Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RHS-Seminar Alexandra 15.05.03 Ungdommers helse og metoder i skolehelse- tjenesten. Resultat fra en kartleggingsundersøkelse i skolehelsetjenesten i 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RHS-Seminar Alexandra 15.05.03 Ungdommers helse og metoder i skolehelse- tjenesten. Resultat fra en kartleggingsundersøkelse i skolehelsetjenesten i 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 RHS-Seminar Alexandra 15.05.03 Ungdommers helse og metoder i skolehelse- tjenesten. Resultat fra en kartleggingsundersøkelse i skolehelsetjenesten i 12 kommuner våren 2003! RHS/ GVS mai 2003

2 KARTLEGGING AV SKOLEHELSETJENESTEN n Bakgrunn: n Ny veileder for skolehelsetjenesten: n Fra sceening til målrettet, fra individ til mer grupper, fokus på tverrfaglighet n Tidligere kartlegginger i målkommunene viser at det etterlyses gode metoder å jobbe etter

3 Målsetting n Kartlegge hvordan det tverrfaglige arbeidet er organisert og sammensatt (skolehelseteam) n Erfaringer med tverrfaglig samarbeid n Kartlegge hvilke elevrettede metoder som blir brukt ifht.samtalegrupper,og hvilke effekt de har gitt n Kartlegge om skolene følger mobbe- program, og om sht er involvert

4 Metode n Spørreundersøkelse med 7 åpne spørsmål n Sendt til 12 kommuner, 3 til hver, til sammen 36 n Supplerende telefonintervju n Manuell behandling, kategorisering

5 Resultat - hvem har svart? n 26 svar, alle 12 kommunene har svart n Av disse: 19 helsesøstre, 5 fysioterapeuter, 1 psyk.spl., 1 jordmor

6 Res.:Erfariger med tverrfaglig samarbeid. n 18 svar n Positive: Bedre oversikt og ansvarsfordeling, større forståelse for hverandre,bedre løsning for bruker n Negative:For generelle tiltak, lite konkret,avhengig av interesse og engasjement, dårlig organisering, liten interesse fra skolen

7 Spørsmål 2 n Hvilke metoder/program har du prøvd ut på elevsamtalegrupper? n 17 svar n Hvilke positive eller negative erfaringer har du med metoden n 5 svar

8 Res.:Metoder-elevsamtalegrupper n Barneskolen: n Pubertetsundervisning i 5-6 kl. n Samtalegrupper om rus og røyk 7.kl n Samtalegruppe i 3.kl.

9 Res.: Metoder - ungdomsskolen n Fræna: Samtalegrupper i 9.kl. n Utg.punkt i ”Livet kan leves forlengs men bare forståes baklengs” n Tverrfaglig sammensetning av gruppe- ledere n Oppstart i 1999 n Evaluert av Rhs - laget mål og metode

10 Res: Metode - ungdomsskolen n Molde: Samtalegrupper i 8.kl. n Brukt deler av ”Du bestemmer” n Høsten 2002 n Samarbeid mellom helsesøster, klasselærer og PPT n Positiv erfaring, gode tilbakemeldinger

11 Res: Metode- ungdomsskolen n Molde: Samtalegruppe i 9.kl. n Frokostgrupper- fokus på kosthold, fys.akt. og røyk n Samarbeid mellom helsesøster og sosiallærer n Prosjektmidler fra Fylkesmannen n Positiv erfaring, liten tid til hver gruppe

12 Res.: Metode- ungdomsskolen n Nesset: Undervisning og gruppearbeid på alle ungdomsskolene med fokus på psykisk helse n Høst 2002 Verdensdagen for psyk.helse n Samarbeid jordmor,helsesøster,psyk.spl n Hovedtema: ”Hvordan være et medmenneske” n Evaluert- stort sett positive tilbakemeld.

13 Diskusjon n Åpne spørsmål: omfattende svar, tar tid å svare på, mye etterarbeid n Lite utfylte besvarelser, ufullstendige svar n Har slått sammen spørsmål n Avspeiler de svarene vi fikk inn

14 Oppsummering-tanker videre n Over halvparten av barneskolene har tverrfaglige team n Lite prioritert i ungdomsskolene og i videregående n Vi bør kartlegge hvordan det jobbes innen de forskjellige teamene, hvordan de organiseres og administreres n Burde stilt spørsmål til skolene også

15 Oppsummering-tanker videre n Det er få som tar i bruk evaluerte metoder/programmer ifht. samtalegr. n En kommune har fulgt og evaluert en metode over flere år n Ingen svarte på hvorfor de hadde valgt den metoden de jobbet etter n Vi bør kartlegge hvorfor ikke de evaluerte metodene/programmene blir brukt

16 Oppsummering-tanker videre n Skolehelsetjenesten er lite inkludert i skolenes mobbeprogrammer n Er det skolene som ikke inkluderer, eller sht. som ikke er tilgjengelig? n Det er behov for mer omfattende kartlegging ifht. mobbing/sosial- kompetanse som også inkludere svar fra skolene

17

18

19


Laste ned ppt "RHS-Seminar Alexandra 15.05.03 Ungdommers helse og metoder i skolehelse- tjenesten. Resultat fra en kartleggingsundersøkelse i skolehelsetjenesten i 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google