Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Kapittel 5

2 Forelesning i mikroøkonomi.
Alternativkostnaden er lik verdien av den beste alternative anvendelsen av ressursene. Vi betrakter dette som en kostnad, fordi det er noe vi gir avkall på med den valgte anvendelsen av ressursene.

3 Forelesning i mikroøkonomi.
Inntekt defineres som pris multiplisert med produsert mengde

4 Forelesning i mikroøkonomi.
Grenseinntekten er tillegget i inntekt som produsenten oppnår ved å produsere en ekstra enhet av godet.

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Gjennomsnittsinntekten er lik inntekt pr. produsert enhet av godet.

6 Forelesning i mikroøkonomi.
Grenseinntekten forteller om tillegget i inntekt som produsenten oppnår ved å produsere en ekstra enhet av godet.

7 Forelesning i mikroøkonomi.

8 Forelesning i mikroøkonomi.
Faste kostnader er produksjonsuavhengige kostnadene. Faste kostnader inkluderer kostnaden knyttet til bruk av lokaler, bruk av maskinpark, osv.

9 Forelesning i mikroøkonomi.
Variable kostnader er kostnader som varierer med produsert mengde av godet.

10 Forelesning i mikroøkonomi.
Totale kostnadene er lik summen av faste og variable kostnader.

11 Forelesning i mikroøkonomi.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
Grensekostnaden forteller hvor mye kostnadene øker med når produksjon øker med en enhet.

13 Forelesning i mikroøkonomi.
Gjennomsnittskostnader gir generelt uttrykk for kostnader pr. produsert enhet. Det eksisterer en gjennomsnittskostnad for hver av de tre kostnadene: totale, variable og faste kostnader. Disse kalles for gjennomsnittlige totale kostnader , gjennomsnittlige variable kostnader og gjennomsnittlige faste kostnader .

14 Forelesning i mikroøkonomi.

15 Forelesning i mikroøkonomi.

16 Forelesning i mikroøkonomi.

17 Forelesning i mikroøkonomi.

18 Forelesning i mikroøkonomi.
Det geometriske stedet i faktordiagrammet for alle tangeringspunkter mellom isokvanter og isokostlinjer kalles for substitumalen.

19 Forelesning i mikroøkonomi.

20 Forelesning i mikroøkonomi.
Enhver omfordeling av bruken av produksjonsfaktorene fra et punkt som ikke ligger på substitumalen, til et punkt som ligger på substitumalen innebærer økonomisk substitusjon.

21 Forelesning i mikroøkonomi.

22 Forelesning i mikroøkonomi.


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google