Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømme, samfunnsansvar og etikk ©Glasshuset. OMDØMME - summen av flere interessenters forestilling av organisasjonen Utenfra ser innover MÅL Kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømme, samfunnsansvar og etikk ©Glasshuset. OMDØMME - summen av flere interessenters forestilling av organisasjonen Utenfra ser innover MÅL Kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømme, samfunnsansvar og etikk ©Glasshuset

2 OMDØMME - summen av flere interessenters forestilling av organisasjonen Utenfra ser innover MÅL Kompetanse Informasjons- strategi VerdierHandlinger Opinion Politisk Media Samarbeids partnere Troverdighet Transparency Lojalitet Etikk

3 Etikkregler bør inneholde •Hvorfor? Tillit i omverdenen, bygge kultur, stor egenverdi, samfunnsavsvar •Respekt, tillit, omtanke og uten diskriminering •Unngå interessekonflikter, habilitet, gaver (få og gi), rolleblanding, familie •Kommunikasjon være åpen, sannferdig og tydelig, gjøres av ansvarlige •Ressurser benyttes til arbeidsrelaterte formål •Vær varsom i aktiviteter hvor det forventes rollemodell •Ivareta taushetsregler •Ivareta varslingsplikten •Konsekvenser ved brudd, advarsel, oppsigelse eller avskjed •Engasjement og arbeidsglede?

4 Samfunnsansvar er under utvikling – Global Reporting Initiative (GRI – indeks) Forventet og egenverdi ØKONOMI SOSIALT ANSVAR MILJØ Produksjon Transport Energi Avfall Klimaut- fordringer Arbeidsforhold Ansvarlige produkter Menneske- Rettigheter Etiske inv. Lønnsomhet Sysselsetting Støtte – sponsor Utvikling

5 STYRE- EVALUERING

6 Styreevalueringen viste svakheter innen omdømme og etikk  Omdømme 3,58 mens alle andre har over 4,0 i gjennomsnitt  Verdier og etikk også lav, spesielt på lengre sikt  Ca 25 virksomheter undersøkt  Mange etikkutfordringer identifisert  Lagde derfor ETI (Etikk- og TroverdighetsIndeks)

7 Interne forhold Eksterne forhold Etikk og Troverdighet

8 Styreevaluering  Utvikle styret  Styrets eget ansvar  Ingen ekstern vurdering  Vanligvis mindre justeringer Etikk / Troverdighet  Måle og endre holdning  Gjøre spesielle tiltak  Ansvarliggjøre ledelsen  Troverdighet skjer ved gjentagelse av ETI

9 Hva kan styret gjøre?  Sikre etikkregler –Be om at etikkregler legges frem for styret for godkjenning –Opplegg for å sikre at de etterleves  Diskutere omdømme for gradvis å bedre det –tenke i gjennom utfordringer –gradvis gjennomføre tiltak  Etterspørre redegjørelse om samfunnsansvar –I praksis kan en pragmatisk start være å se hva andre gjør f.eks. DnB NOR  Alt henger sammen

10 Dilemmaer  Styrets rolle angående omdømme i forhold til administrasjonens rolle  Omdømme er dårlig i forhold til realiteten – hva kan styret gjøre?  Omdømme er bra, men det er høy risiko – hva kan styret gjøre?  Etikktest viser flere svakheter som vanskelig kan korrigeres på kort sikt. Er det bedre å la være å teste?


Laste ned ppt "Omdømme, samfunnsansvar og etikk ©Glasshuset. OMDØMME - summen av flere interessenters forestilling av organisasjonen Utenfra ser innover MÅL Kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google