Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Kjære medlem av Kongsberg Lokallag, …… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Kjære medlem av Kongsberg Lokallag, …… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Kjære medlem av Kongsberg Lokallag, …… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre……… For å kunne opprettholde et sterkt lokallag, her på Kongsberg, og videreføre det viktige arbeid som pågår for Seniorsaken, trenger vi DIN støtte. Velkommen til årsmøte!

2 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Agenda: 1)Konstituering; Valg av ordstyrer, referent og to for protokollsignering. 2)Godkjennelse av:a) Årsberetningb) Regnskap 3)Valg av styre:a) Styrelederb) Styremedlemmer c) Varamedlemmerd) Valgkomité 4)Godkjennelse av:a) Handlingsplan 2010 b) Plan for medlemsmøter i 2010 Etter at årsmøtet er avsluttet, vil vi ha Sosialt samvær med ”Kaffe og kaker”, samt en miniutlodning.

3 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Innkalling godkjent. Møtet herved erklært som åpnet, konstituert og lovlig. Foreslår følgende: Ordstyrer: Mai Britt A. Bottegård Referent:Reidun Liavaag Protokollsignering:Randi Jemtegård Svanhild Nikolaisen

4 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Årsberetning 2009. Formål og verdigrunnlag • Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for personer 50+. • Verdigrunnlaget bygger på at ingen skal oppleve at alder virker nedverdigende og begrenser ekte, naturlig livsutfoldelse. Dette kommer til uttrykk gjennom de verdier foreningen arbeider for: Verdighet; Respekt; Likeverd; Livskvalitet og Selvbestemmelse. Styrets sammensetning Ekstraordinært årsmøte i Seniorsaken, Kongsberg lokallag, ble avholdt 27.05.09. Styret har i 2009 bestått av: • Leder: Olav Stein Liavaag • Nestleder: Per Spiten • Sekretær: Knut Klonteig • Kasserer:Mai Britt A. Bottegård • Styremedlem: Kari Myhre, Johannes Arland og Randi Jemtegård • Varamenn: Kjell Rønningsdalen og Mai Britt Skirbekk

5 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Styremøter: • Det er avholdt 9 styremøter/arbeidsmøter, i løpet av året. Ressurs/arbeidsgrupper • Det er etablert 2 arbeidsgrupper i 2009. Valgkomité • Det er nedsatt valgkomite i 2009. Medlemsantallet • Medlemstallet var ved årsskiftet 2009/2010, 176 stykker, samt familiemedlemmer. Rekrutteringen er en prioritert oppgave, også i fremtiden. Aktivitet mot Kongsberg Kommune • Styret har fulgt opp/deltatt på alle møter i Helse og Sosialutvalget i kommunen.

6 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Regnskap • Per 31.12.09 var det et driftsoverskudd på kr 4.751,81. Aktivitet mot politikere i Kongsberg Kommune • Det har vært jobbet aktivt inn mot de politiske miljøer. Frp er det parti som har imøtekommet oss mest. På høstens medlemsmøte hadde vi paneldebatt med enkelte politiske partier. Informasjon via pressen. • Styret og det enkelte Styremedlem har hatt mange innlegg i Laagendalsposten, for å holde fokus på viktige saker. Meget godt jobbet av alle. Rekruttering • Styret hadde Stand i Storgata, i juni 2009. Dette for å vise hva vi står for, informere om Seniorsaken, samt verve nye medlemmer. Ingen nye medlemmer ble vervet.

