Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

3 Årsmøte NFF Aust Agder 08 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 08/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 08/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 08/03: Årsberetninger 2008 n SAK 08/04: Regnskap 2008 n SAK 08/05: Mål for 2009 n SAK 08/06: Budsjett 2009 n SAK 08/07: Valg

4 SAK 08/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Kristine Kvamme –signere protokollen: Sigurd Nielsen og Anne-Sofie Rønningen

5 SAK 08/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

6 SAK 08/03 n Årsberetning 2008 n Antall medlemmer pr : 145? (148 i 2007) n 1. Styrets sammensetning –Leder:Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Kristine Kvamme –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Sissel Fiane Jacobsen –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen –Styremedlem: Hildegunn Omland

7 (08/03 - årsberetning forts.) n 2. Regnskapskontrollører –Anne Sofie Rønningen –Berit Gundersen n 3. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2008: 5 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum/Rep.møte/ledermøte, Kurs for tillitsvalgte

8 (08/03 - årsberetning forts.) n 4. Medlemsmøter –Årsmøtet Raskere tilbake + finansieringsorndningen på NAV, sommerfest (avlyst pga få påmeldte), julebord (18 deltagere) n 5. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. Laget oversikt. –Oppfølging i forbindelse med Streik i KS –Veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger n 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

9 (08/03 - årsberetning forts.) n 7. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post. n 8. Diverse –Styret viderefører handlingsplanen som brukes som arbeidsdokument. –Lokalt påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Kurs: ingen.

10 (08/03 - årsberetning forts.) Arendal Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2008 til etterretning.

11 SAK 08/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent 75205, ,00 Renteinntekter 5059, ,00 Kursinntekter 2950, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 83214, ,00 DRIFTSINNTEKTER 2008 REGNSKAP 2008

12 (REGNSKAP 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer , ,00 Telefon –internett -fax 8 142, ,00 Porto-kontorrekvisita- gebyr 1 832, ,31 Lokalleie –servering etc.nto , ,33 Diverse 4 423, ,00 Omkostinger NFF ,11 0,- Kursutgifter 9322, ,00 Honorar 10123, ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,64 DRIFTSUTGIFTER 2008

13 (REGNSKAP 08 FORTS.) ÅR RESULTAT , ,36 RESULTAT 2008

14 (REGNSKAP 08 FORTS.) Balanse pr Bank forening72 144, ,00Egenkapital 1/ , ,90 Overskudd ,36 Bank plassering , ,00Overskudd ,00 Egenkapital , ,26 Gjeld til NFF21185, , ,00 Sum eiendeler , ,26Sum gjeld og egenkapital , ,26 BALANSE PR Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskapet 08

15 Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer Anne Sofie Rønningen, Berit Gundersen: Regnskapskontrollører ARENDAL

16 SAK 08/05 n Mål for 2009 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for 2009.

17 SAK 08/06 BUDSJETT 2009/DRIFTSINNTEKTER , , , ,00 BUDSJETT , , , ,00 RESULTAT ,00SUM INNTEKTER ,00Kursinntekter 3 000,00Renteinntekter ,00Medlemskontingent BUDSJETT 08DRIFTSINNTEKTER

18 (BUDSJETT 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTERBUDSJETT 2009BUDSJETT 2008RESULTAT 2008 Lønn,honorarer75 000, , ,18 Telefon –internett,fax8 000, , ,06 Porto –kontorrekvisita – gebyr5 000, , ,00 Lokalleie-servering etc20 000, ,50 Diverse (til styrets disposisjon)18 000, ,90 omkostninger NFF ,11 Kursutgifter25 000, , ,00 Honorar22 000, , ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 BUDSJETT 2009/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 09.

19 SAK 08/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldpå valg Nestleder:Berit Gundersenikke på valg Kasserer:Sigurd Nielsenpå valg Sekretær:Kristin Kvammeikke på valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenpå valg Styremedlem:Hildegunn Addepå valg Styremedlem:Sissel FianeJacobsenikke på valg


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2008 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google