Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

2 Henvisning: ADHD ? • Samarbeidsavtale VVHF – kommuner om behandlingslinje for ADHD, 010610 – Regulerer samarbeidet BUP – PPT i Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Nedre Eiker • Alternativer: 1. Fastlege henviser direkte til BUP – Og innhenter selv nødvendig info fra foreldre/skole m.fl. 2. Fastlege henviser til BUP etter samarbeid med PPT • Foreldre oppfordres til å ta opp ‘skolebekymring’ med skole, som henviser til PPT 3. Barnehage / skole henviser PPT – Om PPT mistenker ADHD – henviser til BUP sammen med fastlege • Også i tilfeller der sakkyndig vurdering fra PPT ikke er ferdigstilt Jfr. Østfold modell, som ‘krever’ PPT utredning Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

3 Hva bør fastlegen gjøre?  ADHD veileder HDir  IS-1244 (nåværende)  Nye retningslinjer nå i utkast  Hva pas/pårørende mener er problemet  Start og omfang av symptomer  Grad av funksjonsnedsettelse  Andre sykdommer, familieproblemer, mobbing etc  Komorbide emosjonelle problemer? Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

4 • Anamnese • Tidligere og aktuelle somatiske/psykiske sykdommer • Relaterte sykdommer hos familiemedlemmer • Familiesituasjon og sosial tilpasning • Tilleggsopplysninger og skolegang, evt utdanning og arbeid, fritidsaktiviteter, interesser • Medisinske undersøkelser, blodprøver. Rus på indikasjon • Evt spørreskjemaer • Tilleggsinformasjon fra PPT, helsestasjon, skole • Evt oppfølging/observasjon over tid før henvisning Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

5 Østfold BUP ’Manual for fastleger’  www.adhd-behandlingslinje.no www.adhd-behandlingslinje.no  Rask screening, evt bruke sjekkliste  Medisinsk og utviklingsanamnese  Medisinske undersøkelser  Høyde, vekt, BT, puls, medikamenter?, orienterende nevrologisk us., søvn, allergier  Blodprøver  Vurdere evt diff. diagnoser Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

6 Etter utskriving fra BUP • Fastlegens oppgaver: • Får epikrise • Søknadskjema for spesiell rekvireringsrett ikke lenger nødvendig fr 010114 • Tilstrekkelig å skrive navn til legespesialist som har startet behandlingen på resepten • Halvårlige kontroller – Informasjon fra barnet, foreldre og skole (be foreldre ha med oppdatert info fra kontaktlærer) om fungering i skole, fritid, sosialt, søvn, apetitt – Vekt, høyde, BT, puls • Evt konsultere pr tlf barnepsykiater BUP • Evt Melatonin ved innsovningsvansker – obs søvnhygiene Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

7 Refusjonsregler • Metylfenidat godkjent på ’blå resept’ fra 6-18 år, § 2, diagnose F 90.0 • 18 år: Søknad HELFO • HELFO, Region Sør • Blankett NAV 05-14.05 – Pkt 3 – sykdom gått inn i langvarig fase – Pkt 4 – omsøkt preparat: Metylfenidat, oppgi preparat, men godkjenning av et preparat utelukker ikke bytte til annet – Pkt 6.3: Begrunnelsen, dvs metylfenidat til pasient over 18 år, utredet BUP, legespesialist startet behandlingen Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

8  Vær særlig oppmerksom på regelmessig oppfølging av ungdom !  Obs autoseponering, rus !  Vi ser dessverre en del pasienter som har gått år uten kontroller og seponeringsforsøk  Bruk oss til konsultasjon !  Evt. rehenvis hvis problemer  Obs rus i ungdomsgruppen !  Sertifikat ! Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

9 ADHD og førerkort  IS 1437 og IS 1348  ADHD F 90.0 uten atferdsforstyrrelse:  førerkortforskriftens helsekrav oppfylt for de lavere førerkortklassene (A1, A, B(E), M, S og T). Det har ikke betydning om tilstanden behandles med sentral-stimulerende medikament eller ikke.  Hvis oppmerksomhetsforstyrrelsen antas å være av en slik grad og art at kjøreevnen påvirkes vesentlig:  førerkortforskriftens helsekrav er ikke oppfylt for de lavere klassene. Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

10  Høyere førerkort klasser:  Helsekrav ikke oppfylt  Hvis komorbiditet (angst, bipolar, rus, alkohol, medikamenter):  Ikke oppfylt, etter konkret vurdering  Hvis uttalt utagerende, dyssosial, impulsiv adferd:  Diagnosen er F 90.1 Hyperkinetisk adferdsforstyrrelse og helsekravene er ikke oppfylt  Søknad om dispensasjon:  Behandlende lege skriver uttalelse/erklæring  Fylkesmannen kan innhente spesialisterklæring  Altså: Ikke nødvendig for fastlege først å be om erklæring fra BUP Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen


Laste ned ppt "Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google