Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. 2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. 2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

2 2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr.  Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.  Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr.  Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig:  fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere  resultathåndtering både 07 og 08 Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr. Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.

3 3 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oversikt drift pr. 1. kv. 09.

4 4 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.” Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter

5 5 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.

6 6 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen 1. kv. 09. Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income

7 7 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Våre større disposisjonsfond pr. 31.12.08.

8 8 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Kvartalsvis sykefravær i % - 2005 – hittil i 2009:

9 9 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Status – innsparings- og effektiviseringstiltak.  Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr. iverksatt/fordelt på virksomhetene.  Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer varierer.  Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr. sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler.  Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a:  Samarbeid med Skien om legevakt  Skolestruktur  Parkeringsordningen

10 10 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Div. budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :

11 11 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oppsummering. Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene. Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat:  skatteinngangen  økonomisk sosialhjelp  finansinntekter

12 12 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Forslag til vedtak:


Laste ned ppt "1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. 2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google