Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyttekostnadsanalyse: Kollektivtilbudet i storbyer Av Steinar Strøm, Universitetet i Torino.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyttekostnadsanalyse: Kollektivtilbudet i storbyer Av Steinar Strøm, Universitetet i Torino."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyttekostnadsanalyse: Kollektivtilbudet i storbyer Av Steinar Strøm, Universitetet i Torino

2 Innhold 1. Problemstilling: Ny togtunnel under Oslo? 2. Etterspørsel etter transport 3. Transportilbudet 4.Sosialt overskudd 5. Bygge tunnel eller ikke?

3 To eksempler på prosjekter Flytoget, trasé og vogner, kostet i 1998 priser 10 milliarder: Burde flytoget vært bygget? Hvis ja, hvor mye skulle de reisende betale og hvor mye skulle skattebetalerne dekke? Klimakur: Er det bare gevinster for samfunnet ved å pålegge billister i storbyer en avgift på kr 20 per tur?

4 2. Etterspørsel etter transport Transportalternativene mellom stedene: s og r: Sykkel Bil Buss Tog T-bane Drosje

5 Typer reisende Arbeidsreiser Forretningsreiser Fritidsreiser Forskjell på de reisende: Barn Skoleungdom og studenter Pensjonister Resten

6 Nyttefunksjonen Individ og alternativspesifikk, og stokastisk (hvorfor stokastisk?)

7 Valgsannsynligheter Sannsynligheten for at person n skal reise med alternativ i mellom s og r; hvorfor sannsynligheter og hvorfor inngår alle priser og tider for alle alternativer på strekningen mellom s og r?

8 Aggregerte sannsynligheter Hva er dette?

9 Konsumentoverskudd For person n på strekningen mellom s og r:

10 3.Tilbud av transport Kommersielle aktører, utenom sykkel. For privatbil er parkering den kommersielle aktøren Monopolistisk konkurranse, en transportbedrift (offentlig og privat) setter priser slik at forventet profitt blir størst mulig, gitt de priser andre setter

11 Forventet profitt

12 Prissetting Pris lik marginalkostnad, k, pluss mark-up, m:

13 4.Sosialt overskudd, summen av konsument og produsentoverskudd

14 Før og etter tunnel

15 Ringvirkninger Bør virkninger på sysselsettingen av transportprosjekter trekkes inn i nytte - kostnadsanalyser? Nei, ikke hvis det kun er omfordeling av arbeidsplasser. Produktivitetsgevinster bør være med; og de kan åpenbart bli store av en ny tunnel unner Oslo

16 Alternativkostnader Arbeidskraft Realkapital

17 5. Bygge tunnel eller ikke

18 Hvilke data trengs? Reisevanedata for Oslo området, stort og representativt utvalg Prisdata, tider, med mer Investeringskostnader Rente Levetid for tunnelen Mulig å gjøre: Gjorde det i forbindelse med flytoget, optimal pris i 1999 ble utregnet til 90 kr Oslo S-Gardermoen, og det ble den!


Laste ned ppt "Nyttekostnadsanalyse: Kollektivtilbudet i storbyer Av Steinar Strøm, Universitetet i Torino."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google