Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 23.1.2013 PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 23.1.2013 PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 23.1.2013 PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger: http://folk.uio.no/erlinge/studenter.html

2 Rettsøkonomiens hovedemner (a)Forklaring av rettsregler (b) Virkninger av rettsregler (av endringer i rettigheter og plikter) (c) Ønskelige rettsregler

3 Forklaring av rettsregler Andre fag: RS, RH, statsvitenskap, historie,… Rettsøkonomisk teori: – Effektivitetshypotesen – Interessegruppehypotesen, Tilraningshypotesen «Public Choice Theory» Staten er ikke en upartisk og velmenende aktør som tilgodeser alle likt Eksempler(?) – «det militær-industrielle kompleks» – «jordbrukslobbyen»

4 Virkninger av rettsregler Spørsmål: – Hvordan tilpasser aktørene seg? Personer, selskaper, kommuner…? – Hva blir resultatene? – Blir de slik lovgiver har ønsket eller håpet? Teori: (i)Adferdsteori (rasjonelle aktører søker å tilfredsstille egne preferanser med rettsreglene som incentiver) Kritikk: Daniel Kahneman: «Tenke fort og langsomt» (ii)Markedsteori (iii)Spillteori

5 Ønskelige rettsregler Teori: Velferdsteori Kriterier for «ikke-sløsing»: Pareto-effektivitet Kaldor-Hicks-effektivitet (nytte-kostnads-analyse) Hvilke rettsregler bidrar til - «ikke-sløsing» - ønsket fordeling (slik det er politisk bestemt)?

6 Erststatningsrett Virkninger: – Virkninger av objektivt ansvar og skyldansvar på skadekostnader i vid forstand Antar rasjonelle aktører, her aktører som tilstreber minimalisering av egne kostnader Ønskelige virkninger og regler: – Hvilke ansvarsregler fører til minimalisering av summen av aktsomhetskostnader og skadekostnader? Både objektivt ansvar og skyldansvar (under visse forutsetninger)

7 Kontraktsrett Forbrukerrett – Virkninger? Hvordan virker ny rett om at hovedregelen ved mangel er omlevering (og ikke retting)? Virkning av strengere plikt og forsterket rettighet: – høyere kostnader og høyere betalingsvillighet – høyere pris, og enten høyere eller lavere omsetning – Ønskelige virkninger og regler? Eks: Støvletthældommen Forbrukervennlig? – Ingen vet! Analyser ikke gjennomført. Bare to mulige virkninger: – Omlevering er en fordel for både kjøpere og selgere – Omlevering er en ulempe for både kjøpere og selgere

8 Kontraktsrett (forts.) Norm: avtaler skal holdes – Parter har egeninteresse av at avtaler brytes (når det er effektivt) – Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir effektiv ressursbruk Rasjonelle kontraktshull (rasjonell apati) – Pga høye transaksjonskostnader – Generell eller konkret utfylling?

9 Kriminaløkonomi Gjelder ikke spesielt økonomisk kriminalitet Virkninger: – Hvordan virker straffetrusselen på potensielle lovbrytere? – Straffetrusselen som incentiv – Almenprevensjon (ikke individualprevensjon) Ønskelige virkninger: – Minimalisere forebyggelseskostnader og skadekostnader Alternative teorier: Mange forklaringer på lovbrudd Antagelse (som empiri understøter): For nesten alle potensielle lovbrytere er straffetrusselen (strenghet og risiko) en ulempe som ønskes unngått. Kan betraktes som en kostnad ved et usikkert prosjekt.

10 Miljørett Virkninger: – Mange virkemidler: Private løsninger Privatrettslige løsninger: Naborett Offentligrettslige virkemidler: – Kvoter – Dispensasjoner fra forbud – Avgifter – «Cap-and-trade»: utslippstak med omsettelige kvoter Ønskelige virkninger: – Minimalisering av summen av forurensningskostnader og forebyggelseskostnader

11 «Den bedrøvelige vitenskap» Vi lever ikke i slaraffenland: Alt koster. Avveining mellom gode formål Minimalisering av kostnader: – I erstatningsretten: optimal mengde skader – I strafferetten: optimal mengde lovbrudd – I prosessretten: optimal mengde justismord – I miljøretten: optimal mengde forurensninger Bedrøvelig for sektorentusiaster Lærdom: Vaksinering mot ønsketenkning

12 Viktig for jurister? Reelle hensyn Ved visse avgjørelser skal, evnt. kan, dommere legge vekt på reelle hensyn. Det samme gjelder forvaltningen. Reelle hensyn er et ullent begrep, men det dreier seg bl.a. om virkninger av avgjørelser, -- som rettsøkonomien bidrar til å avklare.


Laste ned ppt "Prof. emer. Erling Eide Orientering om rettsøkonomi, 4. avd. 23.1.2013 PPP på semestersiden for JUS4121 Ytterligere opplysninger:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google