Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsmøte NFF Aust Agder 2012 SAKSLISTE ÅRSMØTE 2012 SAK 12/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen SAK 12/02: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK 12/03: Årsberetninger 2012 SAK 12/04: Regnskap 2012 SAK12/05: Mål for 2013 SAK 12/06: Budsjett 2013 SAK 12/07: Valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/01 Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: – ordstyrer: Bas van den Beld – referent: – signere protokollen: AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/02 Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/03 Årsberetning 2012 Antall medlemmer pr : 167 (155 i 2011). 1. Styrets sammensetning – Leder: Bas van den Beld – Nestleder: Anne-Cathrine Timland – Sekretær: Ingrid Steen – Kasserer: Sigurd Nielsen – Styremedlem: Richard Fritzen (kurs) – Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) – Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 3. Styrets arbeid – Antall styremøter i 2012: 5 – Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum (2) Representantskapsmøte Ledermøte (2) Lokale forhandlinger (Leder er medlem av Lovutvalget og styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM- perioden) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 4. Medlemsmøter – Årsmøte, slyngekurs for barn m/Anne-Cathrine Timland, seminar Samhandlingsreform, seminar Lobbyvirksomhet, lokale forhandlinger sommerfest og julebord 5. Tillitsvalgtarbeid – Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. – Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen, delte driftstilskudd og Samhandlingsreformen. 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen – Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov. Avdeling som første kontakt. – Kontaktperson Jan Kattenberg, Sentral Styret – Besøk av nestleder ifm Seminar Samhandlingsreform AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) 7. Kontakt med andre avdelinger – Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe. Samarbeid ved 2 seminar. 8. Diverse – Styret viderefører konsept handlingsplan. – Lokalt påvirkningsarbeid. – Oppdatere nettside. – Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer – Støtte opp under lokale forhandlingene AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) Mål for 2012 – Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene Ulike aktiviteter: både faglige, fagpolitiske og sosiale. – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres Ekstra kurs lokale forhandlinger, støtte ved lok.forhandlinger, støtte ved ulike KPP-saker – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder Kurs slynge terapi for barn. Planlagt kurs med Gustav Bjørke ikke gjennomført. – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media Ulike reportasjer om faglige aktiviteter (frisklivsentralen, hverdgasrehabilitering) – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Deltakelse på alle kurs, seminar organisert i Aust-Agder. Ingen aktuelle NFF TV-kurs AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (12/03 - årsberetning forts.) Grimstad Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2012 til etterretning. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter2.552, ,00 Kursinntekter9.500, ,00 Egenandeler, lokalleie, bevertning 4.725, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 DRIFTSINNTEKTER 2012 REGNSKAP 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) DRIFTSUTGIFT ER Budsjett 2012 Lønn og honorarer , , Telefon –internett -fax , , Porto- kontorrekvisita- gebyr 306,00327,88,500 Lokalleie – servering etc , , Diverse2.306, , Revisjon2.500, Kursutgifter33.414, , Honorar14000 SUM DRIFTSUTGIFT ER , , DRIFTSUTGIFTER 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) ÅR RESULTAT , ,68 RESULTAT 2012 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 12 FORTS.) Balanse pr Bank forening , ,97Egenkapital 1/1/ , ,32 Overskudd ,68 Bank plassering , ,14Overskudd ,17 utestående fordringer Gjeld til NFF22.000,00 Sum eiendeler , ,11Sum gjeld og egenkapital , ,11 BALANSE PR AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/05 Mål for 2013 – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på temakurs videreføres – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder – Informere medlemmene om Organisasjonsendringer – Forberede LM 2013 – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 12/06 BUDSJETT 2013/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2013Budsjett 2012Regnskap 2012 Medlemskontingent ,00 Renter ,91 Kurs ,00 Øvrige aktiviteter ,00 SUM INNTEKTER ,91 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (BUDSJETT 2013 FORTS.) BUDSJETT 2012/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet Vedtak:. Utgifter Budsjett 2013Budsjett 2012Regnskap 2012 Lønn/honorar ,00 Telefon, internett ,90 Porto, kontorrekvisita, gebyr ,00 Lokalleie, servering ,00 Kursutgifter ,00 Diverse, til styrets disposisjon ,68 Honorar14000 Revisjon ,00 SUM UTGIFTER ,08 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/08 VALG 2013 Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg, tar gjenvalg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandikke på valg Styremedlem:Sigurd Nielsenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Ingrid Steenikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Richard Fritzenikke på valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD SAK 12/07

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (sak 11/08 fortsetter) Landsmøte Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Cathrine Timland – på valg Richard Fritzen- på valg Anne-Sofie Rønningen- på valg Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen- på valg Hildegunn Adde- på valg Sigurd Nielsen- på valg Valgkomite:. Gry Helen Olsen.Berit Gundersen Ingen vara AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2012 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD11.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google