Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effect of computerised evidence based guidelines on management of asthma and angina in adults in primary care: cluster randomised controlled trial Martin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effect of computerised evidence based guidelines on management of asthma and angina in adults in primary care: cluster randomised controlled trial Martin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effect of computerised evidence based guidelines on management of asthma and angina in adults in primary care: cluster randomised controlled trial Martin Eccless, Elaine McColl, Nick Steen, Nikki Rossou, Jeremy Grimshaw, David Parkin, Ian Purves

2 Innhold Evaluering av datastyrt beslutningstøtte system som er laget for implementering av bevisbaserte kliniske guidelines. Studien tar for seg allmennlegers bruk av systemet på astma og allergipasienter over 18 år.

3 Hva var kjent fra før? Datastyrt beslutningstøtte systemer forbedrer behandling og oppfølging av pasienter i primærhelsetjenesten. Tidligere evalueringer av effekten av slike studier har blitt forkastet pga mangler i undersøkelsene. Få studier har tatt for seg komplekse beslutningstøttesystemer for behandling av kroniske sykdommer

4 Hva har kommet ut av denne studien? Det ble ikke funnet noen stor grad av effekt ved bruk av et slikt system for kronisk syke verken i prosess eller i resultat av behandling. Det er uklart om det er fordeler ved å implementere et slikt system i klinisk virksomhet der legene behandler pasienter med komplekse og mange ulike tilstander.

5 Hvordan er studien gjennomført? 60 praksiser for allmennleger i nord England var med i studien. Pasientene var personer med angina eller astma over 18 år. Det ble gitt en introduksjon til datasystemet i forkant av studien for å sikre at personalet behersket systemet.

6 Datainnsamling Det ble samlet inn data fra pasientjournalene i 12 md før datasystemet ble tatt i bruk til 12 md etter at systemet var tatt i bruk. Gruppen ble delt i to der halvparten brukte systemet for Angina mens den andre halvparten brukte den gamle måten å gjøre det på. Det ble gjort likt for Astma, slik at alle praktiserende brukte datasystemet for en av sykdommene.

7 Resultater av undersøkelsen I spørreundersøkelsen av pasientene kommer ikke beslutningstøttesystemet noe bedre ut enn det manuelle systemet. Systemet ble ikke brukt så mye som forventet, dette kommer frem i loggingen av antall aksesser inn i systemet.

8 Diskusjon Kompleksiteten til systemet får mye av skylden for at effekten av beslutningstøtte systemet uteble. Distribuering av papirversjoner av guidelinene ga heller ikke noen effekt, forfatterne mener dette kommer av liten bruk av systemet. Opplæring i systemet var begrenset til en dag og dette var en av grunnene til at systemet ble brukt så lite. Pasientene hadde ofte så kompleks sammensatt sykdomssituasjon at bruken av systemet ble ”glemt”. For at et så komplekst system skal bli tatt i bruk, må det kliniske arbeidet bli mer lagt opp rundt systemet og informasjonen må være rett og på rett format til rett tid. Det gjenstår å bevise at et slikt system kan bli svaret på alle spørsmål man har.


Laste ned ppt "Effect of computerised evidence based guidelines on management of asthma and angina in adults in primary care: cluster randomised controlled trial Martin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google