruktiv livsførsel Kriminalitet Vold Prostitusjon Overgrep Voldtekt Omsorgssvikt Brutte relasjoner Tapte familier Tap av barn Mangelfull skolegang Mangelfull arbeidserfaring Gjeld Somatisk sykdom Stikkord: Comorbiditet

13 fleste av livets områder
Jo yngre jo tyngre………. Jo tidligere et menneske begynner å bruke rusmidler og utvikler en evt. avhengighet, jo mer kan man forvente av dårlig funksjon på de fleste av livets områder

14 Diagnostikk…………. Sosialanamnese Familieanamnese Somatisk anamnese
Psykiatrisk anamnese Rusmiddelanamnese Gynekologisk anamnese Medisinsk spesialdiagnostikk Intellektuelle ferdigheter Hjernefunksjon Tidligere behandling Kriminalitet Traumata Økonomi Boforhold Utdannelse Yrkeserfaring

15 Rusmidlene

16 Rusmidlene Legale: Illegale: Alkohol Medikamenter Nikotin Kaffe
Opioidene Amfetamin Cannabis Kokain LSD GHB Sniffestoffer Andre

17 Substitusjonsbehandling
Metadon Subutex Substitusjonsbehandling

18 Historie I Utviklet i Tyskland under Krigen
”Gjenoppdaget” i USA på begynnelsen av (Dole –Newswander) HIV-Met, Oslo MIO

19 Historie II Juni 1997: Landsdekkende tilbud , Stortingsvedtak
1998: Etablering av tiltakene rundt om i landet. Samme kriterier, forskjellig arbeidsmodell

20

21

22

23

24

25 Motivasjonsbanene Matinntak Væskeinntak Sexualitet Føde til barna

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Avhengighet kan defineres som:
En rusmiddelfremkalt feil -læring knyttet til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen

38 Avhengighet - Begreper
”RUS” Forandring i stemningsleie, eufori Bruk - gjentatt bruk – «craving» Toleranse - betinget toleranse Sensitisering Abstinens - betinget abstinens Forlenget abstinens- Tilbakefall Neurobiologiske forandringer som ligner på schizofreniets sine.

39 NEUROBIOLOGI erfaring arv neurobiologi sosiologi psykiatri psykologi En neurobiologisk forklaring innebærer ikke en biologisk determinisme, den bare belyser en annen side av en sammensatt problem som krever en tverrfaglig tilnærming

40 RUS 1. KONSENTRASJONS- SVEKKELSE 2. ENDRET STEMNINGSLEIE 3. HUKOMMELSES- OG INNLÆRINGSSVIKT 4. KRITIKKLØSHET 5. SVEKKET FEILKONTROLL STIMULERENDE DEMPENDE HALLUSINOGENE

41 RUS 4 5 1 2 6 STIMULERENDE DEMPENDE 7 3 PSYKOTOMIMETISKE
Her hadde det vært fint å ha noen eksempler på dempende ikke rusmidler, psykotomimetiske ikke rus osv….. Stim: nikotin modafinil? Dempende: sederende antihistaminer Psykotomim: DA agonister? 1. ALKOHOL OPIATER OG ANDRE STERKE 2. FLYKTIGE SMERTESTILLENDE LØSEMIDLER SENTRALNERVØST 3. CANNABIS STIMULERENDE 4. BENZODIAZEPINER 7. FENCYCLIDIN

42 Opioidene

43 Opium Morphium Heroin Div. Medikamenter
Obs! PF

44

45

46

47 Mesopotamia 5000 f. Kr. Europa 4000 f. Kr
Mesopotamia f.Kr. Europa f.Kr. Varmt, tørt klima (Balkan-Kina)

48 Virkning…….. Velbehag Smertestilling Søvn Kritikkløshet Likegladhet
Virkelighetsflukt Rastløshet Tretthet Kvalme Oppkast Varme Tunghet Tørr tunge Våkenhet/søvnighet Pustebesvær Små pupiller

49 Virkningsmåte Stimulerer opiatreseptorene
Påvirker nervecellenes aktivitet – dempning Ødelegger endorfinsystemene muligens permanent Degenerer nervecellene Toleranseutvikling

50 EN UKE, MÅNED ELLER ÅR I ETT ”NORMALT” MENNESKES LIV.
RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS

51 ”EN DAG I EN OPIATMISBRUKERS LIV” TIDLIG FASE
RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS

52 ETTER FLERE ÅRS MISBRUK
”EN DAG I EN OPIATMISBRUKERS LIV” ETTER FLERE ÅRS MISBRUK RUS ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS

