Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg
Omstilling og endring Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg Bente Erlien Mars 2002

2 Hva tok mest tid? Å skape forståelse for hvorfor endringene skulle skje Å skape nye sosiale relasjoner Å planlegge og gjennomføre en ny organisasjonsstruktur Å rive vegger og bygge om lokalene

3 ? ? Samspill ! @ z % Formelle Uformelle Internavis Intranett epost
Møter Video Formelle ! @ % ? ? z Uformelle

4 Formell/uformell Jo bedre formell/planlagt kommunikasjon
desto mindre spekulasjoner, rykter og gruff på den uformelle frekvensen Planlagt og tilrettelagt kommunikasjon handler både om fakta og følelser

5 Motivasjon for endring
FORSTÅELSE Lav Høy Forstår og er enig Adlyder blindt Høy OPPSLUTNING, ENGASJEMENT Lav Blir sittende Forstår, men er kritisk

6 Hvorfor motstand Tungt å legge om vaner, mister trygghet
Redd for å miste sosialt nettverk Usikker på det nye og ukjente Redd for ikke å strekke til. Nok kompetanse? Hurtige endringer skaper stress Hyppige endringer gir stadig uro Uten medvirkning øker motstanden Dårlig motivasjon, vet ikke/forstår ikke hvorfor

7 Ta folk på alvor Vær forberedt på å møte motstand mot forandringer
Husk at det det tar tid å endre vaner La folk på snakke om uro og bekymringer Regn med å bruke tid på å endre relasjoner, spilleregler etc

8 Målgruppens behov OBS: Det er ikke alltid målgruppen er bevisst sitt eget behov Ved endring hender det at man ”ikke vil” ta inn informasjon om det som skal skje BOHICA (bend over, here it comes again) Utfordring: Å få dem til å se virkeligheten i øynene

9 ”Enkle” endringsprosesser
Selvvalgt, starter nedenfra Deltakerne har innflytelse Kan reverseres eller justeres Kan studere andre som har prøvd før Bygger på det vi har, med litt tillegg eller forandring Tar ett skritt av gangen

10 Vanskeligere endringsprosesser
Pålagt ovenfra Alt i ett sprang – kan ikke skje gradvis Ikke mulig å snu eller justere etterpå Har aldri vært prøvd før Snur opp-ned på vante forestillinger Når flere endringer skal skje samtidig

11 Vellykkede endringsprosesser
Ytre press for å skape trykk på prosessen Tydelig visjon som er kommunisert og forstått Deltakerne har myndighet, ansvar og ressurser til å kunne gjennomføre forandringene Prosessen er stykket opp i delmål Hold fast på og gjenta endringsmålene

12

13 Diskusjon Kommunikasjonsutfordringer Nye Oslo
Hvordan kan vi bruke vår samlede kompetanse og våre ressurser best mulig i forhold til Moderniseringsprogrammet Hvordan skape effektiv kommunikasjon om Nye Oslo

14 Ti utfordringer Å forankre en kommunikasjonsplan
Avklare roller, grenser og gråsoner Journalistiske grep, åpenhet, propaganda Rykter og spekulasjoner, lojalitet Autoritet og tillit, informasjon som maktmiddel, kommunikasjonsklima

15 Ti utfordringer…. (fortsatt)
6. Omstilling, påvirkninger internt og eksternt 7. Omstilling og medvirkning 8. Dokumentere verdiskaping, integrere i kjernevirksomheten 9. Beredskap ved kriser, tidsaspekter 10. Ledernes kommunikasjonsrolle

16 Hensikten Trygghet i egen rolle ved å utøve og tilrettelegge for god intern kommunikasjon: Samspill formell/uformell kommunikasjon Målgruppenes behov og relasjoner Å selge inn en plan Informatørens rolle og nettverk


Laste ned ppt "Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google