Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon Gustav Mikkelsen Inst. Klin. Nevrofag NTNU gustav.mikkelsen@medisin.ntnu.no

2 Dick and Steen, 1997

3

4 Fordeler med EPJ van Bemmel and Musen, 1997

5 Formål avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

6 Formål avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

7 Funksj. avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

8 Journalforskriften § 7. Innhold av journal Journal skal minst inneholde: 1.Pasientens navn, fødselsnummer eller fødselsdata og adresse. 2.Sykehistorie, herunder aktuelle sykemeldingsperioder. 3.Diagnose og endringer i denne. 4.Behandling som settes i verk, eventuelle komplikasjoner, legemidler som forskrives, råd som gis m.v. 5.Tidspunkt for konsultasjon, undersøkelse, besøk, telefonsamtale, korrespondanse m.v. 6.Opplysning om undersøkelsesresultater og andre forhold som antas å være av betydning for diagnose, behandling eller prognose.

9 Journal skal dessuten inneholde opplysninger om: 1.Hvem journalopplysninger sendes/er send til (historikk) 2.Bruk av EDB-basert journal - hvem, hva, når 3.Har pasienten motsatt seg utlevering av journalopplysninger 4.Krav om innsyn er gjort gjeldende, jf. § 12. 1.Hvem journalopplysninger sendes/er send til (historikk) 2.Bruk av EDB-basert journal - hvem, hva, når 3.Har pasienten motsatt seg utlevering av journalopplysninger 4.Krav om innsyn er gjort gjeldende, jf. § 12. Journalforskriften § 7. Innhold av journal

10 Journal ved helseinstitusjon må også inneholde: 1.Inn og utskrivningsdag 2.De nærmeste pårørendes navn, adresse, telefonnummer 3.Status ved innleggelsen 4.Behandlingsforløp 5.Status ved utskrivning 6.Langtidspasienters status skal nedtegnes en gang i året Ved utskrivning skal sammendrag av journalen, epikrise, sendes en lege som har lagt pasienten inn. Journalforskriften § 7. Innhold av journal

11 Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere / ekstrahere informasjon i / fra EPJ

12  Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ

13 Manuell lokalisasjon / ekstraksjon

14 Manuelt  Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ

15 Tekstbaserte søk

16 Manuelt Tekstbaserte søk  Strukturerte data Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ

17 Bruk av data-struktur

18 Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data  Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ

19 Språkteknologiske metoder

20 Fordeler Enkelt for brukeren Velkjent Kontrollerbar Ulemper Langsom Arbeidskrevende Introduksjon av feil Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Manuell lokalisasjon/ekstraksjon

21 Fordeler Enkelt for brukeren (Velkjent) Datafangst Ulemper Ingen ekstraksjon Usikkert resultat Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Tekstbaserte søk

22 Fordeler Spesifikt Sensitivt (Enkelt for brukeren) Ulemper Design Datafangst (Komplisert for brukeren) Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Datastruktur

23 Fordeler Enkelt for brukeren Datafangst Ulemper Varierende sensitivitet Varierende spesifisitet Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Språkteknologiske metoder

24 Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Lokalisere Ekstrahere ( )( ) ( ) ( )

25 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Konklusjon: Strukturering av journaldata er avgjørende for mulighetene til å lokalisere og ekstrahere informasjon fra elektroniske pasientjournaler i overskuelig fremtid

26 Journalstruktur Papirjournal fysisk plassering/ sortering farge/form/utseende skrifttyper blanke linjer/innrykk etc.

27 Journalstruktur EPJ plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc.

28 plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc. Journalstruktur EPJ

29 plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc.

30 Egne studier evaluering av konsistens mellom papir-journal og EPJ evaluering av dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning

31 Journalproduksjon- RiT Diktat EPJ Papirjournal Utskrift Skriving Signering Utsendelse Diktering

32 Journalstruktur Journal Dokument Data-element Journalsystem Helseinstitusjon/- org.

33 Journalstruktur Journal Dokument Data-element Journalsystem Helseinstitusjon/- org. Avdeling Dok.type Dato etc. Pasient: Navn F.Nr. Kjønn etc. Betegnelse Verdi etc.

34 Matriale & Metode

35 Resultater: Konsistens mellom papir-journal og EPJ Prop. dokumenter manglende i EPJ:4.4% (2.0 - 6.9) * Prop. dokumenter manglende i papirjo.:1.0% Prop. dokumenter ulike i papirjo. og EPJ:6.6%(3.6 - 9.7) * * 95% konfidensintervall

36 Resultater: Konsistens mellom papir-journal og EPJ

37 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Konsistens dokument vs. attributt

38 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon Samlet informasjonsmengde

39 Relevant informasjon Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon

40 Samlet informasjonsmengde Relevant informasjon Funnet informasjon Ikke funnet & relevant inf. Funnet & relevant inf. Funnet & ikke relevant inf. Ikke funnet & ikke relevant Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon

41 Recall : Prop. relevant info som blir funnet = Relevant&Funnet / Relevant Precision : Prop. funnet info. som er relevant = Relevant&Funnet / Funnet Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon

42 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dokumenttype

43 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Recall

44 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Precision

45 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Precision vs. Recall

46 Konklusjon : Samsvar mellom papirdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon er varierende og suboptimal –Informasjon mangler i EPJ –Informasjon mangler i papirjournal –Informasjon er ulik i EPJ og papirjournal

47 Konklusjon : Dokumentattributter av betydning for gjenfinning og presentasjon av journaldokumenter viser varierende kvalitet –Best: Forfatter, Avdeling –Dårligst: Dokumenttype, Dato

48 Konsekvenser Sentrale journaldata må kvalitetssikres –klinisk viktig informasjon –strukturell informasjon sentral for system-funksjon gjennom : –Økt fokus blant brukere –Økt fokus blant systemadministratorer –Økt fokus blant system-leverandører –Økt fokus blant system-eiere –Standardisering

49 Fremtiden ? Ingenerf and Giere, 1998

50 Referanser [1].Dick RS, Steen EB. The Computer-based Patient Record. An Essential Technology for Health Care. Revised edition. Washington DC: National Academy Press 1997 [2].van Bemmel JH, Musen MA. Handbook of Medical Informatics.. Springer-Verlag; 1997. [3].Ingenerf J, Giere W. Concept-oriented standardization and statistics-oriented classification: continuing the classification versus nomenclature controversy. Methods Inf Med 1998;37(4-5):527- 39.


Laste ned ppt "Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google