53 RUS ”ETT DØGN PÅ METADON” ”NORMAL OMRÅDET” ABSTINENS

54 Hva er det så vi gjør med saften og pillene?
Innstilling på medikament (Opptrapping) Stabilisering Justering

55 Blodprøve (serumspeil)
Mål på riktig dosering Velbefinnende Blodprøve (serumspeil)

56 Hvorfor nettopp Subutex eller Metadon?
Lang halveringstid Drikkes i saft – Taes under tungen Skilles ut som egne stoff i urinprøver

57 Morfin Heroin Metadon Buprenorfin

58 Naloxone

59 Andre medikamentelle muligheter:
Suboxone (buprenorfin + naloxone) Laam (Langtidsmetadon) Revia (naltrexon) Narcanti (naloxone)

60 Den medisinske delen er enkel
Avgiftning Negative prøver før oppstart (noen unntak) Innstilling på medikament Justering Stabilisering

61 Et hinderløp…………….. Ha bolig Vente på søknadsbehandling
Vente på godkjenning Vente på oppstart

62 Søknadsprosedyre -Sosialtjenesten-
Skrive søknadsskjema Lage tiltaksplan Innhente dokumentasjon på langvarig og dyptgående opiatavhengighet (Oversikt over utestående soning) INDIVIDUELL PLAN

63 Det skal klarlegges fra kommunen
Hvor medikamentet kan utleveres forsvarlig, daglig Hvor urinprøver skal taes Hvem som er med i ansvarsgruppe

64 Søknadsprosedyre -FASTLEGE-
Gå til legen Anamnese Somatisk undersøkelse Blodprøver Helsemessig oppfølgning Deltagelse i ansvarsgruppe Normaltariffen

65 Inntakskriterier Dyptgående, langvarig opiatdominert avhengighet
Fylte 25 år Gjennomgått medikamentfri behandling i tilstrekkelig grad. (Jo yngre man er jo mer behandling må man kunne forevise) Det kan gjøres unntak i særlige tilfeller hvis helhetssituasjonen tilsier det OBS: Inntakskriteriene er under revisjon !

66 Utskrivningskriterier
Uforsvarlighet i behandlingssituasjonen Nyttiggjør man seg behandlingen Vedvarende rusmiddelbruk Trusler om vold Salg og omsetning av rusmidler Manglende oppfølgning

67 Lar i Norge 6 geografiske tiltak med meget forskjellig profil
Store forskjeller i utskrivning, ventetid, ventetid i kommunen, oppfølging fra sosialtjenesten. To evalueringsrapporter 2004/2005. Årlige statusrapporter (Universitetsseksjonen UIO) Tiltaket er effektivt, ressursbesparende og reduserer dødelighet og sykelighet. Betydelig reduksjon i kriminalitet Heroinbruk nesten borte 7% kommer i arbeid. De fleste får det bedre.

68 Hva kan LAR brukes til? (I)
Stabilisering for diagnostisering av somatisk og psykisk sykdom Stabilisering for diagnostisering av organisk hjerneskade Stabilisering for behandling av somatisk sykdom Stabilisering for behandling av psykiatrisk sykdom (eks ADHD). Stabilisering for behandling med bedret rusmestring som mål.

69 Hva kan LAR brukes til? (II)
Stabilisering for tannbehandling Stabilisering for sosialfaglige tiltak: - Bolig - Økonomi - Familie/barn - Aktivisering, evt studier eller jobb Kulturaktiviteter Nytt nettverk

70 Nettverkstankegangen….
Individuell plan

71

72 Tålmodighet !!!!!!!!

73 Holdninger…… Ærlighet og oppriktighet…. Bruke sunn fornuft
Ikke noe mer enn for andre pasienter… …..men heller ikke mindre… Empati - Rammer Ærlighet og oppriktighet…. Respekt..

74 Noen som behandler LAR- pasienter
Holdninger Noen som behandler LAR- pasienter føler seg slik……

75 Andre slik …………………..

76 Hva med å prøve slik???

77 Forutsetningen for et godt samarbeid er et fungerende tillitsforhold

78 Anbefalt lesning: Hans Olav Fekjær: Rus
Legeforeningens statusrapport 2006

79 Takk for oppmerksomheten...
PAUSE......

80 Finn Greve-Isdahl jr. Ass.lege Barneavdelingen SSHF


Laste ned ppt "Opiaters virkning på hjerne og kropp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google