Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon Gustav Mikkelsen Inst. Klin. Nevrofag NTNU Bakgrunn Snakke om Bakgrunn, foreløpige resultater

2 Dick and Steen, 1997

3 Dick and Steen, 1997

4 Fordeler med EPJ van Bemmel and Musen, 1997

5 Formål avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

6 Formål avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

7 Funksj. avh. av informasjonsgjenfinning/-ekstraksjon

8 Journalforskriften § 7. Innhold av journal
Journal skal minst inneholde: 1. Pasientens navn, fødselsnummer eller fødselsdata og adresse. 2. Sykehistorie, herunder aktuelle sykemeldingsperioder. 3. Diagnose og endringer i denne. 4. Behandling som settes i verk, eventuelle komplikasjoner, legemidler som forskrives, råd som gis m.v. 5. Tidspunkt for konsultasjon, undersøkelse, besøk, telefonsamtale, korrespondanse m.v. 6. Opplysning om undersøkelsesresultater og andre forhold som antas å være av betydning for diagnose, behandling eller prognose.

9 Journalforskriften § 7. Innhold av journal
Journal skal dessuten inneholde opplysninger om: 1. Hvem journalopplysninger sendes/er send til (historikk) 2. Bruk av EDB-basert journal - hvem, hva, når 3. Har pasienten motsatt seg utlevering av journalopplysninger 4. Krav om innsyn er gjort gjeldende, jf. § Hvem journalopplysninger sendes/er send til (historikk) 4. Krav om innsyn er gjort gjeldende, jf. § 12.

10 Journalforskriften § 7. Innhold av journal
Journal ved helseinstitusjon må også inneholde: 1. Inn og utskrivningsdag 2. De nærmeste pårørendes navn, adresse, telefonnummer 3. Status ved innleggelsen 4. Behandlingsforløp 5. Status ved utskrivning 6. Langtidspasienters status skal nedtegnes en gang i året Ved utskrivning skal sammendrag av journalen, epikrise, sendes en lege som har lagt pasienten inn.

11 Metoder for å lokalisere / ekstrahere informasjon i / fra EPJ
Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder

12 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
 Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder

13 Manuell lokalisasjon / ekstraksjon

14 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
Manuelt  Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder

15 Tekstbaserte søk

16 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
Manuelt Tekstbaserte søk  Strukturerte data Språk-teknologiske metoder

17 Bruk av data-struktur

18 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data  Språk-teknologiske metoder

19 Språkteknologiske metoder

20 Fordeler Enkelt for brukeren Velkjent Kontrollerbar Ulemper Langsom
Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Manuell lokalisasjon/ekstraksjon Fordeler Enkelt for brukeren Velkjent Kontrollerbar Ulemper Langsom Arbeidskrevende Introduksjon av feil

21 Fordeler Enkelt for brukeren (Velkjent) Datafangst Ulemper
Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Tekstbaserte søk Fordeler Enkelt for brukeren (Velkjent) Datafangst Ulemper Ingen ekstraksjon Usikkert resultat

22 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Datastruktur
Fordeler Spesifikt Sensitivt (Enkelt for brukeren) Ulemper Design Datafangst (Komplisert for brukeren)

23 Varierende sensitivitet Varierende spesifisitet
Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ Språkteknologiske metoder Fordeler Enkelt for brukeren Datafangst Ulemper Varierende sensitivitet Varierende spesifisitet

24 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
() ()   () () Manuelt Tekstbaserte søk Strukturerte data Språk-teknologiske metoder

25 Metoder for å lokalisere/ekstrahere informasjon fra EPJ
Konklusjon: Strukturering av journaldata er avgjørende for mulighetene til å lokalisere og ekstrahere informasjon fra elektroniske pasientjournaler i overskuelig fremtid

26 Journalstruktur Papirjournal
fysisk plassering/ sortering farge/form/utseende skrifttyper blanke linjer/innrykk etc.

27 Journalstruktur EPJ plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc.

28 Journalstruktur EPJ plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc.

29 Journalstruktur EPJ plassering i datbase-tabeller attributter indeksering “tagging” etc.

30 Egne studier evaluering av konsistens mellom papir-journal og EPJ
evaluering av dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning

31 Journalproduksjon- RiT
Diktering Diktat Skriving EPJ Utskrift Papirjournal Signering Utsendelse

32 Helseinstitusjon/-org.
Journalstruktur Helseinstitusjon/-org. Journalsystem Journal Dokument Data-element

33 Helseinstitusjon/-org.
Journalstruktur Helseinstitusjon/-org. Journalsystem Pasient: Navn F.Nr. Kjønn etc. Journal Avdeling Dok.type Dato etc. Dokument Betegnelse Verdi etc. Data-element

34 Matriale & Metode

35 Resultater: Konsistens mellom papir-journal og EPJ
Prop. dokumenter manglende i EPJ: 4.4% ( )* Prop. dokumenter manglende i papirjo.: 1.0% Prop. dokumenter ulike i papirjo. og EPJ: 6.6% ( )* * 95% konfidensintervall

36 Resultater: Konsistens mellom papir-journal og EPJ

37 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater:
Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Konsistens dokument vs. attributt

38 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon
Samlet informasjonsmengde

39 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon
Samlet informasjonsmengde Relevant informasjon

40 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon
Samlet informasjonsmengde Relevant informasjon Funnet informasjon Ikke funnet & relevant inf. Funnet & relevant inf. Funnet & ikke relevant inf. Ikke funnet & ikke relevant

41 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Relevant og funnet informasjon
Recall: Prop. relevant info som blir funnet = Relevant&Funnet / Relevant Precision: Prop. funnet info. som er relevant = Relevant&Funnet / Funnet

42 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater:
Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dokumenttype

43 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater:
Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Recall

44 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater:
Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Precision

45 Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater:
Dokument-attributter relevante for dokument-gjenfinning Resultater: Gjenfinning basert på Dato Precision vs. Recall

46 Konklusjon: Samsvar mellom papirdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon er varierende og suboptimal Informasjon mangler i EPJ Informasjon mangler i papirjournal Informasjon er ulik i EPJ og papirjournal

47 Konklusjon: Dokumentattributter av betydning for gjenfinning og presentasjon av journaldokumenter viser varierende kvalitet Best: Forfatter, Avdeling Dårligst: Dokumenttype, Dato

48 Konsekvenser Sentrale journaldata må kvalitetssikres
klinisk viktig informasjon strukturell informasjon sentral for system-funksjon gjennom: Økt fokus blant brukere Økt fokus blant systemadministratorer Økt fokus blant system-leverandører Økt fokus blant system-eiere Standardisering

49 Fremtiden ? Ingenerf and Giere, 1998

50 Referanser [1]. Dick RS, Steen EB. The Computer-based Patient Record. An Essential Technology for Health Care. Revised edition. Washington DC: National Academy Press 1997 [2]. van Bemmel JH, Musen MA. Handbook of Medical Informatics. . Springer-Verlag; 1997. [3]. Ingenerf J, Giere W. Concept-oriented standardization and statistics-oriented classification: continuing the classification versus nomenclature controversy. Methods Inf Med 1998;37(4-5):


Laste ned ppt "Gjenbruk av data fra elektroniske pasientjournaler Foreløpige erfaringer fra Regionsykehuset i Trondheim m.h.t. lokalisering og ekstraksjon av informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google