Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi. Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi. Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 8."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi. Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 8

2 Forelesning i mikroøkonomi.

3 Den direkte priselastisteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode, som følge av 1 prosents endring i prisen på godet.

4 Forelesning i mikroøkonomi.

5 Når etterspørselen etter et gode reduseres som følge av at prisen på et annet gode reduseres, sier vi at godene er alternative i etterspørselen.

6 Forelesning i mikroøkonomi.

7 Når etterspørselen etter et gode øker som følge av prisreduksjon på et annet gode, sier vi at godene er komplementære i etterspørselen.

8 Forelesning i mikroøkonomi.

9 Når etterspørselen etter et gode ikke endres som følge av prisendring på et annet gode, sier vi at godene er uavhengige i etterspørselen.

10 Forelesning i mikroøkonomi.

11 Krysspriselastisiteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode, som følge av 1 prosents endring i prisen på et annet gode.

12 Forelesning i mikroøkonomi. Vi kaller goder hvor etterspørselen etter godet øker når inntekten øker, for normale goder.

13 Forelesning i mikroøkonomi.

14 Vi kaller goder hvor etterspørselen etter godet reduseres når inntekten øker, for mindreverdige goder.

15 Forelesning i mikroøkonomi.

16 Inntektselastisiteten kan defineres som tilnærmet lik den prosentvise endringen i etterspørselen etter et gode som følger av at inntekten endres med 1 prosent.

17 Forelesning i mikroøkonomi.

18 Substitusjonsvirkningen er den effekten på etterspørselen som utelukkende skyldes endring i det relative prisforholdet. Inntektsvirkningen er den effekten på etterspørselen som utelukkende skyldes endring i realinntekt. Sluttvirkningen på etterspørselen etter godet er lik summen av substitusjonsvirkningen og inntekstvirkningen.

19 Forelesning i mikroøkonomi.

20

21

22

23


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi. Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google