Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsplan 2004-2006 Avdeling Østfold. Hovedmål 1: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling Vi arrangerer gode fagmøter uten særlig kostnad for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsplan 2004-2006 Avdeling Østfold. Hovedmål 1: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling Vi arrangerer gode fagmøter uten særlig kostnad for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsplan 2004-2006 Avdeling Østfold

2 Hovedmål 1: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling Vi arrangerer gode fagmøter uten særlig kostnad for medlemmene, ca 4 møter per år. Fortrinnsvis to møter om våren og to om høsten. Retningslinjer for Astma/KOLS-pasienter lages i samarbeid med lege Ragnar Dahle og fysioterapeut Anne Marie Norman. Stipendet utdeles hvert år til en verdig kandidat/mottaker. Avdelingen er pådrivere for å sette i gang faglig forum for fysioterapeuter i fylket.

3 Hovedmål 2: Det er fagpolitisk engasjement i alle Østfoldkommuner Vi har tillitsvalgte og kontaktpersoner i alle kommuner. Forhandlingskontakten har oppdaterte lister over tillitsvalgte, og holder jevnlig kontakt med dem via e-post. Alle tillitsvalgte sendes på tillitsvalgtopplæring i regi av NFF. Avdelingen arrangerer årlig kurs for kontaktpersoner. Avdelingen arrangerer kurs for tillitsvalgte i de ulike forhandlingssammenslutningene (KS-sektoren, NAVO, HSH og stat) før eventuelle lokale forhandlinger på høsten. Medlemsmøte arrangeres i forkant av Landsmøtet 2004.

4 Hovedmål 3: Kontaktpersoner og tillitsvalgte er inkluderende og aktivt vervende Vi har 320 medlemmer ved årsmøtet 2006. Kontaktpersoner og tillitsvalgte er inkluderende og aktivt vervende ovenfor ikke- medlemmer. Vi tilbyr ikke-medlemmer å være med på NFFarrangementer, og viser til medlemsfordelene våre.

5 Hovedmål 4: Avd. Østfold er et godt bindeledd mellom medlemmene og NFF sentralt Avdelingens informasjonsskrift Columna sendes til medlemmene ca. 5 ganger i året, eller ved behov. Vi har rutiner for kontakt mellom styret (v/avdelingsleder) og kontaktperson i Sentralstyret (egne retningslinjer for kontaktpersonfunksjonen mellom Sentralstyret, NFFs avdelinger og faste utvalg). Østfold foreslår kandidater til sentrale verv i NFF for Landsmøteperioden 2004-2007. Vi er behjelpelige når medlemmene tar kontakt. Hvis nødvendig tar vi saken videre til sentralt hold.

6 Hovedmål 5: Fysioterapi omtales positivt i media Det er årlig minst fire saker i Østfoldmedia som omhandler fysioterapi. Styret utarbeider en mediestrategi (utformes som en sjekkliste) til bruk i kontakt med media. Kontaktpersoner og tillitsvalgte oppfordres til å bruke lokalpressen til å synliggjøre fysioterapi i den enkelte kommune. Columna har i hvert nummer en reportasje, artikkel eller et innlegg som viser hva fysioterapeuter jobber med i Østfold.


Laste ned ppt "Virksomhetsplan 2004-2006 Avdeling Østfold. Hovedmål 1: Avdelingen stimulerer til faglig utvikling Vi arrangerer gode fagmøter uten særlig kostnad for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google