Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen Seksjon for Universitetspedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen Seksjon for Universitetspedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen Seksjon for Universitetspedagogikk

2 2 Seksjon for universitetspedagogikk Skal styrke den pedagogiske basiskompetansen i fagmiljøene ved NTNU ”Formålet med PEDUP er å bidra til at universitetslærere videreutvikler sin kompetanse til å planlegge, gjennomføre og reflektere over sine pedagogiske oppgaver, og gi forutsetninger for å identifisere utfordringer i pedagogisk praksis og sette i gang utviklingsrettede tiltak.”

3 3 I dag Vil se på deler av et undervisningsopplegg for midlertidige ansatte ved NTNU våren 2007 Har dette opplegget bidratt til å utvikle deltakernes evne til å reflektere rundt sin egen undervisning?

4 4 Lille- PEDUP V 2007 40 timer Læring, undervisning og formidling, veiledning, skriving som redskap for læring, vurderingsformer, IKT i læring I dag: 9 timer om læring, undervisning og formidling

5 5 Lille-PEDUP 16 deltakere Forelesninger om læring, om presentasjonsteknikk og formidling (ca. 5 timer) Deltakerne holdt en miniforelesning som ble filmet (4 min.) Fikk tilbakemelding fra deltakere og kursholdere umiddelbart og innen en uke

6 6 A B C A

7 7

8 8 Refleksjon Refleksjon er det vi ser når vi ser når vi ser oss i speilet. Hva vi er? Men hvordan kan dette gjøre oss bedre? I dagligtale: henviser til det å se på, eller tenke på noe

9 9 Refleksjon ”Reflection on your teaching, and seeing what is wrong and how it may be improved, requires that you have an explicit theory of teaching” Biggs, 2003

10 10 En reflektert lærer ”A reflective teacher is one who compares their own experience and knowledge of educational theory that predicts what might happen” Kuit mfl. (2001)

11 11 Refleksjon Se på undervisning med bakgrunn i erfaring og teori Reflektert praksis: handler om en prosess, og ikke om en enkel evaluering av praksis Refleksjon alene er ikke nok for at utvikling skal oppstå- praksisen må også utvikles (Beaty, 1998) Prosess som innebærer teori, erfaring og utvikling

12 12 Metode Datamateriale: Spørreskjema med 9 åpne spørsmål, observasjoner, utviklingsarbeider fra noen deltakere Oppsummering av analysen –Positive forhold –Begrensende forhold

13 13 Positive forhold Gruppe Teori Tillit Video Selvtillit Praksisendring

14 14 Positive forhold: gruppe ”Det var veldig fint å lære av andres måter å gjøre ting på. Jeg opplevde at det finnes mange måter å løse utfordringen som ligger i å undervise på, og jeg har tatt til meg noen av de andres metoder og løsninger”

15 15 Positive forhold: gruppe ”Tilbakemeldingene var nyttige, og jeg hadde tro på dem. Dette fordi jeg hadde noenlunde samme opplevelse av meg selv da jeg så meg på video, og fordi jeg var enig i gruppas vurderinger når det gjaldt de andre deltakerne”

16 16 Positive forhold: teori Refleksjon: Erfaring og teori Forlesningene på forhånd dekket flere behov –Sette i gang tankevirksomhet rundt områdene –Bevisstgjøre eget kunnskapsgrunnlag og tradisjoner –Bli bedre kjent med de andre på gruppa –De fleste mener forelesningene er relevante og tilstekkelige –Noen mener det er viktig å ikke ha for mye teori på forhånd –Litt usikre på hva de kunne bruke teorien de fikk på forhånd til

17 17 Positive forhold: teori ”Forelesningene var relevante, men jeg tror ikke den var avgjørende for hvordan presentasjonene foran kameraet ble lagt opp. Vanskelig å endre praksis ut fra en slik forelesning”

18 18 Positive forhold: tillit Kollegaveiledning med utviklingsperspektiv Klima preget av trygghet og tillit Tillit: personlig og faglig

19 19 Positive forhold: tillit ”Dette blir jo på en måte en evaluering av hvordan man framstiller seg selv, noe som strengt tatt ikke er så mange skrittene unna hvem man er. Og det er jo litt personlig. Lixom.”

20 20 Positive forhold: tillit ”Jeg opplevde det som veldig nyttig, og fordi vi hadde hatt noe tid sammen i plenum hadde jeg lært å kjenne de andre deltakerne som innsiktsfulle, dyktige og oppriktige. Dermed var det også lett å ha tillit til dem…” ” Tilbakemeldningene var nyttige, og jeg har tillit til dem. Dette fordi jeg hadde noenlunde samme opplevelse av meg selv da jeg så meg på video”

21 21 Positive forhold: video Opptakene bidro til: –Speiling –Illustrasjoner –Konkretiseringer –Dokumentasjon –Kvalitetssikring ”Ser jo at det er stort samsvar mellom kommentarene jeg fikk rett etter opptaket og hvordan jeg opplever å se meg”

22 22 Positive forhold: selvtillit ”Egentlig ikke endret noe særlig. Har fått bedre selvtillit og tro på meg selv. Det er bra for den videre utviklingen” ”Det å bli ledet gjennom denne prosessen var totalt sett nyttig, sett fra et overordnet perspektiv: Det ble mindre farlig og mer alminnelig å betrakte seg selv med et observerende blikk”

23 23 Positive forhold: selvtillit ”…videoopptakene og tilbakemeldingene var veldig nyttig fordi de forsterket noen ting jeg var usikker på og gjør at jeg vil fortsette med de tingene som jeg gjør på en bra måte”

24 24 Positive forhold: praksisendring Ja, de har endret praksis (9 av 11): –Oppbygging av innhold –Stemmebruk –Bevegelse i auditoriet –Mer variasjon i undervisningen –Bedre samspill med Power Point slides

25 25 Positive forhold: praksisendring ”Når jeg foreleser etter å ha gått gjennom dette, tar jeg liksom en liten ”kikk” på meg selv (før jeg starter bl.a.) og da er det PEDUP brillene jeg kikker gjennom”

26 26 Begrensende forhold Bergrensende forhold –Tid –Teknikk –Uklarhet

27 27 Begrensende forhold: tid Forkunnskaper Presentasjoner Tilbakemeldinger

28 28 Begrensende forhold: teknikk ”Rommet var mer teknisk enn det jeg hadde sett for meg, og det var litt avskrekkende og distraherende”

29 29 Begrensende forhold: uklarhet Målsetting Teori Form på tilbakemelding Hvordan kan de bruke den reflekterende tilnærmingen selv i ettertid? –Forbinder det veldig konkret med videofilming

30 30 John Biggs (2003) Deler universitetslærere inn i tre nivåer:

31 31 Konklusjon Opplegget fungerer, men må være en del av en større enhet der man løfter blikket og ser på undervisning og refleksjon knyttet til undervisning til å omfatte mer enn forelesning og presentasjon av informasjon. Vi må oppmuntre universitetslærere til å se på studentenes forståelse heller enn utelukkende å se på om studentene så og hørte det som ble sagt (støttes av Kuit mfl., 2001)


Laste ned ppt "1 Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen Seksjon for Universitetspedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google