Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD – fastlegens rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD – fastlegens rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD – fastlegens rolle
Emnekurs fastleger Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

2 Henvisning: ADHD ? Samarbeidsavtale VVHF – kommuner om behandlingslinje for ADHD, Regulerer samarbeidet BUP – PPT i Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Nedre Eiker Alternativer: Fastlege henviser direkte til BUP Og innhenter selv nødvendig info fra foreldre/skole m.fl. Fastlege henviser til BUP etter samarbeid med PPT Foreldre oppfordres til å ta opp ‘skolebekymring’ med skole, som henviser til PPT Barnehage / skole henviser PPT Om PPT mistenker ADHD – henviser til BUP sammen med fastlege Også i tilfeller der sakkyndig vurdering fra PPT ikke er ferdigstilt Jfr. Østfold modell, som ‘krever’ PPT utredning Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

3 Hva bør fastlegen gjøre?
ADHD veileder HDir IS (nåværende) Nye retningslinjer nå i utkast Hva pas/pårørende mener er problemet Start og omfang av symptomer Grad av funksjonsnedsettelse Andre sykdommer, familieproblemer, mobbing etc Komorbide emosjonelle problemer? Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

4 Tidligere og aktuelle somatiske/psykiske sykdommer
Anamnese Tidligere og aktuelle somatiske/psykiske sykdommer Relaterte sykdommer hos familiemedlemmer Familiesituasjon og sosial tilpasning Tilleggsopplysninger og skolegang, evt utdanning og arbeid, fritidsaktiviteter, interesser Medisinske undersøkelser, blodprøver . Rus på indikasjon Evt spørreskjemaer Tilleggsinformasjon fra PPT, helsestasjon, skole Evt oppfølging/observasjon over tid før henvisning Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

5 Østfold BUP ’Manual for fastleger’
Rask screening, evt bruke sjekkliste Medisinsk og utviklingsanamnese Medisinske undersøkelser Høyde, vekt, BT, puls, medikamenter?, orienterende nevrologisk us., søvn, allergier Blodprøver Vurdere evt diff. diagnoser Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

6 Etter utskriving fra BUP
Fastlegens oppgaver: Får epikrise Søknadskjema for spesiell rekvireringsrett ikke lenger nødvendig fr Tilstrekkelig å skrive navn til legespesialist som har startet behandlingen på resepten Halvårlige kontroller Informasjon fra barnet, foreldre og skole (be foreldre ha med oppdatert info fra kontaktlærer) om fungering i skole, fritid, sosialt, søvn, apetitt Vekt, høyde, BT, puls Evt konsultere pr tlf barnepsykiater BUP Evt Melatonin ved innsovningsvansker – obs søvnhygiene Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

7 Refusjonsregler Metylfenidat godkjent på ’blå resept’ fra 6-18 år, § 2, diagnose F 90.0 < 6 år og >18 år: Søknad HELFO HELFO, Region Sør Blankett NAV Pkt 3 – sykdom gått inn i langvarig fase Pkt 4 – omsøkt preparat: Metylfenidat, oppgi preparat, men godkjenning av et preparat utelukker ikke bytte til annet Pkt 6.3: Begrunnelsen, dvs metylfenidat til pasient over 18 år, utredet BUP, legespesialist startet behandlingen Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

8 Vær særlig oppmerksom på regelmessig oppfølging av ungdom !
Obs autoseponering, rus ! Vi ser dessverre en del pasienter som har gått år uten kontroller og seponeringsforsøk Bruk oss til konsultasjon ! Evt. rehenvis hvis problemer Obs rus i ungdomsgruppen ! Sertifikat ! Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

9 ADHD og førerkort IS 1437 og IS 1348
ADHD F 90.0 uten atferdsforstyrrelse: førerkortforskriftens helsekrav oppfylt for de lavere førerkortklassene (A1, A, B(E), M, S og T). Det har ikke betydning om tilstanden behandles med sentral-stimulerende medikament eller ikke. Hvis oppmerksomhetsforstyrrelsen antas å være av en slik grad og art at kjøreevnen påvirkes vesentlig: førerkortforskriftens helsekrav er ikke oppfylt for de lavere klassene. Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

10 Høyere førerkort klasser:
Helsekrav ikke oppfylt Hvis komorbiditet (angst, bipolar, rus, alkohol, medikamenter): Ikke oppfylt, etter konkret vurdering Hvis uttalt utagerende, dyssosial, impulsiv adferd: Diagnosen er F 90.1 Hyperkinetisk adferdsforstyrrelse og helsekravene er ikke oppfylt Søknad om dispensasjon: Behandlende lege skriver uttalelse/erklæring Fylkesmannen kan innhente spesialisterklæring Altså: Ikke nødvendig for fastlege først å be om erklæring fra BUP Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen


Laste ned ppt "ADHD – fastlegens rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google