Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.seniorpolitikk.no 1 SENIORPOLITISK KONFERANSE Senter for seniorpolitikk Oslo 5. desember 2007 Åsmund Lunde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.seniorpolitikk.no 1 SENIORPOLITISK KONFERANSE Senter for seniorpolitikk Oslo 5. desember 2007 Åsmund Lunde."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 SENIORPOLITISK KONFERANSE Senter for seniorpolitikk Oslo 5. desember 2007 Åsmund Lunde

2 www.seniorpolitikk.no 2 Hvem står bak SSP LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, NAV og Arbeidstilsynet

3 www.seniorpolitikk.no 3 Bakgrunn Demografien Arbeidsmarkedet Det nasjonalt krafttaket (2001-2005) Forbud mot aldersdiskriminering Revidert IA-avtale Stortingsmeldingen om seniorpolitikk Fornyet kurs for trepartssamarbeidet om seniorpolitikk

4 www.seniorpolitikk.no 4 BEFOLKNINGSUTVIKLING

5 www.seniorpolitikk.no 5 Begrunnelser på tre nivåer. Samfunnet: produksjonsevne, verdiskapning, finansieringsevne, likeverd, individuell valgfrihet, forebyggende helsearbeid, likeverdige rettigheter, vern mot diskriminering. Virksomhetene: mangel på arbeidskraft, forvaltning av humankapital, konkurranseevne, markedstilpasning, bedriftsøkonomi. Individnivå: likeverdige utviklingsmuligheter, trivsel, livslang læring, selvrealisering, deltakelse, sosial status. Kilde: NIVI Analyse AS

6 www.seniorpolitikk.no 6 Utfordringer Skape nye normer, utfordre myter Øke seniorene kompetanse Stimulere til mer seniorpolitikk i virksomhetene Bedre nasjonale rammebetingelser

7 www.seniorpolitikk.no 7 Optimisme Seniorene sees i økende grad på som en ressurs og jobber mer Høyere seniorpolitisk bevissthet generelt Kunnskaper om hva som virker finnes De viktigste virkemidlene er gratis Økende internasjonal oppmerksomhet

8 www.seniorpolitikk.no 8 Nasjonal modningsfase Behov for å institusjonalisere seniorpolitikken nasjonalt, regionalt og lokalt Behov for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i etablerte systemer Behov for bred mobilisering for å skape mikrotrykk i virksomhetene

9 www.seniorpolitikk.no 9 Dagens språk / assosiasjoner Restarbeidsevne Avvikling Nedtrapping ”ta vare på…” ”lettere arbeid” På vei ut Er ikke du snart 62…? Tilrettelegging Trenger ikke å ta det nye kurset…..

10 www.seniorpolitikk.no 10 Morgendagens språk / assosiasjoner Verdiskapning God bedriftsøkonomi Muligheter Utvikling Faglig og personlig vekst Endringskompetanse Realkompetanse Mentor / veileder / inspirator Være med i framtidsplanene Forventninger / krav

11 www.seniorpolitikk.no 11 Seniorpolitikk – et paradigmeskifte? Fra et arbeidsevneperspektiv Fokus på helse, tilrettelegging og målinger Personalpolitikk for trengende arbeidstakere Til et ressursperspektiv Kompetanseperspektiv Seniorer som en ressurs i/for arbeidslivet Seniorpolitikk er utviklingsarbeid Kilde: AFI / A I Hilsen

12 www.seniorpolitikk.no 12 Strategi for seniorpolitikk i arbeidslivet 2007-2010 Fortslag til mål og virkemidler fra styret i Senter for seniorpolitikk 25.Oktober 2007

13 www.seniorpolitikk.no 13 Syv satsingsområder Endringer i nasjonal virkemiddelbruk Mobilisering fra arbeidslivets organisasjoner og statlige etater Forsterket samfunnskommunikasjon Seniorperspektiv i ledelse Utdanning og kompetanseheving for nøkkelpersonell Forskning og utviklingsprosjekter Nasjonalt kompetansesenter

14 www.seniorpolitikk.no 14 Nye grep IA-offensiv delmål 3 Tiltaksplan mot aldersdiskriminering Fokus på arbeidsmarkedspolitiske tiltak og EVU Treårig informasjonskampanje Økte kunnskaper om seniorperspektiver i ledelse og tiltak mot ledere og tillitsvalgte Nytt sentralt kompetansetilbud for rådgivere og veiledere i seniorpolitikk Eget dokumentasjonsprogram i regi av SSP

15 www.seniorpolitikk.no 15 For å lykkes med strategien vil SSP være avhengig av Partene i arbeidslivet Myndighetene sentralt NAV/Arbeidslivssentrene Skal SSP lykkes forutsetter det at dere lykkes


Laste ned ppt "Www.seniorpolitikk.no 1 SENIORPOLITISK KONFERANSE Senter for seniorpolitikk Oslo 5. desember 2007 Åsmund Lunde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google