Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RHS-Seminar Alexandra

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RHS-Seminar Alexandra"— Utskrift av presentasjonen:

1 RHS-Seminar Alexandra 15. 05
RHS-Seminar Alexandra Ungdommers helse og metoder i skolehelse-tjenesten. Resultat fra en kartleggingsundersøkelse i skolehelsetjenesten i 12 kommuner våren 2003! RHS/ GVS mai 2003

2 KARTLEGGING AV SKOLEHELSETJENESTEN
Bakgrunn: Ny veileder for skolehelsetjenesten: Fra sceening til målrettet, fra individ til mer grupper, fokus på tverrfaglighet Tidligere kartlegginger i målkommunene viser at det etterlyses gode metoder å jobbe etter

3 Målsetting Kartlegge hvordan det tverrfaglige arbeidet er organisert og sammensatt (skolehelseteam) Erfaringer med tverrfaglig samarbeid Kartlegge hvilke elevrettede metoder som blir brukt ifht.samtalegrupper,og hvilke effekt de har gitt Kartlegge om skolene følger mobbe-program, og om sht er involvert

4 Metode Spørreundersøkelse med 7 åpne spørsmål
Sendt til 12 kommuner, 3 til hver, til sammen 36 Supplerende telefonintervju Manuell behandling, kategorisering

5 Resultat - hvem har svart?
26 svar, alle 12 kommunene har svart Av disse: 19 helsesøstre, 5 fysioterapeuter, 1 psyk.spl., 1 jordmor

6 Res.:Erfariger med tverrfaglig samarbeid.
18 svar Positive: Bedre oversikt og ansvarsfordeling, større forståelse for hverandre,bedre løsning for bruker Negative:For generelle tiltak, lite konkret,avhengig av interesse og engasjement, dårlig organisering, liten interesse fra skolen

7 Spørsmål 2 Hvilke metoder/program har du prøvd ut på elevsamtalegrupper? 17 svar Hvilke positive eller negative erfaringer har du med metoden 5 svar

8 Res.:Metoder-elevsamtalegrupper
Barneskolen: Pubertetsundervisning i 5-6 kl. Samtalegrupper om rus og røyk 7.kl Samtalegruppe i 3.kl.

9 Res.: Metoder - ungdomsskolen
Fræna: Samtalegrupper i 9.kl. Utg.punkt i ”Livet kan leves forlengs men bare forståes baklengs” Tverrfaglig sammensetning av gruppe-ledere Oppstart i 1999 Evaluert av Rhs - laget mål og metode

10 Res: Metode - ungdomsskolen
Molde: Samtalegrupper i 8.kl. Brukt deler av ”Du bestemmer” Høsten 2002 Samarbeid mellom helsesøster, klasselærer og PPT Positiv erfaring , gode tilbakemeldinger

11 Res: Metode- ungdomsskolen
Molde: Samtalegruppe i 9.kl. Frokostgrupper- fokus på kosthold, fys.akt. og røyk Samarbeid mellom helsesøster og sosiallærer Prosjektmidler fra Fylkesmannen Positiv erfaring, liten tid til hver gruppe

12 Res.: Metode- ungdomsskolen
Nesset: Undervisning og gruppearbeid på alle ungdomsskolene med fokus på psykisk helse Høst 2002 Verdensdagen for psyk.helse Samarbeid jordmor,helsesøster,psyk.spl Hovedtema: ”Hvordan være et medmenneske” Evaluert- stort sett positive tilbakemeld.

13 Diskusjon Åpne spørsmål: omfattende svar, tar tid å svare på, mye etterarbeid Lite utfylte besvarelser, ufullstendige svar Har slått sammen spørsmål Avspeiler de svarene vi fikk inn

14 Oppsummering-tanker videre
Over halvparten av barneskolene har tverrfaglige team Lite prioritert i ungdomsskolene og i videregående Vi bør kartlegge hvordan det jobbes innen de forskjellige teamene, hvordan de organiseres og administreres Burde stilt spørsmål til skolene også

15 Oppsummering-tanker videre
Det er få som tar i bruk evaluerte metoder/programmer ifht. samtalegr. En kommune har fulgt og evaluert en metode over flere år Ingen svarte på hvorfor de hadde valgt den metoden de jobbet etter Vi bør kartlegge hvorfor ikke de evaluerte metodene/programmene blir brukt

16 Oppsummering-tanker videre
Skolehelsetjenesten er lite inkludert i skolenes mobbeprogrammer Er det skolene som ikke inkluderer, eller sht. som ikke er tilgjengelig? Det er behov for mer omfattende kartlegging ifht. mobbing/sosial-kompetanse som også inkludere svar fra skolene

17

18

19


Laste ned ppt "RHS-Seminar Alexandra"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google