Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen i samfunnsøkonomi Oppgave 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen i samfunnsøkonomi Oppgave 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen i samfunnsøkonomi 2004 - Oppgave 1
Momenter til løsning

2 1. a) Skalautbytte er økningen i produktmengde når innsatsen av alle produksjonsfaktorer øker med samme prosent. Tiltagende skalautbytte Produksjonen øker prosentvis mer enn produksjonsfaktorene. Konstant skalautbytte Produksjonen øker prosentvis like mye som produksjonsfaktorene. Avtagende skalautbytte Produksjonen øker prosentvis mindre enn produksjonsfaktorene.

3 1. b) Lerner-indeksen (L) måler monopolistens monopolmakt. L = = -
hvor P = prisen MC = grensekostnaden EP = priselastisiteten Jo større L, jo større monopolmakt

4 2. a) Forutsetninger om konsumenten
Konsumenten er prisfast kvantumstilpasser på konsumvaremarkedet. Konsumenten har en gitt inntekt som i sin helhet går til konsum av to goder. Konsumenten har en bestemt nytte- eller behovsstruktur. Konsumenten er økonomisk rasjonell og vil alltid tilpasse seg slik at behovsdekningen blir størst mulig - med den behovsstruktur og inntekt han har, og med de priser som gjelder. Konsumenten har full informasjon om alle relevante forhold i markedet.

5 Still opp nyttefunksjonen og redegjør for dens egenskaper
Still opp nyttefunksjonen og redegjør for dens egenskaper. Tegn indifferenskartet og forklar grafene. Still opp og forklar budsjettlinjen. Tegn figur. Forklar analytisk og grafisk hvordan konsumenten vil tilpasse seg, dvs. hvor mye han vil etterspørre av de to godene. Fortell hva Gossen-betingelsen viser.

6 2. b) Tegn markedskrysset Forklar kort hvordan grafene fremkommer
Vis og forklar hvordan pris og kvantum bestemmes.

7 2. c) Prisen på godet øker ved positivt skift i etterspørselen:
Økt behov Økte inntekter Økt pris på alternativt gode Lavere pris på komplementært gode

8 Størrelsen på prisøkningen avhenger av
Størrelsen på skiftet i etterspørselen (Inntektselastisitet, krysspriselastisitet) Helningen på etterspørselskurven (Priselastisitet) Helningen på tilbudskurven.


Laste ned ppt "Eksamen i samfunnsøkonomi Oppgave 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google