Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Kapittel 8

2 Forelesning i mikroøkonomi.

3 Forelesning i mikroøkonomi.
Den direkte priselastisteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode , som følge av 1 prosents endring i prisen på godet .

4 Forelesning i mikroøkonomi.

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Når etterspørselen etter et gode reduseres som følge av at prisen på et annet gode reduseres, sier vi at godene er alternative i etterspørselen.

6 Forelesning i mikroøkonomi.

7 Forelesning i mikroøkonomi.
Når etterspørselen etter et gode øker som følge av prisreduksjon på et annet gode, sier vi at godene er komplementære i etterspørselen.

8 Forelesning i mikroøkonomi.

9 Forelesning i mikroøkonomi.
Når etterspørselen etter et gode ikke endres som følge av prisendring på et annet gode, sier vi at godene er uavhengige i etterspørselen.

10 Forelesning i mikroøkonomi.

11 Forelesning i mikroøkonomi.
Krysspriselastisiteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode , som følge av 1 prosents endring i prisen på et annet gode.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
Vi kaller goder hvor etterspørselen etter godet øker når inntekten øker, for normale goder.

13 Forelesning i mikroøkonomi.

14 Forelesning i mikroøkonomi.
Vi kaller goder hvor etterspørselen etter godet reduseres når inntekten øker, for mindreverdige goder.

15 Forelesning i mikroøkonomi.

16 Forelesning i mikroøkonomi.
Inntektselastisiteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode som følger av at inntekten endres med 1 prosent .

17 Forelesning i mikroøkonomi.

18 Forelesning i mikroøkonomi.
Substitusjonsvirkningen er den effekten på etterspørselen som utelukkende skyldes endring i det relative prisforholdet. Inntektsvirkningen er den effekten på etterspørselen som utelukkende skyldes endring i realinntekt. Sluttvirkningen på etterspørselen etter godet er lik summen av substitusjonsvirkningen og inntekstvirkningen.

19 Forelesning i mikroøkonomi.

20 Forelesning i mikroøkonomi.

21 Forelesning i mikroøkonomi.

22 Forelesning i mikroøkonomi.

23 Forelesning i mikroøkonomi.


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google