Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte NFF Aust Agder 08 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 09/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 09/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 09/03: Årsberetninger 2009 n SAK 09/04: Regnskap 2009 n SAK 09/05: Mål for 2010 n SAK 09/06: Budsjett 2010 n SAK 09/07: Valg

3 SAK 09/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Berit Gundersen –signere protokollen: Richard Fritzen og Anne-Sofie Rønningen

4 SAK 09/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: enstemmig.

5 SAK 09/03 n Årsberetning 2009 n Antall medlemmer pr : 149 (147 i 2008). Per i dag 151. n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Kristine Kvamme –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Sissel Fiane Jacobsen (kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (09/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2009: 6 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum Representantskapsmøte Ledermøte Kurs for tillitsvalgte Kurs Lobbyvirksomhet/lokal påvirkningsarbeid Kursrekke privat praksis. Tariffkonferanse.

7 (09/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte+seminar ”Transparent Rygg”, medlemsmøte m/ forbundsleder + sommerfest, temakveld Lokal påvirkningsarbeid, 2 samlinger KPP, julebord n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (09/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Samarbeid med avdeling Vest-Agder –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter og Forumet. n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Start PLOU.

9 (09/03 - årsberetning forts.) Arendal Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2009 til etterretning. Vedtak: enstemmig.

10 SAK 09/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter3.023, ,00 Kursinntekter18.450, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 DRIFTSINNTEKTER 2009 REGNSKAP 2009

11 (REGNSKAP 09 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer , ,18 Telefon –internett -fax13.883, ,81 Porto-kontorrekvisita- gebyr 209, ,00 Lokalleie –servering etc.nto , ,50 Diverse3.527, ,90 Revisjon2.500,00 Kursutgifter34.211, ,00 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER , ,39 DRIFTSUTGIFTER 2009

12 (REGNSKAP 09 FORTS.) ÅR RESULTAT , ,61 RESULTAT 2009

13 (REGNSKAP 09 FORTS.) Balanse pr Bank forening , ,00Egenkapital 1/ , ,26 Overskudd 2008 Bank plassering , ,00Overskudd ,077, ,00 Egenkapital ,00 Gjeld til NFF , , ,00 Sum eiendeler , ,26Sum gjeld og egenkapital , ,00 BALANSE PR

14 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL

15 SAK 09/05 n Mål for 2010 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene –Opprette kurskomité Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for Vedtak: enstemmig.

16 SAK 09/06 BUDSJETT 2010/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2010Budsjett 2009Regnskap 2009 Medlemskontingent ,00 Renter , 64 Kurs ,00 Øvrige aktiviteter SUM INNTEKTER ,64

17 (BUDSJETT 2010 FORTS.) BUDSJETT 2009/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 09. Vedtak: enstemmig. Utgifter Budsjett 2010Budsjett 2009Regnskap 2009 Lønn/honorar , 96 Telefon, internett , 91 Porto, kontorrekvisita, gebyr ,00 Lokalleie, servering ,98 Kursutgifter ,50 Diverse, til styrets disposisjon ,00 Honorar ,00 Omkostninger NFF SUM UTGIFTER , 35

18 SAK 09/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Berit Gundersenpå valg, ikke gjenvalg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandenstemmig valgt Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Kristin Kvammepå valg, ikke gjenvalg Styremedlem:Ingrid Steenenstemmig valgt Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:Sissel FianeJacobsenpå valg, ikke gjenvalg Styremedlem:Richard Fritzenenstemmig valgt

19 (sak 09/07 fortsetter) Landsmøte Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Sofie Rønningen- valgt Hildegunn Adde - valgt Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen - valgt Richard Fritzen -valgt Sigurd Nielsen- valgt Valgkomite: Berit Gundersen. Kristine Kvamme. Ingen vara Kurskomite: Richard Fritzen (styret) Jan Henrik Trondal


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2009 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google