Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11. MARS 2013 HUNDSUND UNGDOMSKOLE, AUD. B Langodden Vel - Årsmøte 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11. MARS 2013 HUNDSUND UNGDOMSKOLE, AUD. B Langodden Vel - Årsmøte 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 11. MARS 2013 HUNDSUND UNGDOMSKOLE, AUD. B Langodden Vel - Årsmøte 2012

2 Revidert Dagsorden 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag. 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til planer for 2013kl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt

3 Åpning av møtet 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt ☞ Godkjenning av innkalling og dagsorden... [Åpning]

4 Styrets beretning 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Årsrapport]

5 Styrets Beretning (1:4) 4.a Styrets sammensetning Formann, øk.adm, infoPaal E. Engelstad (PE) Nestform., LV-interne sakerAnna Katrine Asprem Hvardal (AKaH) Sekretær, Sjø/strand sakerRolf Bruknapp (RB) LV-eksterne saker, distribusjonBerit Olsen (BO) Events, strøsandEllen Furru(EF) Trafikk, FornebuNatalia Ueland(NU) Brådypet, DistribusjonKristin E. Torbjørnsen(KT) Se LVs hjemmesider for detaljer 4.b Styremøter: 8 stk, se referatene på LVs hjemmesider 4.c Info til medlemmene: Nettsiden og årshjulet. E-post! 4.d Vedtektene [Årsrapport]

6 Styrets Beretning (2:4) 4.e Lekeplass FA5 - Shell (AKH) 4.f Lekeplass/Fellesområde FA6 (AKH) 4.g Felles badestrand FA1 – Shellstranden (AKH) 4.h Sommerfesten (AKH) 4.i Vinterarrangementet - Familiedag (EF/AKH) [Årsrapport]

7 Styrets Beretning (3:4) 4.j Dugnad (BO / AKH) 4.k Boken Langoddens Historie (BO) 4.l Trafikkavvikling og Nye E18 (BO) 4.m Trafikk lokalt – fartsdumper (NU) 4.n Trafikk: Skilting og Parkering Storøya (EF) [Årsrapport]

8 Styrets Beretning (4:4) 4.o Strøkasser og brøyting (EF) 4.p Hundehold og kompost (EF/BO) 4.q Sjø og strand (RB)  Langoddens badeplasser/Badebøyer  Steiner på brådypet  Samarbeid SLF 4.r Utredning brådypet (KT/NU) [Årsrapport]

9 6.a.4 Oppgradering av brådypet – Eksempler  Tilretteleggingsforslag for grillplass, se http://www.friluftsrad.no/file=2792http://www.friluftsrad.no/file=2792 Eksempel på støpt grill dekket med natursteinEksempel fra fellesområde ved Mjøsa  Tilretteleggingsforslag til benker i tømmer, http://www.friluftsrad.no/file=2783. Benkene foreslås utformet av delt tømmerstokk hvilende på lav støtte i hver ende.http://www.friluftsrad.no/file=2783 [Forslag]

10 Regnskap for 2012 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Regnskap]

11 Driftsregnskap 2012 [Regnskap]

12 Balanse pr 31/12 Styret innstiller på at årsmøtet godkjenner regnskapet [Regnskap]

13 Innkomne forslag 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Forslag]

14 6.a.1 Valg på årsmøtet Styrets forslag til vedtektsendring: § 5. Årsmøte Gjenvalg kan finne sted. Formannen og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted, og vil være for ett år av gangen. Begrunnelse: Dette er lettere å si videre ja til ett år av gangen. Dermed håper vi å sikre bedre kontinuitet i styret. [Forslag]

15 6.b.1 Skolekrets Innspill fra Eirin Guldsten Robinson: Bærum kommunes «Skolebehovsplan 2013-2022» (høringsutkast av 15.02.2013) foreslår at Langodden skal tilhøre Storøya skolekrets. Jeg ber om at årsmøtet tar stilling til følgende forslag: Styret i Langodden Vel skal arbeide for at Langodden fremdeles skal tilhøre Snarøya skolekrets. Begrunnelse: [Forslag]

16 Budsjett for 2013 og kontingent 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Budsjett]

17 Budsjett for 2013 Styret innstiller på at årsmøtet godkjenner budsjett og kontingent: 500 kr [Budsjett]

18 Valg av styre 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Valg av styre]

19 Valgkomiteens innstilling – Vedlegg A Valgkomite: Erik Dillerud og Eli Gjøen Formann:Eirik Nordeng HV5(Ny) Styremedl:Anna Katr. A. HvardalLV92(Gjenvalg) Trond Backe HV10b(Ny) Berit Olsen LV92(Gjenvalg) Natalia UelandJV6(Ikke på valg) Kristin TorbjørnsenHV30(Ikke på valg) Ellen FurruLV66(Ikke på valg) Valgkomiteen innstiller på overnevnte kandidater [Valg av styre]

20 Valgkomite og revisor 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer. 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Valgkomite og revisor]

21 Kandidater  Forslag ny valgkomite Eli Gjøen og Paal Engelstad Ihht presedens: Avgått styreformann erstatter første avgåtte styreformann i valgkommiteen, Erik Dillerud.  Dagens revisor Halvor Oseid Revisor er villig til å stille til gjenvalg [Valgkomite og revisor]

22 Info fra styret 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer. 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Info fra styret]

23 Info om noen aktiviteter på våren  Innbetaling av kontingenter Giro utsendes normalt på våren, etter årsmøtet  Dugnad og våraksjon (BO) Dugnad: torsdag 2. mai 2013, kl. 18:00  Badebøyer & Steiner Brådypet April/mai  Sommerfesten (AKH) Sommerfest: onsdag 19. juni 2013, fra kl. 17:00 [Info fra styret]

24 “Medlemmenes kvarter” - Innspill 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag. 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer. 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Innspill]

25 Eventuelt 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter ved ankomst 2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to stk protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og endelig dagsorden 4. Styrets beretning: Årsrapport for Langodden Vel 5. Regnskap 2012 6. Innkomne forslag. 7. Budsjett og planer for 2013, samt fastsettelse av kontingent 8. Valg av styreformann og styremedlemmer. 9. Valg av valgkomite og revisor 10. Info fra Styret  Dugnaden (fastsatt til torsdag 2. maikl.18:00)  Sommerfesten (fastsatt til onsdag 19. juni kl. 17:00) 11. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for 2013 12. Eventuelt [Eventuelt]


Laste ned ppt "11. MARS 2013 HUNDSUND UNGDOMSKOLE, AUD. B Langodden Vel - Årsmøte 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google