Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko Kapitel 6: Oversikt 1. Investeringsrisiko 2. Finansieringsrisiko 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko Kapitel 6: Oversikt 1. Investeringsrisiko 2. Finansieringsrisiko 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko

3 Kapitel 6: Oversikt 1. Investeringsrisiko 2. Finansieringsrisiko 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko

4 1. Investeringsrisiko  Gjeldsandel: VG/VE + VG  Gjeldsgrad: VG/VE  Investeringsrisiko: -usikkerhet på eiendelssiden -usikkerhet i driftsresultatet (OFR) -uavhengig av fordeling av kontantstrøm mellom eiere og kreditorer Ved 100% eierfinansiering (kun EK): Investeringsrisiko = EK-risiko Ved gjeldsfinansiering: Eierne må også bære finansieringsrisiko Investeringsrisiko < EK-risiko Høy risiko

5 OPA endres proposjonalt med OFR Eksempel: Et helt egenkapitalfinansiert selskap har utestående 2 mill. aksjer med markedskurs pr. aksje på 600. Selskapet er ikke i skatteposisjon. Ledelsen budsjetterer med overskudd pr. aksje (OFR) for ulike tilstander som vist nedenfor. Hver tilstand har samme sannsynlighet. Regn ut overskudd pr. aksje (OPA) 2. Finansieringsrisiko  Finansieringsrisiko: Usikkerhet for eierne skapt av selskapets gjeldsfinansiering Høy risiko

6  Overskudd pr. aksje (OPA) og finansieringsrisiko: 2. Finansieringsrisiko (forts.) Eksempel (forts.): Selskapet låner 600 mill. til 10 % årlig rente. Antall aksjer reduseres fra 2 mill. til 1 mill. Regn ut overskudd pr. aksje (OPA). OPA uten gjeld (fra forrige side): Høy risiko

7 Eksempel (forts.): Selskap uten gjeld: Mål på finansieringsrisiko 2. Finansieringsrisiko (forts.) Høy risiko

8 Eksempel (forts.): Selskap med gjeld: Mål på finansieringsrisiko 2. Finansieringsrisiko (forts.) Høy risiko

9 2. Finansieringsrisiko (forts.) Eksempel (forts.):

10 Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen Hittil: Risikofri gjeld; ingen konkursrisiko  Økt risiko i OPA; ♦OPA blir høyere i gode tider og lavere i dårlige ♦ Utfallsspekter øker ♦ Standardavvik øker ♦ Variasjonskoeffisient øker  Variasjonskoeffisient ved 0 gjeld (0,61) reflekterer total investeringsrisiko  Økningen til 1,0 reflekterer total finansieringsrisiko  E(OPA) øker også Høy risiko 2. Finansieringsrisiko (forts.)

11    = systematisk investeringsrisiko; ikke-diversifiserbar Reflekter usikkerhet i selskapets kontantstrøm fra driften (uavhengig av finansiering) Fra beta-sammenhengene:    w       w G  (1-s)   G Systematisk aksjerisiko = systematisk investeringsrisiko + tillegg for systematisk finansieringsrisiko      I w G  Uten skatt:Det kan vises at   er uavhengig av gjeldsgrad     = w       w G   G.   =      G )  G/E Setter inn w  = E/(G + E) og w G = G/(G + E) 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko

12   =      G )  G/E   = 0,7  G )  G/E Eksempel: Et selskap uten gjeld har beregnet aksjens systematiske risiko til 0,7. Ved gjeldsgrad til og med 1 anser ledelsen at konkursrisikoen er 0. Gjeldsgrad utover dette øker gjeldsbeta med 0,1 enheter pr. enhet økt gjeldsgrad. Hva skjer med systematisk eierrisiko ved økende gjeldsfinansiering? 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko (forts.)

13  GG EE 

14 Oppsummering  Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen  Investeringsrisiko er eiendelsrisiko, som er uavhengig av hvordan kontantstrøm fra driften deles mellom eiere og kreditorer  Finansieringsrisiko er usikkerhet for eierne skapt av gjeldsfinansiering    = systematisk investeringsrisiko; reflkterer ikke-diversifiserbar usikkerhet i kontantstrøm fra driften   =    w       w G  (1-s)   G Uten skatt:   =      G )  G/E

15 Oppgave 1 I selskap A er investeringsbeta anslått til 1,5 og gjeldsbeta til 0,5. Egenkapitalbeta er anslått til 2. Se bort fra skatt. Hva er gjeldsandelen? Oppgave 2 Bedrift B har en gjeldsgrad på 0,5. Selskapets gjeldsbeta er 0,3 og egenkapitalbeta er 2. Selskapet planlegger et nytt prosjekt med samme systematiske risiko som dagens eiendeler. Prosjektet skal fullt ut gjeldsfinansieres. Dette vil øke gjeldsgraden til 1 og gjeldsbetaen til 0,5. Hva blir selskapets egenkapitalbeta etter at det nye prosjektet er igangsatt (se bort fra skatt)?

16 Oppgave 3 Selskap C har 10.000 utestående aksjer. Dagens aksjekurs er 300 kr. Gjelden på 2 mill. kr (markedsverdi) er risikofri. Forventet egenkapitalavkastning er 20% og risikofri rente er 10%. Hva er selskapets markedsverdi? Oppgave 4 Hvilken gjeldsgrad har selskap C i oppgave 3?


Laste ned ppt "Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko Kapitel 6: Oversikt 1. Investeringsrisiko 2. Finansieringsrisiko 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google