Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl

2 Dagsorden 1.Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2.Godkjenning av stemmeberettigede 3.Godkjenning av innkalling og dagsorden 4.Valg av ordstyrer og referent og 2 til å signere protokoll 5.Styrets årsberetning Foreløpig regnskap Fastsettelse av treningsavgift Budsjett Valg av styre for Eventuelt

3 Visjon : Flest mulig | lengst mulig | best mulig Vi skal ivareta barn og unges sportslige drømmer! Vi «skaper» barn og unge å være stolte av!

4 Verdier: TRENING | KONKURRANSE | LEK | SAMHOLD

5 Nordstrand IF Fotballgruppen • Etablert 1902 • Ca. 850 aktive • Ca. 70 lag • Dommere ( dommere) • Over 300 frivillige funksjonærer • Over 2250 årlige trenings timer GØY MED BALL - ALDRI KØ!

6 5. Årsberetning 2012 • Stor og god sportslig aktivitet (Nordstrand Cup, J 98, G 99 og G 97) • Beste fotballskole i Oslo Fotballkrets i 2012! • Treningsleir i Danmark (Fjerritslev) ca. 180 deltagere • Dommergruppe i Norgestoppen • Flotte anlegg (4 kunstgressbaner) • Web side blant landets 50 beste! • Dugnadsaktiviteten • Utfordrende økonomi og store organisasjonsendringer

7 Fotballgruppen • Ca. 850 medlemmer  434 medl. under 12 år  305 medl. mellom  108 seniorspillere  86/14 i fordeling mellom menn og kvinner • Styret  Thor Einar Andersen, David Aarstein, Gunnar Flaten, Bente Holth, Michael Jacobs, Jan Knoph, Bjørn Rudjord og Ola Hobber Nilsen  Sportslig utvalg, Nordstrand Cup-komiteen, Sponsorutvalg, Web-utvalg, Dugnad & anleggsgruppe, Dommergruppe

8 Vedtak Årsberetning 2012 Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning og godkjenner denne

9 6. Foreløpig regnskap 2012 Fotball • Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr ,-

10 6. Foreløpig regnskap 2012 Bane • Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr ,-

11 Inntekter – Pluss: • Treningsavgift gikk inn med 100 % av budsjett ( ,-) • Sponsorinntekter 165 % av budsjett ( ,-) • Nordstrand Cup 152 % av budsjett ( ,-) • Fotballskole 186 % av budsjett ( ,-) – Negativt: • Salg utstyr til gruppen feilbudsjettert ( ,-) – Totalt 102 % av budsjett på inntekter

12 Kostnader – Pluss: • Tatt mange kostnader for 2011 (dugnadsrefusjon og trenerrefusjon, utestående Torshov Sport, kjemikalier til bane) • Store investeringer i Bane (kjemikalier, harv og snøfres, reparasjoner) – Negativt: • Kostnader utstyr lag 298 % ( ,- mot bud.) • Overganger/bøter 220 % (66 000,- mot bud.) • Dommerkostnader 457 % ( ,- mot bud.) • Bane 123 % ( ,- mot bud.) • Bilgodtgjørelse trenere/hjelpeapparat 380 % ( ,- mot bud.) – Totalt kostnader 19 % over budsjett

13 Totalt Fotball og Bane 2012 • Konsolidert regnskap Fotball og Bane for 2012 er gjort opp med et underskudd pålydende kr ,-. Inndekkes med oppspart egenkapital

14 Vedtak Regnskap 2012 Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012

15 Treningsavgift – dette får du som medlem i 2013 • Sportslig tilrettelagt tilbud fra 5 år og oppover • Sportsjef og trenerkoordinator (jenter & gutter) • 2 cup’er per lag inkl. Nordstrand Cup, (ikke Norway cup) • Baller og utstyr • Forsikring/spillerlisens • Seriespill • Trening hele året - vinteråpne baner! • Betalt hovedtrener for alle årganger på 11er • Trenerkurs for trenere 5’er, 7’er og 11’er • Klubbdommerkurs for alle 12 åringer • Betalte dommere • Administrasjon/Regnskap/Revisjon • Gleden av å spille på lag med andre..!

16 8. Fastsettelse av treningsavgift Junior herre elite kr 5 200,00 Junior herre 2 kr 4 200,00 År kr 5 200,00 År kr 4 200,00 År kr 3 200,00 År 2007 kr 1 200,00 År 2008 kr 600,00 Vedtak: Innstilte treningsavgifter vedtas

17 7. Budsjett Fotball og Bane 2013 • Økte inntekter med 9 % (ca kr) – Økte sponsorinntekter – Økte treningsavgifter – Ingen «hodestøtte» • Reduserte kostnader 0,7 % (ca kr) – Økt bane og dommerutgifter – Redusert «diverseposter» • Forbedret budsjett vs. res (ca kr) • Budsjettert resultat 2013:Overskudd på kr

18 7. Budsjett 2013

19 Vedtak Budsjett 2013 Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2013

20 9. Endringer av Fotballstyret 2013 Valgkomiteen har følgende innstilling til styret for 2013: Ønsker å fratre styret: • Jan Knoph, Jr/Sr Inn i styret: • Live Smith-Erichsen, 01 Thor Einar Andersen fortsetter som leder av fotballgruppen

21 9. Valg av Fotballstyret Styrets sammensetning for 2013: Thor Einar Andersen, 02Leder2 år Michael Jacobs, 99, Jr/Sr ikke på valg Gunnar Flaten, 012 år Live Smith-Erichsen, 01 2 år Ola Hobber Nilsen, dommerikke på valg Bente Holth, 00, 02ikke på valg David Aarstein, 01, 99, 972 år Bjørn Rudjord, 032 år Innstilling: Årsmøtet vedtar at styret velges som innstilt

22 10. Eventuelt • Ingen innkomne forslag

23 Takk for i dag! Flest mulig - lengst mulig - best mulig Vi «skaper» barn og unge å være stolte av! Foto: Asbjørn Eide


Laste ned ppt "Årsmøte Nordstrand IF Fotball Tirsdag 2. april 2013 Kl. 20 00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google