Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i praksis Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i praksis Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i praksis Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)

2 Innhold  Hva er hendelsesrapportering?  Hva er målet med hendelsesrapportering?  Hva er en hendelsesrapporteringsmodell?  Bakgrunn for studien  Presentasjon av studien: - Hendelsesrapportering i praksis

3 Hva er hendelsesrapportering? Rapportering av - sikkerhetstruende hendelser - sikkerhetsbrudd

4 Mål med hendelsesrapportering LÆRE AV TIDLIGERE ERFARINGER begrense antall gjentagelser redusere gjenopprettingstiden etter et sikkerhetsbrudd

5 Hendelsesrapporteringsmodellen  Tilbakemelding  Motivasjon  Opplæring og bevisstgjøring  Læringseffekt  Kvalitet på etterforskning  Sanksjoner og insentiver (straff og belønning)  Ressurser Sveen et al. (2006)

6 Bakgrunn for studien  Sveen et al (2006) har utviklet og publisert en hendelsesrapporteringsmodell som er blitt testet i tre ulike sektorer.  Undersøkelsen i Forsvaret er den siste studien.

7 Formål  Undersøke om modellen kan brukes normativt  Undersøke forbedringspotensialet i forsvarets rapporteringssystem

8 Metode  Hypoteser og intervjuguide  Kvalitative strukturerte intervjuer  Utvalget

9 Resultater RETNINGSLINJER  Informanter kjente i liten grad til retningslinjer for hvilken informasjon som er viktigst å beskytte  Tvetydige retningslinjer  rom for ulike tolkninger  forvirrende for brukere ORGANISERING  Manglende samsvar mellom ansvar og myndighet  Manglende formelle retningslinjer om roller mellom sikkerhetsorganisasjonene  Brukende organisasjoner og tjenestetilbyder er ikke tilfreds med tilbakemeldinger fra hverandre

10 Diskusjon RETNINGSLINJER  Hva er viktigst å beskytte?  Entydige og gjennomførbare retningslinjer ORGANISERING  Ansvar uten myndighet svekker sikkerhetsarbeidet  Samhandling mellom sikkerhetsorganisasjonene viktig for helheltlig sikkerhetsarbeid  Tilbakemeldinger i alle ledd gir økt forståelse for sikkerhetsarbeidet og motiverer til høyere rapporteringsfrekvens.

11 Konklusjon ORGANISERING  Et godt hendelsesrapporteringssystem forutsetter at man har definert Policyutsteder, Tjenestetilbyder og Brukende organisasjoner slik at roller, ansvar og myndighet står i forhold til dette. RETNINGSLINJER  Retningslinjene må sees i lys av disse avklaringene. MODELLEN  Modellen tar ikke høyde for hvordan hendelser prioriteres.  Modellen kan brukes som grunnlag for økt organisatorisk læring i forbindelse med rapportering og evaluering av sikkerhetstruende hendelser.


Laste ned ppt "Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i praksis Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google