Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugenstua skole som møteplass pilotprosjekt Groruddalssatsingen Områdeløft Haugenstua Bydel Stovner Presentasjon onsdag 08.06.11 kl. 17.00 – 19.00 Vivian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugenstua skole som møteplass pilotprosjekt Groruddalssatsingen Områdeløft Haugenstua Bydel Stovner Presentasjon onsdag 08.06.11 kl. 17.00 – 19.00 Vivian."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugenstua skole som møteplass pilotprosjekt Groruddalssatsingen Områdeløft Haugenstua Bydel Stovner Presentasjon onsdag 08.06.11 kl. 17.00 – 19.00 Vivian Abbi Johnsen prosjektleder Groruddalssatsingen Bydel Stovner

2 Haugenstua skole som møteplass Et prosjekt i Groruddalssatsingen og områdeløft på Haugenstua under programområde 3, Bolig, by- og stedsutvikling. Hovedmålet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentra og næringsområder samt attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. Områdeløft er en helhetlig satsing innenfor et geografisk avgrenset område med særskilte levekårsutfordringer. Områdeløftene bidrar til å nå målsettinger om å utvikle gode møteplasser, lokal ledelsesutvikling og utvikling av gode bo- og oppvekstmiljøer. Området som har blitt valgt ut av bydelen til å være innsatsområde er Haugenstua i Bydel Stovner. Grunnlaget for tiltakene i Områdeløft presenteres i årlige vedtatte handlingsplaner for Haugenstua. Handlingsplanen godkjennes av bydelsutvalget og er grunnlag for bydelens søknad om økonomisk støtte fra Husbanken.

3 Bydel Stovner Områdeløft Fossum – Stovner sentrumsområde 2011-2016 Områdeløft Haugenstua 2007-2013

4 Organisering: Prosjektgruppa for områdeløft Haugenstua ”Team Haugenstua” Delprosjektleder Samarbeid mellom skole og bydel Haugenstua ungdomsskole v/ inspektør og sosiallærer/ tilsynsvakt Deltagelse fra: Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Elevråd FAU MÅL I HANDLINGSPLAN: ”… Tilrettelegge for tilbud for mange ulike grupper av befolkningen på Haugenstua…” Haugenstua skole som møteplass

5 Fra handlingsplan 2011: Tematiske innsatsområder Handlingsplan med strategier og valg av tematiske innsatsområder: Strategi 1: Steder der folk møtes Strategi 2: Et lysende bomiljø Strategi 3: Godt ry og aktivt lederskap Bomiljøet Senteret Møteplassene En aktiv og engasjert befolkning

6 Prosjektet startet opp som en forstudie i 2009, med aktiviteter for elevene fom høsten 2009 som har blitt videreført frem til i dag. Hensikten har vært å utvikle modeller for å kunne holde skolen åpen utover ordinær undervisningstid og administrere og drifte aktivitetstilbud på skolen gjennom ”Torsdagsklubben” – en ny møteplass i nærmiljøet. Dette for å bidra til å skape et bedre læringsmiljø for elevene og åpne skolen som møteplass for elever og nærmiljø. Haugenstua skole som møteplass (GDS forprosjekt)

7 Midlene har gått til innkjøp av utstyr til aktiviteter, til oppgradering av kantine, samt drift av ulike aktivitetstilbud på torsdager etter skoletid. Oppslutningen om tilbudet hos elevene har vært god, men det har ikke lykkes å finne bærekraftige modeller for videre drift pr. dags dato. Prosjektet i regi av Områdeløft, foreslås avsluttet etter 1. halvår 2011, og erfaringene oppsummeres etter dagens seminar. Haugenstua skole som møteplass

8 År Haugenstua skole som møteplass AktivitetKostnad 2009HSSM Leksehjelp Værested/ mat Sjakk 100.000 2010HSSM Leksehjelp Værested/ mat Dans Gitar 200.000 2011HSSM Leksehjelp Værested/ mat Dans 105.000 Haugenstua skole som møteplass

9 Oppgradering av uteområdene spilt inn som mulig tiltaksområde. Pga. utarbeidede planer om opprusting til universell utforming av Haugenstua hallen og planlagt riving av ”Brakkene” gjorde at arbeidet med dette ble lagt bort.

10 Hvordan kan tiltaket evt kan videreføres for fremtiden? Medvirkning – Hva vil skoleelevene? Finansiering - av tilsynsvakt - av aktiviteter Ressursbruk - instruktører - ansatte Utløse frivillig innsats Haugenstua skole som møteplass


Laste ned ppt "Haugenstua skole som møteplass pilotprosjekt Groruddalssatsingen Områdeløft Haugenstua Bydel Stovner Presentasjon onsdag 08.06.11 kl. 17.00 – 19.00 Vivian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google