Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD07.03.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD07.03.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsmøte NFF Aust Agder 2011 • SAKSLISTE ÅRSMØTE 2011 • SAK 11/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen • SAK 11/02: Godkjenning av innkalling og saksliste • SAK 11/03: Årsberetninger 2011 • SAK 11/04: Regnskap 2011 • SAK11/05: Mål for 2012 • SAK 11/06: Godtgjørelse styremedlemmer • SAK 11/07: Budsjett 2012 • SAK 11/08: Valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/01 • Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: – ordstyrer: Bas van den Beld – referent: – signere protokollen: AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/02 • Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/03 • Årsberetning 2011 • Antall medlemmer pr : 155 (152 i 2010). • 1. Styrets sammensetning – Leder: Bas van den Beld – Nestleder: Anne-Cathrine Timland – Sekretær: Ingrid Steen – Kasserer: Sigurd Nielsen – Styremedlem: Richard Fritzen (kurs) – Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) – Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (11/03 - årsberetning forts.) • 3. Styrets arbeid – Antall styremøter i 2011: 5 – Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: • Avdelingslederforum (2) • Representantskapsmøte • Ledermøte (2) • ASA 4313 (Leder er medlem av Lovutvalget og styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM- perioden) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (11/03 - årsberetning forts.) • 4. Medlemsmøter – Årsmøte, dagsseminar tillitsvalgte, 2 kurs m/Gustav Bjerke, sommerfest, julebord • 5. Tillitsvalgtarbeid – Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. – Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen og Samhandlingsreformen. • 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen – Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (11/03 - årsberetning forts.) • 7. Kontakt med andre avdelinger – Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe (eksperiment). • 8. Diverse – Styret viderefører konsept handlingsplan. – Lokalt påvirkningsarbeid. – Oppdatere nettside. – Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (11/03 - årsberetning forts.) Grimstad Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2011 til etterretning. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter2.645, ,68 Kursinntekter78.000, ,00 Øvrige aktiviteter9.700,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,68 DRIFTSINNTEKTER 2011 REGNSKAP 2011 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 11 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer87.831, ,32 Telefon –internett -fax8.422, ,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr 327,88, 145,79 Lokalleie –servering etc.nto , ,22 Diverse3.051,00 Revisjon2.500,00 Kursutgifter86.571, ,50 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER , ,83 DRIFTSUTGIFTER 2011 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 11 FORTS.) ÅR RESULTAT28.408, ,85 RESULTAT 2011 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 11 FORTS.) Balanse pr Bank forening , ,60Egenkapital 1/ , ,29 Overskudd ,64 Bank plassering , ,76Overskudd ,68 Gjeld til NFF22.000, ,41 Sum eiendeler , ,15Sum gjeld og egenkapital , ,15 BALANSE PR AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/05 • Mål for 2012 – Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Sak 6 Godtgjørelse styremedlemmer Styremedlemmer mottar kr per fullført valgperiode (2 år). Gjelder ikke leder i lønnet stilling. Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner godtgjørelse for styremedlemmer NFF Aust Agder. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/07 BUDSJETT 2012/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Medlemskontingent Renter Kurs Øvrige aktiviteter SUM INNTEKTER AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (BUDSJETT 2012 FORTS.) BUDSJETT 2012/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet Vedtak:. Utgifter Budsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Lønn/honorar ,71 Telefon, internett ,00 Porto, kontorrekvisita, gebyr ,88 Lokalleie, servering ,73 Kursutgifter ,00 Diverse, til styrets disposisjon ,00 Honorar Revisjon ,00 SUM UTGIFTER ,32 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/08 VALG 2012 Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:Richard Fritzenpå valg, ta gjenvalg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD SAK 11/08

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (sak 11/08 fortsetter) • (Landsmøte Delegater (utenom avdelingsleder): • Anne-Sofie Rønningen- valgt • Hildegunn Adde - valgt Vara-delegater (utenom nestleder): • Ingrid Steen - valgt • Richard Fritzen -valgt • Sigurd Nielsen- valgt • Valgkomite: •. Kristine Kvamme •.Berit Gundersen Ingen vara • Kurskomite: • Richard Fritzen (styret) • Ingen vara AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD07.03.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google