Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00

2 Dagsorden 1.Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2.Godkjenning av stemmeberettigede 3.Godkjenning av innkalling og dagsorden 4.Valg av ordstyrer og referent og 2 til å signere protokoll 5.Styrets årsberetning 2012 6.Foreløpig regnskap 2012 7.Fastsettelse av treningsavgift 2013 8.Budsjett 2013 9.Valg av styre for 2013 10.Eventuelt

3 Visjon : Flest mulig | lengst mulig | best mulig Vi skal ivareta barn og unges sportslige drømmer! Vi «skaper» barn og unge å være stolte av!

4 Verdier: TRENING | KONKURRANSE | LEK | SAMHOLD

5 Nordstrand IF Fotballgruppen • Etablert 1902 • Ca. 850 aktive • Ca. 70 lag • Dommere (31 + 12 dommere) • Over 300 frivillige funksjonærer • Over 2250 årlige trenings timer GØY MED BALL - ALDRI KØ!

6 5. Årsberetning 2012 • Stor og god sportslig aktivitet (Nordstrand Cup, J 98, G 99 og G 97) • Beste fotballskole i Oslo Fotballkrets i 2012! • Treningsleir i Danmark (Fjerritslev) ca. 180 deltagere • Dommergruppe i Norgestoppen • Flotte anlegg (4 kunstgressbaner) • Web side blant landets 50 beste! • Dugnadsaktiviteten • Utfordrende økonomi og store organisasjonsendringer

7 Fotballgruppen • Ca. 850 medlemmer  434 medl. under 12 år  305 medl. mellom 13-19  108 seniorspillere  86/14 i fordeling mellom menn og kvinner • Styret  Thor Einar Andersen, David Aarstein, Gunnar Flaten, Bente Holth, Michael Jacobs, Jan Knoph, Bjørn Rudjord og Ola Hobber Nilsen  Sportslig utvalg, Nordstrand Cup-komiteen, Sponsorutvalg, Web-utvalg, Dugnad & anleggsgruppe, Dommergruppe

8 Vedtak Årsberetning 2012 Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning og godkjenner denne

9 6. Foreløpig regnskap 2012 Fotball • Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr. 298 098,-

10 6. Foreløpig regnskap 2012 Bane • Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr. 169 541,-

11 Inntekter – Pluss: • Treningsavgift gikk inn med 100 % av budsjett (2 340 000,-) • Sponsorinntekter 165 % av budsjett (206 000,-) • Nordstrand Cup 152 % av budsjett (304 600,-) • Fotballskole 186 % av budsjett (558 000,-) – Negativt: • Salg utstyr til gruppen feilbudsjettert (262 500,-) – Totalt 102 % av budsjett på inntekter

12 Kostnader – Pluss: • Tatt mange kostnader for 2011 (dugnadsrefusjon og trenerrefusjon, utestående Torshov Sport, kjemikalier til bane) • Store investeringer i Bane (kjemikalier, harv og snøfres, reparasjoner) – Negativt: • Kostnader utstyr lag 298 % (358 000,- mot 120 000 bud.) • Overganger/bøter 220 % (66 000,- mot 30 000 bud.) • Dommerkostnader 457 % (182 000,- mot 40 000 bud.) • Bane 123 % (957 000,- mot 780 000 bud.) • Bilgodtgjørelse trenere/hjelpeapparat 380 % (304 000,- mot 80 000 bud.) – Totalt kostnader 19 % over budsjett

13 Totalt Fotball og Bane 2012 • Konsolidert regnskap Fotball og Bane for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr. 467 640,-. Inndekkes med oppspart egenkapital

14 Vedtak Regnskap 2012 Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012

15 Treningsavgift – dette får du som medlem i 2013 • Sportslig tilrettelagt tilbud fra 5 år og oppover • Sportsjef og trenerkoordinator (jenter & gutter) • 2 cup’er per lag inkl. Nordstrand Cup, (ikke Norway cup) • Baller og utstyr • Forsikring/spillerlisens • Seriespill • Trening hele året - vinteråpne baner! • Betalt hovedtrener for alle årganger på 11er • Trenerkurs for trenere 5’er, 7’er og 11’er • Klubbdommerkurs for alle 12 åringer • Betalte dommere • Administrasjon/Regnskap/Revisjon • Gleden av å spille på lag med andre..!

16 8. Fastsettelse av treningsavgift Junior herre elite kr 5 200,00 Junior herre 2 kr 4 200,00 År 1997 - 2000 kr 5 200,00 År 2001 - 2002 kr 4 200,00 År 2003 - 2006 kr 3 200,00 År 2007 kr 1 200,00 År 2008 kr 600,00 Vedtak: Innstilte treningsavgifter vedtas

17 7. Budsjett Fotball og Bane 2013 • Økte inntekter med 9 % (ca. 344 000 kr) – Økte sponsorinntekter – Økte treningsavgifter – Ingen «hodestøtte» • Reduserte kostnader 0,7 % (ca. 28 000 kr) – Økt bane og dommerutgifter – Redusert «diverseposter» • Forbedret budsjett vs. res. 2012 (ca. 372 000 kr) • Budsjettert resultat 2013:Overskudd på 74 200 kr

18 7. Budsjett 2013

19 Vedtak Budsjett 2013 Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2013

20 9. Endringer av Fotballstyret 2013 Valgkomiteen har følgende innstilling til styret for 2013: Ønsker å fratre styret: • Jan Knoph, Jr/Sr Inn i styret: • Live Smith-Erichsen, 01 Thor Einar Andersen fortsetter som leder av fotballgruppen

21 9. Valg av Fotballstyret Styrets sammensetning for 2013: Thor Einar Andersen, 02Leder2 år Michael Jacobs, 99, Jr/Sr ikke på valg Gunnar Flaten, 012 år Live Smith-Erichsen, 01 2 år Ola Hobber Nilsen, dommerikke på valg Bente Holth, 00, 02ikke på valg David Aarstein, 01, 99, 972 år Bjørn Rudjord, 032 år Innstilling: Årsmøtet vedtar at styret velges som innstilt

22 10. Eventuelt • Ingen innkomne forslag

23 Takk for i dag! Flest mulig - lengst mulig - best mulig Vi «skaper» barn og unge å være stolte av! Foto: Asbjørn Eide


Laste ned ppt "Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google