Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/styreleder Ann Kristin Hjortbakk Hva betyr SSP for partene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/styreleder Ann Kristin Hjortbakk Hva betyr SSP for partene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/styreleder Ann Kristin Hjortbakk Hva betyr SSP for partene?

2 Hvem er tilsluttet? •Departementer •Ytre etater •Arbeidslivsorganisasjoner •Forskningsinstitusjoner •Og andre organisasjoner som er interessert i senterets arbeid

3 28.06.20143 Et ektefødt barn av treparts- samarbeidet

4 Fra SSP’s formålsparagraf •Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet •Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisajoner •Initierer og støtter forskning innen fagområdet

5 Et kompetansesenter •Samle kunnskap på fagområdet og spre denne •Synspunkter må bygge på faglig dokumentasjon •Og ikke på politikk…?? •En faglig spydspiss - et fyrtårn

6 En kulturbærer og holdningspåvirker •For ”det norske folk” •For politikere •For ledere, tillitsvalgte og ansatte •For departementer og etater •For ”eierne” selv • En utfordrer • En påminner

7 Et møtested

8 •Partene har et eget ansvar – men samarbeider med SSP •SSP er uavhengig og autonom • En viktig forutsetning for deres eksistens!

9 Kunnskapsspredning •Imponerende å nå så mange med så få ressurser •SSP’s arbeidsform: • Nettverk • Kampanjer • Nettside • Nyhetsbrev • Forskning • Prosjekter • Rådgivning og opplæring • Konferanser • Idèdugnader •Kreative kunnskapsmedarbeidere

10 Mye er oppnådd! •Delmål 3 i IA-avtalen er nådd •Seniorpolitikken står på dagsorden i deler av arbeidslivet

11 Men mye gjenstår! •De seniorene som vil og kan • må oppleve at de har en reell mulighet til å velge arbeid framfor pensjon og fritid •Ledere og kollegaer må se seniorene • deres ønsker og behov • Og at de er ressurser – ikke en byrde for arbeidslivet •Det er fortsatt deler av norsk arbeidsliv der seniorpolitikk ikke står på dagsorden •Hva vil finanskrisen innebære for seniorene? •Den nye pensjonsreformen vil gi nye utfordringer

12

13


Laste ned ppt "V/styreleder Ann Kristin Hjortbakk Hva betyr SSP for partene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google