Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

2 Årsmøte NFF Aust Agder ‘11 n SAKSLISTE ÅRSMØTE 2011 n SAK 11/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 11/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 11/03: Årsberetninger 2011 n SAK 11/04: Regnskap 2011 n SAK11/05: Mål for 2012 n SAK 11/06: Godtgjørelse styremedlemmer n SAK 11/07: Budsjett 2012 n SAK 11/08: Valg

3 SAK 11/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: –signere protokollen:

4 SAK 11/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:.

5 SAK 11/03 n Årsberetning 2011 n Antall medlemmer pr : 155 (152 i 2010). n 1. Styrets sammensetning –Leder: Bas van den Beld –Nestleder: Anne-Cathrine Timland –Sekretær: Ingrid Steen –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Richard Fritzen (kurs) –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) –Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt)

6 (11/03 - årsberetning forts.) n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2011: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum (2) Representantskapsmøte Ledermøte (2) ASA 4313 (Leder er medlem av Lovutvalget og styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM- perioden)

7 (11/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøte, dagsseminar tillitsvalgte, 2 kurs m/Gustav Bjerke, sommerfest, julebord n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. –Veiledning i forbindelse med finansieringsordningen og Samhandlingsreformen. n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

8 (11/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe (eksperiment). n 8. Diverse –Styret viderefører konsept handlingsplan. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer

9 (11/03 - årsberetning forts.) Grimstad Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2011 til etterretning. Vedtak:.

10 SAK 11/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter2.645, ,68 Kursinntekter78.000, ,00 Øvrige aktiviteter9.700,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,68 DRIFTSINNTEKTER 2011 REGNSKAP 2011

11 (REGNSKAP 11 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer87.831, ,32 Telefon –internett -fax8.422, ,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr 327,88, 145,79 Lokalleie –servering etc.nto , ,22 Diverse3.051,00 Revisjon2.500,00 Kursutgifter86.571, ,50 Honorar SUM DRIFTSUTGIFTER , ,83 DRIFTSUTGIFTER 2011

12 (REGNSKAP 11 FORTS.) ÅR RESULTAT28.408, ,85 RESULTAT 2011

13 (REGNSKAP 11 FORTS.) Balanse pr Bank forening , ,60Egenkapital 1/ , ,29 Overskudd ,64 Bank plassering , ,76Overskudd ,68 Gjeld til NFF , ,41 Sum eiendeler , ,15Sum gjeld og egenkapital , ,15 BALANSE PR

14 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL

15 SAK 11/05 n Mål for 2012 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for Vedtak:.

16 Sak 6 Godtgjørelse styremedlemmer NFF Aust Agder Styremedlemmer mottar kr per fullført valgperiode (2 år). Gjelder ikke leder i lønnet stilling. Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner godtgjørelse for styremedlemmer NFF Aust Agder. Vedtak:.

17 SAK 11/07 BUDSJETT 2012/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Medlemskontingent Renter Kurs Øvrige aktiviteter SUM INNTEKTER

18 (BUDSJETT 2012 FORTS.) BUDSJETT 2012/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet Vedtak:. Utgifter Budsjett 2012Budsjett 2011Regnskap 2011 Lønn/honorar ,71 Telefon, internett ,00 Porto, kontorrekvisita, gebyr ,88 Lokalleie, servering ,73 Kursutgifter ,00 Diverse, til styrets disposisjon ,00 Honorar Revisjon ,00 SUM UTGIFTER ,32

19 SAK 11/08 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenpå valg, tar gjenvalg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:Richard Fritzenpå valg, ta gjenvalg

20 (sak 11/08 fortsetter) (Landsmøte Delegater (utenom avdelingsleder): Anne-Sofie Rønningen- valgt Hildegunn Adde - valgt Vara-delegater (utenom nestleder): Ingrid Steen - valgt Richard Fritzen -valgt Sigurd Nielsen- valgt Valgkomite:. Kristine Kvamme.Berit Gundersen Ingen vara Kurskomite: Richard Fritzen (styret) Ingen vara


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2011 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google