Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 1 Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011 Radisson Blu hotell, Gardermoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 1 Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011 Radisson Blu hotell, Gardermoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 1 Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011 Radisson Blu hotell, Gardermoen

2 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 2 Vær vennlig og sett mobiltelefon i stille modus

3 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 3 Program NLF (lørdag) 09:00 – 10:00 Registrering av deltagere Inngangen 10:00 – 11:30 Seksjonsmøte Valhall 2 11:30 – 12:30 Lunsj Toot’s 12:30 – 12:45 Pres nye websider Valhall 1 12:45 – 17:30 Seksjonsmøte Valhall 2 19:30 – 20:00 Velkomstdrikke Lobby Valhall 20:00 Tingmiddag Valhall

4 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 4 Program NLF (søndag) 08:30 – 11:30 FagseminarValhall 2 09:00 – 09:30 Registrering til tingLobby 09:30 – 16:00 LuftsportstingValhall 1 11:30 – 12:30 Lunsj FagseminarToot’s 12:30 – 15:30 FagseminarValhall 2 15:30 – 16:00 AFF I-2 kurs/utsjekkValhall 2

5 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 5 Saksliste Årsmøtet skal : 1.Godkjenne de fremmøtte representanter 2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3.Velge dirigent, 2 referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen. Utpeke tellekorps. 4.Behandle årsmeldinger for Fallskjermseksjonen for 2009 og 2010 5.Behandle Fallskjermseksjonens reviderte regnskaper for 2009 og 2010

6 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 6 Saksliste forts.  Behandle innkommende forslag og forslag fremmet av seksjonsstyret  Fastsette seksjonskontingenter for 2012 og 2014  Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett for 2011 - 2014  Behandle saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget 10.Velge tillitsmenn 11.Informasjon fra Luftfartstilsynet

7 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 7 Forretningsorden Forslag : 1.Møtet ledes av den valgte dirigent 2.Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første gang, 3 min. annen og tredje gang 3.Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt

8 Fallskjermseksjonen F/NLFs årsmøte 2. april2011, # 8 Forretningsorden forts. Forslag forts.: 4.Alle valg foregår i henhold til NLF lov §§ 13 og 16-5§§ 13 og 16-5 5.I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort fullt ut, med antall avgitte stemmer for og imot

9 Fallskjermseksjonen F/NLFs årsmøte 28. mars 2009, # 9 Styrets forslag Dirigent: Frank Due Halvorsen Sekretærer: Ann Kristin Bogen og Christina Wiig Til å underskrive protokoll: Siri Victoria Lund og Jan Stenmo Tellekorps: Svein Roger Slyngstadli Sindre Olsen

10 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. mars 2011, # 10 Valg F/NLF (forslag) Leder: Frode Finnes Larsen (fast representant i Forbundsstyret) Nestleder: Mathias Holtz (vara representant i Forbundsstyret) Styremedlem: Bodil Leira Stene Styremedlem: Ramsy Suleiman Styremedlem: Ingela Reppe Varamedlem: Inger Aakre Varamedlem: Stig Berge

11 Fallskjermseksjonen F/NLFs årsmøte 2april 2011, # 11 Repr. Tinget (forslag) 1.Ann Kristin Bogen 2.Kjell T. Olsen 3.Kine Hee Steen 4.Yngve Haugom 5.Kristin Øgren Larsen 6.Helene Løken 7.Nn 8.Nn 9.Nn 10.Nn

12 Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 12 Valgkomité (Forslag) 1.Hans Christian Heer Amlie(leder) 2.Kari Hernes 3.Siri Victoria Lund


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011, # 1 Velkommen til F/NLFs seksjonsmøte 2. april 2011 Radisson Blu hotell, Gardermoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google