7 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Andre aktiviteter • Pårørende: • Styret har i løpet av 2009 aktivt fulgt opp saker fra pårørende, som ikke har fått den behandling eller oppfølging som man har krav på. • • Sosiale arrangementer: • a) Skavangertun • Seniorsaken har arrangert ukentlige besøk her, med sang og sosialt samvær. Randi Jemtegaard må berømmes for denne innsats. Styret håper at dette vil fortsette videre. • • Likestilling • Foreningen praktiserer likestilling mellom kvinner og menn i henhold til gjeldende lovgivning. • • Kongsberg 31. desember 2009 / 3. februar 2010

8 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010, Årsregnskap 2009

9

10

11 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Styret 2009. Leder: Olav Stein LiavaagIkke på valg. Nestleder: Per SpitenPå valg Sekretær: Knut Klonteig På valg Kasserer:Mai-Britt A. BottegaardIkke på valg Styremedlem: Kari MyhrePå valg Randi JemtegårdIkke på valg Johannes AarlandIkke på valg Varamenn: Kjell Rønningsdalen På valg Mai Britt SkirbekkPå valg Valg komite:Kari Myhre (leder)Ikke på valg Reidunn SchjelderupPå valg Olav GlosimotPå valg

12 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Valgkomite`en har gitt følgende innstilling til nytt Styre for 2010: Leder:Olav Stein LiavaagIkke på valg Nestleder: Per SpitenTar gjenvalg Sekretær: Reidun LiavaagNy Kasserer:Mai-Britt A. BottegaardIkke på valg Styremedlem: Randi JemtegårdTar gjenvalg Johannes AarlandIkke på valg Svanhild NikolaisenNy 1. Varamedlem: Kari MyhreNy 2. Varamedlem: Eva TaxtNy 3. Varamedlem: Knut Klonteig Ny Valg komite:Kari Myhre (leder)Ikke på valg Alle valg er for 2 år.

13 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Handlings- og budsjettplan År: 2010 • Strategier: • I perioden, arbeide aktivt for å unngå nedleggelser av sykehjemsplasser i Kongsberg regionen, samt forsøke å øke antall plasser til et mer tilfredsstillende nivå. Øke medlemsmassen i vårt lokallag. • Mål: • Påvirke kommunen slik at vi kan få omfordelt sykehjemsplasser vs omsorgsboliger. Bli akseptert og innvalgt i offentlige utvalg. Verve flere medlemmer.

14 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Handlings- og budsjettplan År: 2010 • Tiltak : Leserinnlegg/andre innlegg, i lokalpressen, minst 12 ganger i løpet av året. Gjennomføre intervjurunder med sentrale personer innen politikk/kommuneadministrasjonen, for å kartlegge deres kompetanse vedr. Lover og rettigheter for Seniorer. Under gjennomføring av ”Kulturkafe”, som avholdes for å ha gratis møtelokaler, gjennomføre en vervingskampanje. • Samarbeidspartnere: Kongsberg Eldreråd. Leder i UHS. PO leder, minimum 2 møter/år. Samarbeide med andre lokallag i fylket. (Dammen, Røyken)

15 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Handlings- og budsjettplan År: 2010 Inntekter Fra Seniorsaken, sentralt kr. 10.000,- Andre inntekterkr. 2.000,- Inntekter totaltkr. 12.000,- Utgifter Porto/ annonserkr. 7.000,- *innkalling til møter. Kondolanser etckr. 2.500,- Tema/foredragsholderekr. 3.000,- Andre dokumenterte utgifterkr. 4.500,- *kr.500,- for medlems liste. Utgifter totaltkr. 17.000,- Driftsunderskuddet er budsjettert til kr. 5.000,- / år 2010

16 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Styret har følgende forslag for medlemsmøter: • Medlemsmøter 2010: 6. mai, 7. oktober og 2. desember. • Medlemsmøter 2011: Ultimo februar (årsmøte) og primo/medio mai (dette bekreftes på julemøtet). Disse datoer blir presentert på årsmøtet. • Kulturkafé skal gjennomføres 25 september. Her håper vi på stor oppslutning fra dere, da inntekten går uavkortet til lokallaget.

17 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 Herved erklæres Årsmøtet for avsluttet!

18 Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Da er alle velkommen til å forsyne seg med kaffe og kaker, for den sosiale delen. • Loddsalg til inntekt for oss selv kan så begynne.


Laste ned ppt "Seniorsaken, Kongsberg lokallag Årsmøte, 25. februar 2010 • Kjære medlem av Kongsberg Lokallag, …… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google