Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte 2011 NFF Aust-Agder n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 11/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 11/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 11/03: Årsberetning 2010 n SAK 11/04: Regnskap 2010 n SAK 11/05: Mål/handlingsplan for 2011 n SAK 11/06: Budsjett 2011 n SAK 11/07: Valg

3 SAK 11/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Anne-Sofie Rønningen –referent: Ingrid Steen –signere protokollen Vedtak:

4 SAK 11/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

5 SAK 11/03 n Årsberetning 2010 n Antall medlemmer pr 31.12.10: 15201.01.2010: 149 n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld, fra okt. har Anne-Sofie Rønningen fungert som leder pga sykemelding på leder og nestleder –Nestleder: Anne Cathrine Timland –Sekretær: Ingrid Steen –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Richard Fritzen(kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (11/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2009: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum Representantskapsmøte Ledermøte Kurs for nye tillitsvalgte Kurs opplæring i lokale forhandlinger Landsmøte 2010

7 (11/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte, medlemsmøte m/ kontaktperson i sentralstyret Jan Kattenberg + sommerfest, medlemsmøte før LM 2010 med Jan Kattenberg, planlagt redcordkurs og julebord. n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med lokale forhandlinger. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (11/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Samarbeid med avdeling Vest-Agder –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tlf.møter og Forumet. n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Videreført PLOU. –Opprettet kurskomité.

9 n 9. Måloppnåelse –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene –Opprette kurskomité

10 (11/03 - årsberetning forts.) Arendal 10.03.2011 Anne-Sofie Rønningen Fungerende avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust-Agder 2010 til etterretning. Vedtak:.

11 SAK 11/04 DRIFTSINNTEKTER20092010 Medlemskontingent118.221,00 127 367,00 Renteinntekter3.023,64 1 943,68 Kursinntekter18.450,00 Øvrig aktivitet 4 400,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 139.694,64 133 710,68 DRIFTSINNTEKTER 2010 REGNSKAP 2010

12 (REGNSKAP 10 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20092010 Lønn og honorarer105.958,96 76 473,14 Telefon –internett -fax13.883,91 8 572,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr209,00 145,78 Lokalleie –servering etc.nto.49.480,98 13 111,22 Diverse3.527,00 Revisjon2.500,00 Kursutgifter34.211,50 17 686,50 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER 209.772,35 118 488,64 DRIFTSUTGIFTER 2010

13 (REGNSKAP 10 FORTS.) ÅR2009 2010 RESULTAT -70.077,71 15 222,04 RESULTAT 2010

14 (REGNSKAP 10 FORTS.) Balanse pr 31.12.10 200920102009 2010 Bank forening 40.270 50 677Egenkapital 1/1 215.557145.480 Overskudd 2009 -70,078 Bank plassering 169.838 151 681Overskudd 2010 15.222 Egenkapital 31.12 145.480160.702 Gjeld til NFF 64.62841.656 Sum eiendeler 210.108 202 358Sum gjeld og egenkapital 210.108202 358 BALANSE PR 31.12.2010

15 Signatur Sign: Anne-Sofie Rønningen: Fungerende avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL 10.03.2011

16 SAK 11/05 n Mål/handlingsplan for 2011 Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner handlingsplanen for 2011. Vedtak:

17 SAK 11/06 BUDSJETT 2011/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2011Budsjett 2010Regnskap 2010 Medlemskontingent135 000120 000127 367,00 Renter200030001943,68 Kurs100 000106 0000 Øvrige aktiviteter10 00090004400,00 SUM INNTEKTER247 000238 000133 710,68

18 (BUDSJETT 2011 FORTS.) BUDSJETT 2011/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 11. Vedtak: Utgifter Budsjett 2011Budsjett 2010Regnskap 2010 Lønn/honorar75 000 76 473,14 Telefon, internett8 50014 0008 572,00 Porto, kontorrekvisita, gebyr5001 000145,79 Lokalleie, servering43 00020 00013 111,22 Kursutgifter68 00080 00017 686,50 Diverse, til styrets disposisjon15 50024 0000 Honorar21 00024 0000 Revisor 2 5000 SUM UTGIFTER234 000238 000118 488,65

19 SAK 11/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandikke på valg Styremedlem:Sigurd Nielsenpå valg Styremedlem:Richard Fritzenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg

20 (sak 11/07 fortsetter) Valgkomite: Berit Gundersen. Kristine Kvamme. Ingen vara Kurskomite: Valgt for 2 år i 2010 Richard Fritzen (styret) Jan Henrik Trondal


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google