Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Møte med pressen DMF, 2. juni 2009 Informasjonssjef Christian Fossen Christian Fossen, Informasjonsavdelingen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Møte med pressen DMF, 2. juni 2009 Informasjonssjef Christian Fossen Christian Fossen, Informasjonsavdelingen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Møte med pressen DMF, 2. juni 2009 Informasjonssjef Christian Fossen Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU.

2 2 Ulik tilnærming – samme sak Journalisten Forskeren

3 3 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Pressens oppgave •”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.” Vær varsomplakaten 1.5

4 4 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Den gode historie – journalistiske kriterier for valg av stoff •Det er nytt •Det er uventet •Det er nært i tid og rom •Det angår redaksjonens lesere, lyttere eller seere •Det angår mange og store konsekvenser •Det gir ny innsikt og kunnskap •Det er eksklusivt •Det er konfliktfylt

5 5 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Den dramaturgiske trekant ”offer” ekspert ”helt” ”skurk”

6 6 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. •Helseopplysning – ”news for use” •Diagnostikk og behandling •Nye behandlingsformer og ny teknologi •Mirakelhistorier •Legen og pleieren som ofrer seg for pasienten •Statistikk, undersøkelser og forskning Gode helsenyheter

7 7 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. •Feil og mangler •Alvorlige klager •Profesjonskamp •Interne konflikter •Pengesluk og overskridelser Dårlige helsenyheter

8 8 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Alt du noen gang vil bli spurt om •Hva? •Hvem? •Hvor? •Når? •Hvordan? •Hvorfor?

9 9 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Nyttig lenke for medieovervåking: http://www.kvasir.no/nyheter/

10 10 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Intervjuforberedelser Målgruppe Ønsket effekt Budskap/ hovedpoeng Fakta (tall, statistikk, undersøkelser, sitater, henvisninger …) Erfaringer, eksempler, historier Spørsmålene jeg helst ikke vil svare på Illustrasjoner

11 11 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Oppgave: •Med utgangspunkt i ditt eget doktorgradsarbeid – fyll ut skjemaet for intervjuforberedelse. Alle punktene skal fylles ut. Begynn med målgruppe og ønsket effekt. Vær forberedt på at nettopp din sak skal presenteres i plenum. Forberedelsestid: 10 minutter.

12 12 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Før intervjuet •Betrakt enhver samtale med en journalist som et intervju. •Se på ethvert intervju som en mulighet til å profilere NTNU og din forskning. •Finn ut hva journalisten skal lage stoff om og eventuelt hvilken innfallsvinkel han vil bruke. •Skaff deg tenkepause. Det er krevende å ta intervju på sparket. •Forbered deg på svar knyttet til spørsmålene – hva, hvem, hvor, når, hvordan, hvorfor. •Vurder om du trenger å sjekke fakta. •Bestem deg på forhånd for hva som skal være ditt hovedpoeng. •Vil du forbeholde deg retten til å godkjenne intervjuet, avtal det FØR dere begynner.

13 13 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Under intervjuet •Bruk første og beste anledning under intervjuet til å få fram ditt hovedpoeng. Bygg bro. •Snakk rolig og tydelig. •Svar kort og enkelt. ”Rediger” deg selv. •Bruk eksempler og historier – de er lettest å huske. •Fremmedord blir ikke forstått. •Vis menneskelighet og engasjement. •Intervjuet er ikke slutt før journalisten er ute av døra.

14 14 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Slik bygger du bro ? kort svar eget hovedpoeng

15 15 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Jo mer du sier, desto mindre husker mottakeren!

16 16 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Øvelse: •Gå sammen to og to. Dere skal nå intervjue hverandre. Ta utgangspunkt i arket for intervju- forberedelser og journalistens seks hjelpere: hva, hvem, hvor, når, hvordan, hvorfor. •Bytt på å være journalist og intervjuobjekt. Maks 10 minutter pr. pers.

17 17 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Hvordan få en redaksjon interessert i saken din? •Ta initiativ. •Planlegg utspillet nøye. •Finn en nyhetsknagg •Lag medieplan. •Husk at gode bilder og illustrasjoner øker sjansen for å nå gjennom. •Personlig henvendelse til redaksjonen på telefon er best, gjerne kombinert med skriftlig materiale per e-post. •Vær engasjert. Vis entusiasme. Det smitter.

18 18 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Medieplan •Lokal, regional, nasjonal, internasjonal? •Avis, radio, fjernsyn, nett, fagpresse? •Nyheter, helse, økonomi, kultur...? •Hvilken journalist?

19 19 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Du ringer redaksjonen •Få riktig person i tale. •Gå rett på sak. •Vær kortfattet. •Vær engasjert. •Vær forberedt på å bli intervjuet med en gang. •Unngå gjetteleker og journalistiske vurderinger. La journalisten vurdere om det faktisk er en sak. •Sørg for å få en klar avtale. •Mislykket forsøk? Prøv igjen!

20 20 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Øvelse: Selg inn din sak

21 21 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Vær varsom-plakaten •Pressen har sine egne, etiske retningslinjer nedfelt i ”Vær varsom-plakaten. Plakaten finner du under denne lenken: http://www.nored.no/presseetikk/varsom.htm

22 22 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Det som ikke er kommunisert, finnes ikke!


Laste ned ppt "1 Christian Fossen, Informasjonsavdelingen, NTNU. Møte med pressen DMF, 2. juni 2009 Informasjonssjef Christian Fossen Christian Fossen, Informasjonsavdelingen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google