Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand, PUT 1.  Risikofaktorer for rusbruk  Beskyttende faktorer  Tidlige tegn på mulig rusbruk  Hvor mange ungdommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand, PUT 1.  Risikofaktorer for rusbruk  Beskyttende faktorer  Tidlige tegn på mulig rusbruk  Hvor mange ungdommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand, PUT 1

2  Risikofaktorer for rusbruk  Beskyttende faktorer  Tidlige tegn på mulig rusbruk  Hvor mange ungdommer gjelder det?  Helsemessige konsekvenser av rusbruk  Cannabis og kognitive effekter  Arbeidsmetoder i PUT  Gode erfaringer  Utfordringer 2

3  Psykiske plager  Holdning til rusmidler  Oppvekstvilkår  Venner  Skole  Personlighetstrekk  Endrings- og overgangsfaser  Kulturell bakgrunn  Miljø 3

4  Godt samspill voksen-voksen, voksen-barn  Rimelig grensesetting som forklares  Positive relasjoner til jevnaldrende  Positiv kontroll over følelser  Kreativitet/hobbyer  Godt selvbilde  Tydelige normer 4

5  Brå forandringer i adferdsmønstre.  Tap av interesse for skole, fritidsaktiviteter.  Uventet eller påfallende skifte av venner.  Mer hyppige og langvarige fravær fra hjemmet.  Fortrolighet til foreldre blir dårligere.  Økt oppfarenhet og irritabilitet.  Økt pengebehov.  Sterke meninger om autoriteters fremstilling av rusmisbrukere og stoff. 5

6  Vekttap. Dårlig matlyst.  Kvalme, oppkast.  Generell redusert allmenntilstand.  Små eller store pupiller.  Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne.  Stadig rennende nese.  Merker etter nålestikk, arr, blåmerker, særlig i albueledd, underarmer, hender. 6

7  SIRUS rapport: Årlige undersøkelser blant 15- 20 åringer.  Alkohol : 60% av 15-16 åringer har drukket noen gang, 10 % drikker mye om gangen.  Cannabis 10% bruker, 30% tilbudt, over 50% har bekjente som røyker cannabis.  Andre rusmidler: 1-2 % ( 4 % beroligende midler)  Sammenheng cannabis/alkohol og andre rusmidler. 7

8  Belønningssystemet  Psykisk avhengighet  Heroin vs kokain 8

9  Cannabis: angst, depresjon, psykose, nedsatt kognitiv fungering  Amfetamin: Økt BT og puls, hjerneblødning, psykose, ukritisk, voldelig  Blandingsmisbruk: Benzo+ alkohol/ benzo+opiater/opiater+alkohol=fare for respirasjonsstans  Paradoksal rusvirkning: Flunipam+alkohol  Obs anabole steroider 9

10  Kronisk bruk svekker utvilsomt kognitive funksjoner, spesielt hukommelse og eksekutive funksjoner.  Klar dose-respons sammenheng.  Vedvarer i minst 3 uker etter siste inntak.  Emosjonelle plager vedvarer flere måneder.  Kliniske implikasjoner 10

11 Endringshjulet Føroverveielse Overveielse ForberedelseHandling Vedlikehold Tilbakefall

12  Kjernefilosofiens 3 regler:  Hvis det ikke er i stykker, så ikke reparer det.  Så snart du vet hva som virker, gjør mer av det.  Hvis det ikke virker, så ikke gjør det om igjen. Gjør noe annet.  Mirakelspørsmålet 12

13  Kjernegrupper/ansvarsgrupper  Aktuelle samarbeidspartnere: pårørende, kommunens individuelle hasjavvenningsprogram, barnevern med offentlige og private barnevernstiltak,MST, fastlege, ABUP, skolehelsetjeneste, skole, politi  Familieteamet, ARA  Konsultasjonsteamet 13

14  Ansvarsgrupper der alle gjør jobben sin og arbeider tett.  Opphevet taushetsplikt i gruppen.  Enighet om mål. 14

15  Liten erfaring med de yngste  Ventelister og fristbrudd  Avgiftningsplasser for de yngste  Når de ikke vil  Tvang-hjelperen blir ”fienden” 15

16  Rusmidlernes biologi, Om hjernen, sprut og stof, Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen DK  Fra bekymring til handling, En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, Helsedirektoratet 2010  SIRUS- rapport nr 5-2009  Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og kliniske implikasjoner, Helga Tveit og Kjell Karlsen, Tidsskrift for norsk psykologforening 2010-47 16


Laste ned ppt "Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand, PUT 1.  Risikofaktorer for rusbruk  Beskyttende faktorer  Tidlige tegn på mulig rusbruk  Hvor mange ungdommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google