Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Page: 1 NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis” Dette betyr:  Etablere/samarbeide med fagnettverk/organisasjoner innenfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Page: 1 NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis” Dette betyr:  Etablere/samarbeide med fagnettverk/organisasjoner innenfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Page: 1 NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis” Dette betyr:  Etablere/samarbeide med fagnettverk/organisasjoner innenfor følgende fag:  Bygg (NBEF)  Anlegg (MEF / NB)  Automatisering (NFA)  Teknisk sikkerhet (ESRA)  Inspeksjon  Kran (KTF)  Roterende maskineri (NFTM)  Elektro (EBL)  Transport  IKT  Vedlikeholdseksperter  Formidle beste praksis innen: • Vedlikeholdsstyring • Teknisk integritet (Inspeksjon) • Levetidsforlengelse • Integrerte operasjoner • System Engineering (INCOSE) • Up time • Software vedlikehold Gjennom: • Kurs/Konferanser • Studentoppgaver • Medlemsinformasjon • Etablere en database for formidling av beste praksis?  400 bedriftsmedlemmer

2 Page: 2 NFV Måltall 2009 Kompetanse- utvikling / formidle beste praksis Informasjon Øke medlemsmassen NFV skal være et anerkjent senter for kompetanse formidling – ”Beste praksis” Ambisjon Tiltak påkrevet OK Måltall områdeMål 2009 Etablere og utvikle fagnettverk 4 Samarbeid med etablerte nettverk/organisasjoner 5 Antall eksperter60 Antall kurs- og konferansedøgn i regi av NFV og andre samarbeidspartnere 2000 Antall treff på hjemmesiden 20000 Antall annonser på internett 10 Antall medlemsmøter2 Antall medlemsinformasjon3 Antall bedriftsmedlemmer170 Fokusområder Relasjonsbygging

3 Page: 3 Etablere og utvikle fagnettverk AktivitetAnsvarligFristStatus Etablere og videreutvikle nettverk innen: Prosessanlegg og rørledninger RJ/SK01.11Seminar arrangeres p2. – 3. november OEE-Forum PS/SK01.12Arrangere seminar Inspeksjon– arrangere/initiere et seminar innen fagområdet RJ/SKSeminar arrangeres 13. – 14.05 Vedlikeholdseksperter – arrangere 2 samlinger for ekspertene per år (hvorav 1 er Årsmøte) JJ01.10Inviteres spesielt til Årsmøte, samt et eget arrangement før 1.10 Mål 2009: 4 fagnettverk Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

4 Page: 4 Samarbeid med etablerte nettverk/organisasjoner AktivitetAnsvarligFristStatus Etablere og videreutvikle relasjoner med/innen: Bygg – ta kontakt med NBEF JS/JOA01.07Johan tar initiativ til møte Kran – Ta kontakt med KTF JS/JOA01.07Johan tar initiativ til møte Tekna – kursdagene JOA/SK31.12Kurs - Moderne vedlikehold Transport RG01.09Sondere muligheter med aktørene Sikkerhet JS (NSO) / TN (ESRA) 01.10Sondere muligheter med aktørene Mål 2009: 5 kontakter Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

5 Page: 5 Europeiske vedlikeholdseksperter AktivitetAnsvarligFristStatus Gjennomføre kurs i WCM PS/SK01.11Første Modul er gjennomført Informere og markedsføre ordningen på kurset PS/SK01.12Har blitt gjort Tilby og gjennomføre eksamen i regi av EFNMS to ganger per år (Trondheim og Stockholm) PS/SK31.12Eksamen i Norge er gjennomført og eksamen i Sverige gjennomføres i september. Ingen norske kandidater i Sverige Mål 2009: Totalt 60 eksperter Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

6 Page: 6 Kursdeltakere AktivitetAnsvarligFristStatus Utarbeide semesterprogram for våren 2010 SK15.12 Programmene sendes ut minimum 8 uker før gjennomføring SKFortløpende Programmene legges ut på hjemmeside til NFV og TFS SKFortløpende Mål 2009: 2000 kursdøgn Antall kursdeltakere Antall kursdøgn Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

7 Page: 7 Hjemmeside AktivitetAnsvarligFristStatus Legge ut manus fra seminarer på hjemmeside Sk31.12Gjøres fortløpende Overføre kursmanus til medlemsside SK31.12Gjøres fortløpende Oppdatere hjemmeside SK31.12Gjøres fortløpende Mål 2009: 20 000 treff Akkumulert antall treff Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

8 Page: 8 Annonser på internett AktivitetAnsvarligFristStatus Gjensalg av annonse plass til eksisterende kunder SK01.11 Sende e-post til medlemmer som er aktuelle Sk01.11 Følge opp salg via telefon SKFortløpende Salg på kurs/seminarer SKFortløpende Mål 2009: 10 annonser Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

9 Page: 9 Medlemsmøter AktivitetAnsvarligFristStatus Arrangere møte hos en aktuell bedrift PS/SK09.12 Markedsføre møtet minimum 6 uker før gjennomføring SK Mål 2009: 2 møter Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

10 Page: 10 Medlemsinformasjon AktivitetAnsvarligFristStatus Bidra til ansettelse av informasjonsmedarbeider i TFS Produsere og sende ut 3 medlemsinformasjoner Mål 2009: 3 informasjonsskriv til medlemmene Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

11 Page: 11 Bedriftsmedlemmer AktivitetAnsvarligFristStatus Synliggjøre medlemsfordeler gjennom internett Sk01.10 Utarbeide ny vervebrosjyre SK/PS01.11I gangsatt arbeidet Aktiv verving gjennom kurs og konferanser Alle31.12Fortløpende Mål 2009: 170 medlemmer Antall bedriftsmedlemmer Eventuelle tiltak som må iverksettes:Ansvarlig

12 Page: 12 NFV Måltall 2007 - Måltall område2006 1 20072008Mål 2009 Etablere og utvikle fagnettverk 1224 Samarbeid med etablerte nettverk/organisasjoner 2 5 Antall eksperter31375160 Antall deltakere på kurs/konferanser I regi av NFV og andre samarbeidspartnere. 636726765Måles ikke Antall kurs- og konferansedøgn i regi av NFV og andre samarbeidspartnere 3 21722000 Antall treff på hjemmesiden 4000711514 23020000 Antall annonser på internett 8810 Antall medlemsmøter 112 Antall medlemsinformasjon 4 3 Antall bedriftsmedlemmer 140162168170 1 – Det var ingen måltall i 2006 2 – 4 - Nye måltall fra 2009


Laste ned ppt "Page: 1 NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis” Dette betyr:  Etablere/samarbeide med fagnettverk/organisasjoner innenfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google