Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte 2011 NFF Aust-Agder n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 11/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 11/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 11/03: Årsberetning 2010 n SAK 11/04: Regnskap 2010 n SAK 11/05: Mål/handlingsplan for 2011 n SAK 11/06: Budsjett 2011 n SAK 11/07: Valg

3 SAK 11/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Anne-Sofie Rønningen –referent: Ingrid Steen –signere protokollen Vedtak:

4 SAK 11/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak fra styret: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

5 SAK 11/03 n Årsberetning 2010 n Antall medlemmer pr : : 149 n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld, fra okt. har Anne-Sofie Rønningen fungert som leder pga sykemelding på leder og nestleder –Nestleder: Anne Cathrine Timland –Sekretær: Ingrid Steen –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Richard Fritzen(kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (11/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2009: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum Representantskapsmøte Ledermøte Kurs for nye tillitsvalgte Kurs opplæring i lokale forhandlinger Landsmøte 2010

7 (11/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte, medlemsmøte m/ kontaktperson i sentralstyret Jan Kattenberg + sommerfest, medlemsmøte før LM 2010 med Jan Kattenberg, planlagt redcordkurs og julebord. n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med lokale forhandlinger. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (11/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Samarbeid med avdeling Vest-Agder –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tlf.møter og Forumet. n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Videreført PLOU. –Opprettet kurskomité.

9 n 9. Måloppnåelse –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene –Opprette kurskomité

10 (11/03 - årsberetning forts.) Arendal Anne-Sofie Rønningen Fungerende avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust-Agder 2010 til etterretning. Vedtak:.

11 SAK 11/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter3.023, ,68 Kursinntekter18.450,00 Øvrig aktivitet 4 400,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,68 DRIFTSINNTEKTER 2010 REGNSKAP 2010

12 (REGNSKAP 10 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer , ,14 Telefon –internett -fax13.883, ,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr209,00 145,78 Lokalleie –servering etc.nto , ,22 Diverse3.527,00 Revisjon2.500,00 Kursutgifter34.211, ,50 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER , ,64 DRIFTSUTGIFTER 2010

13 (REGNSKAP 10 FORTS.) ÅR RESULTAT , ,04 RESULTAT 2010

14 (REGNSKAP 10 FORTS.) Balanse pr Bank forening Egenkapital 1/ Overskudd ,078 Bank plassering Overskudd Egenkapital Gjeld til NFF Sum eiendeler Sum gjeld og egenkapital BALANSE PR

15 Signatur Sign: Anne-Sofie Rønningen: Fungerende avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL

16 SAK 11/05 n Mål/handlingsplan for 2011 Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner handlingsplanen for Vedtak:

17 SAK 11/06 BUDSJETT 2011/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2011Budsjett 2010Regnskap 2010 Medlemskontingent ,00 Renter ,68 Kurs Øvrige aktiviteter ,00 SUM INNTEKTER ,68

18 (BUDSJETT 2011 FORTS.) BUDSJETT 2011/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 11. Vedtak: Utgifter Budsjett 2011Budsjett 2010Regnskap 2010 Lønn/honorar ,14 Telefon, internett ,00 Porto, kontorrekvisita, gebyr ,79 Lokalleie, servering ,22 Kursutgifter ,50 Diverse, til styrets disposisjon Honorar Revisor SUM UTGIFTER ,65

19 SAK 11/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandikke på valg Styremedlem:Sigurd Nielsenpå valg Styremedlem:Richard Fritzenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg

20 (sak 11/07 fortsetter) Valgkomite: Berit Gundersen. Kristine Kvamme. Ingen vara Kurskomite: Valgt for 2 år i 2010 Richard Fritzen (styret) Jan Henrik Trondal


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeutforbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google