Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsmøte NFF Aust Agder 2012 SAKSLISTE ÅRSMØTE 2012 SAK 12/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen SAK 12/02: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK 12/03: Årsberetninger 2012 SAK 12/04: Regnskap 2012 SAK12/05: Mål for 2013 SAK 12/06: Budsjett 2013 SAK 12/07: Valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/01 Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: – ordstyrer: Bas van den Beld – referent: – signere protokollen: AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/02 Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/03 Årsberetning 2012 Antall medlemmer pr 31.12.12: 167 (155 i 2011). 1. Styrets sammensetning – Leder: Bas van den Beld – Nestleder: Anne-Cathrine Timland – Sekretær: Ingrid Steen – Kasserer: Sigurd Nielsen – Styremedlem: Richard Fritzen (kurs) – Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) – Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 3. Styrets arbeid – Antall styremøter i 2012: 5 – Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum (2) Representantskapsmøte Ledermøte (2) Lokale forhandlinger (Leder er medlem av Lovutvalget og styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM- perioden) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 4. Medlemsmøter – Årsmøte, slyngekurs for barn m/Anne-Cathrine Timland, seminar Samhandlingsreform, seminar Lobbyvirksomhet, lokale forhandlinger sommerfest og julebord 5. Tillitsvalgtarbeid – Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. – Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen, delte driftstilskudd og Samhandlingsreformen. 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen – Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov. Avdeling som første kontakt. – Kontaktperson Jan Kattenberg, Sentral Styret – Besøk av nestleder ifm Seminar Samhandlingsreform AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 7. Kontakt med andre avdelinger – Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe. Samarbeid ved 2 seminar. 8. Diverse – Styret viderefører konsept handlingsplan. – Lokalt påvirkningsarbeid. – Oppdatere nettside. – Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer – Støtte opp under lokale forhandlingene AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) Mål for 2012 – Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene Ulike aktiviteter: både faglige, fagpolitiske og sosiale. – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres Ekstra kurs lokale forhandlinger, støtte ved lok.forhandlinger, støtte ved ulike KPP-saker – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder Kurs slynge terapi for barn. Planlagt kurs med Gustav Bjørke ikke gjennomført. – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media Ulike reportasjer om faglige aktiviteter (frisklivsentralen, hverdgasrehabilitering) – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Deltakelse på alle kurs, seminar organisert i Aust-Agder. Ingen aktuelle NFF TV-kurs AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD07.03.2012

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) Grimstad 11.02.2013 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2012 til etterretning. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/04 DRIFTSINNTEKTER20122011 Medlemskontingent142.365,00142.545,00 Renteinntekter2.552,912.645,00 Kursinntekter9.500,0078.000,00 Egenandeler, lokalleie, bevertning 4.725,009.700,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 159.142,91235.390,00 DRIFTSINNTEKTER 2012 REGNSKAP 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) DRIFTSUTGIFT ER 20122011Budsjett 2012 Lønn og honorarer 82.290,0087.831,71.85000 Telefon –internett -fax 12.077,908.422,0085000 Porto- kontorrekvisita- gebyr 306,00327,88,500 Lokalleie – servering etc. 31.050,0036.277,7345000 Diverse2.306,683.051,0019000 Revisjon2.500,00 25000 Kursutgifter33.414,5086.571,0075000 Honorar14000 SUM DRIFTSUTGIFT ER 177.945,08206.981,32249500 DRIFTSUTGIFTER 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) ÅR2012 2011 RESULTAT -18.802,1728.408,68 RESULTAT 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) Balanse pr 31.12.12 2012201120122011 Bank forening 60.638,9856.830,97Egenkapital 1/1/13 210.967,17160.558,32 Overskudd 201128.408,68 Bank plassering 131.526,02154.136,14Overskudd 2012-18.802,17 utestående fordringer Gjeld til NFF22.000,00 Sum eiendeler192.165,00210.967,11Sum gjeld og egenkapital 192.165,00210.967,11 BALANSE PR 31.12.2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL 11.02.2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/05 Mål for 2013 – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på temakurs videreføres – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder – Informere medlemmene om Organisasjonsendringer – Forberede LM 2013 – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2013. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/06 BUDSJETT 2013/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2013Budsjett 2012Regnskap 2012 Medlemskontingent145000150 000142.365,00 Renter2000 2552,91 Kurs5750085 0009500,00 Øvrige aktiviteter500012 5004725,00 SUM INNTEKTER202000249 500159.142,91 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (BUDSJETT 2013 FORTS.) BUDSJETT 2012/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 2013. Vedtak:. Utgifter Budsjett 2013Budsjett 2012Regnskap 2012 Lønn/honorar85000 96.290,00 Telefon, internett8500 12.077,90 Porto, kontorrekvisita, gebyr500 306,00 Lokalleie, servering4000045 000 31.050,00 Kursutgifter3000075 000 33.414,00 Diverse, til styrets disposisjon2000019 000 2.306,68 Honorar14000 Revisjon2 500 2.500,00 SUM UTGIFTER 198000 249 500 177.945,08 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/08 VALG 2013 Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg, tar gjenvalg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandikke på valg Styremedlem:Sigurd Nielsenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Ingrid Steenikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Richard Fritzenikke på valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013 SAK 12/07

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (sak 11/08 fortsetter) Landsmøte 2013. Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Cathrine Timland – på valg Richard Fritzen- på valg Anne-Sofie Rønningen- på valg Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen- på valg Hildegunn Adde- på valg Sigurd Nielsen- på valg Valgkomite:. Gry Helen Olsen.Berit Gundersen Ingen vara AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google