Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helgekurs Spill Bridge 1 på en helg Opplegg utviklet av: Sven-Olai Høyland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helgekurs Spill Bridge 1 på en helg Opplegg utviklet av: Sven-Olai Høyland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helgekurs Spill Bridge 1 på en helg Opplegg utviklet av: Sven-Olai Høyland

2 Lær bridge på en helg • Kurset bygger på lynkurs (se eget opplegg for 3-timers lynkurs)…lynkurs 3-timers lynkurs • …eller at man kjenner begrepene som dekkes i kapittel 1 & 2 i boken. • Helgekurset dekker hovedpunktene i hele ”Spill Bridge 1” og tilsvarer et 10-kvelds nybegynnerkurs.

3 Tilpasninger til lokale forhold • Opplegget som er skissert under kan om ønskelig justeres på flere måter for å passe kursdeltakerne. • For eksempel kan det holdes på to ukedager i stedet for en helg. • Eller man kan komme raskere gjennom teorien i kurset ved å kutte ned på spillingen og samle denne i en bolk på slutten.

4 Teorimengde • Studenter er vant med å forholde seg til ny teori. Har deltakerne en annen bakgrunn, er det mulig man bør beregne litt bedre tid, eventuelt at man ikke går gjennom hele boken. • Kurset kan for eksempel holdes på to ukekvelder i stedet for en helg, der en samler teorien på disse kveldene og tar spillene i påfølgende kvelder.

5 1 assistent pr bord • For å gjennomføre et såpass stramt opplegg er det viktig å ha nok mannskap. Helst en assistent ved hvert bord. Kursholder og assistent(er) bør samsnakkes godt på forhånd. • Pedagogisk: Det er svært viktig å understreke at det blir mye nytt stoff og at man ikke kan forvente å huske alle ting. Man vil imidlertid få oversikt raskt og den teorien man mangler, vil falle på plass etter hvert som man spiller etter kurset.

6 Lysark på bridge.no • Vi brukte lysarkene som er basert på boken og som ligger på NBFs hjemmesider.NBFs hjemmesider • Det er utarbeidet en oppsummering av hvert kapittel i boka som deltakerne får. Bruk ferdig dublerte spill, gjerne et sett pr bord (evt. pr 2 bord). Kortfil ligger på NBFs hjemmesider.Kortfil

7 Lørdag • 11.00 – 11.30: Praktisk info, presentasjon av deltakere og instruktører, repetisjon av begrepene fra lynkurset • 11.30 – 12-30: Gjennomgang av kapittel 3. Deretter deles deltakerne i grupper på 3 og 2 og melder og spiller ett spill hver. • 12.30 – 13.50: Gjennomgang av kapittel 4. Deretter deles deltakerne i grupper på to og melder spillene tilhørende kapittelet. Spillene er dublert slik at de holder kortene i hånden. Man skal være NS i de odde spillene og ØV i de jevne spillene. • 13.50 – 14.20: Matpause • 14.20 – 15.50: Gjennomgang av kapittel 5. Oppdeling i grupper som etter kapittel 3. Alle er spillefører en gang. De som blir raskt ferdige melder flere spill. • 15.50 – 16.55: Gjennomgang av kapittel 6. Melder bare som etter kapittel 4. Man skal være NS i de odde spillene og ØV i de jevne spillene. • 16.55 – 18.00 Gjennomgang av kapittel 7: Melder bare. Man skal være NS i de odde spillene og ØV i de jevne spillene.

8 Søndag • Siden siste kapittelet omhandler motspill, må disse spillene både meldes og spilles. Alle de andre kapitlene egner seg godt for bare å melde. • Man bør ha omtren 75 – 80 minutter til siste kapitlet. Da har man også tid til en kort oppsummering og litt om videre oppfølging. Kapittel 11 (Sperremeldinger), har lite teori og kan gjøres litt raskere enn de andre. Vi tok en halvtime matpause og brukt litt over en time på Kapittel 8 – 10, litt under en time på kapittel 11 og 80 minutter på kapittel 12. I praksis avslutter man når planlagt tid er brukt selv om ikke alle har fått meldt alle spillene. Tross alt får spillerne langt mer trening på meldinger enn et vanlig kurs. • I forbindelse med kapittel 10, er det naturlig at deltakerne går sammen to og to. NS melder på de odde spillene, ØV på de jevne. For de andre kapitlene, passer det å være 3 per bord.

9 Oppfølging viktig! • Klubben arrangerer spilling under veiledning på mandager (som er klubbkveld) fra kl 16.30 slik at folk kan gå rett fra studier/jobb. • Det blir mest vekt på spilling og repetisjon av teori ved behov og mindre konkurranse. • I starten tenker vi å bruke en del av spillene som hører til boken.

10 Tilpass spillingen til brukerne – ikke motsatt • Senere tenker vi å starte lagkamper kl 16.30, 17.30, 18.30 osv. der antall spill øker etter hvert som de blir mer erfarne. • Når de spiller fort nok og har lyst, kan de prøve seg på den ordinære klubbspillingen. • Første kveld vil fortrinnsvis være med en erfaren spiller.


Laste ned ppt "Helgekurs Spill Bridge 1 på en helg Opplegg utviklet av: Sven-Olai Høyland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google