Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivillighetens dilemma

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivillighetens dilemma"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivillighetens dilemma
Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand , PUT

2 Disposisjon Risikofaktorer for rusbruk Beskyttende faktorer
Tidlige tegn på mulig rusbruk Hvor mange ungdommer gjelder det? Helsemessige konsekvenser av rusbruk Cannabis og kognitive effekter Arbeidsmetoder i PUT Gode erfaringer Utfordringer

3 Risikofaktorer Psykiske plager Holdning til rusmidler Oppvekstvilkår
Venner Skole Personlighetstrekk Endrings- og overgangsfaser Kulturell bakgrunn Miljø

4 Beskyttende faktorer Godt samspill voksen-voksen, voksen-barn
Rimelig grensesetting som forklares Positive relasjoner til jevnaldrende Positiv kontroll over følelser Kreativitet/hobbyer Godt selvbilde Tydelige normer

5 Tidlige tegn på mulig rusbruk
Brå forandringer i adferdsmønstre. Tap av interesse for skole, fritidsaktiviteter. Uventet eller påfallende skifte av venner. Mer hyppige og langvarige fravær fra hjemmet. Fortrolighet til foreldre blir dårligere. Økt oppfarenhet og irritabilitet. Økt pengebehov. Sterke meninger om autoriteters fremstilling av rusmisbrukere og stoff.

6 Tidlige tegn på mulig rusbruk
Vekttap. Dårlig matlyst. Kvalme, oppkast. Generell redusert allmenntilstand. Små eller store pupiller. Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne. Stadig rennende nese. Merker etter nålestikk, arr, blåmerker, særlig i albueledd, underarmer, hender.

7 Hvor mange ungdommer gjelder det?
SIRUS rapport: Årlige undersøkelser blant åringer. Alkohol : 60% av åringer har drukket noen gang, 10 % drikker mye om gangen. Cannabis 10% bruker, 30% tilbudt, over 50% har bekjente som røyker cannabis. Andre rusmidler: 1-2 % ( 4 % beroligende midler) Sammenheng cannabis/alkohol og andre rusmidler.

8 Helsemessige konsekvenser av rusbruk
Belønningssystemet Psykisk avhengighet Heroin vs kokain

9 Helsemessige konsekvenser av rusbruk
Cannabis: angst, depresjon, psykose, nedsatt kognitiv fungering Amfetamin: Økt BT og puls, hjerneblødning, psykose, ukritisk, voldelig Blandingsmisbruk: Benzo+ alkohol/ benzo+opiater/opiater+alkohol=fare for respirasjonsstans Paradoksal rusvirkning: Flunipam+alkohol Obs anabole steroider

10 Cannabis og kognitive funksjoner
Kronisk bruk svekker utvilsomt kognitive funksjoner, spesielt hukommelse og eksekutive funksjoner. Klar dose-respons sammenheng. Vedvarer i minst 3 uker etter siste inntak. Emosjonelle plager vedvarer flere måneder. Kliniske implikasjoner

11 Endringshjulet Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling
Vedlikehold Tilbakefall

12 Arbeidsmetoder i PUT -LØFT
Kjernefilosofiens 3 regler: Hvis det ikke er i stykker, så ikke reparer det. Så snart du vet hva som virker, gjør mer av det. Hvis det ikke virker, så ikke gjør det om igjen. Gjør noe annet. Mirakelspørsmålet

13 Arbeidsmetoder i PUT- Samarbeid
Kjernegrupper/ansvarsgrupper Aktuelle samarbeidspartnere: pårørende, kommunens individuelle hasjavvenningsprogram, barnevern med offentlige og private barnevernstiltak ,MST, fastlege, ABUP, skolehelsetjeneste, skole, politi Familieteamet, ARA Konsultasjonsteamet

14 Gode erfaringer Ansvarsgrupper der alle gjør jobben sin og arbeider tett. Opphevet taushetsplikt i gruppen. Enighet om mål.

15 Utfordringer Liten erfaring med de yngste Ventelister og fristbrudd
Avgiftningsplasser for de yngste Når de ikke vil Tvang-hjelperen blir ”fienden”

16 Kilder Rusmidlernes biologi, Om hjernen, sprut og stof, Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen DK Fra bekymring til handling, En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, Helsedirektoratet 2010 SIRUS- rapport nr Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og kliniske implikasjoner, Helga Tveit og Kjell Karlsen, Tidsskrift for norsk psykologforening


Laste ned ppt "Frivillighetens dilemma"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google