Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.09.2007 Nødvendige og relevante opplysninger blir ikke dokumentert av operasjonssykepleieren Elin Capell Ingvild Hatling Marianne Barø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.09.2007 Nødvendige og relevante opplysninger blir ikke dokumentert av operasjonssykepleieren Elin Capell Ingvild Hatling Marianne Barø."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.09.2007 Nødvendige og relevante opplysninger blir ikke dokumentert av operasjonssykepleieren Elin Capell Ingvild Hatling Marianne Barø

2 14.09.2007 Hva sier loven? Lov om helsepersonell –Innført 1. januar 2001 § 1. Lovens formål –Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. § 39. Plikt til å føre journal –Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som er nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

3 14.09.2007 Lov om Helsepersonell § 40. Krav til journalens innhold m.m. –Journalen skal føres i samsvar med god yrkesetikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. –Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen. § 47. Opptegnelser og journal som bevis –I rettssak eller forvaltningssak om helsepersonells yrkesutøvelse, kan opptegnelser, journal og journalmateriale kreves lagt fram som bevis i original eller bekreftet fotokopi eller utskrift.

4 14.09.2007 AORN AORN (Association of periOperative Registered Nurses) er en amerikansk organisasjon som har utarbeidet retningslinjer innenfor operasjonssykepleiepraksisen. I følge AORN: –skal man ved alle kirurgiske inngrep dokumentere den operasjonssykepleie som er utført –skal operasjonssykepleien dokumenteres for å sikre kontinuitet –skal den peroperative operasjonssykepleiedokumentasjonen inneholde planlagt, utført og evaluert sykepleie

5 14.09.2007 Telling og kontroll Telling og kontroll av suturnåler skal utføres: –før inngrepet starter –før lukking av hulrom og operasjonssår –ved eventuell avløsning og vaktskifte –ved inngrepets slutt For å kvalitetssikre tellingen er det nødvendig at det telles høyt, og at nålene blir sett av både koordinerende og sterilt utøvende operasjonssykepleier. At telling og kontroll er utført skal dokumenteres på operasjonsskjemaet.

6 14.09.2007

7 Årsaker til manglende dokumentasjon Personavhengig Usikre på hva som skal dokumenteres og hvordan det skal formuleres Gjøres slik ”man alltid har gjort det” Lite forskning/ fokus på perioperativ dokumentasjon

8 14.09.2007 Konsekvenser Hvilke konsekvenser kan det få dersom vi lar være å handle? Har ikke bare ansvar for det vi velger å gjøre, men også for det vi unnlater å gjøre Pasientjournalen skal kunne tjene som dokumentasjon/ bevismateriell i forbindelse med erstatningssaker/ klagesaker Det som ikke er dokumentert anses som ikke utført

9 14.09.2007 Hvordan få bedre rutiner? Prosedyre Klare retningslinjer Oppdatert operasjonsskjema

10 14.09.2007 Konklusjon Vår påstand er at nødvendige og relevante opplysninger ikke blir dokumentert. Lov om helsepersonell sier at dette skal nedtegnes. Det er operasjonssykepleierens ansvar å holde kontroll på alt utstyr som brukes under et inngrep. Telling og kontroll av nåler er forebyggende tiltak som er med på å forhindre skade. Altså relevante og nødvendige opplysninger som SKAL dokumenteres. Slik praksis er i dag mener vi at dette IKKE dokumenteres tilfredsstillende.

11 14.09.2007 Tusen takk for oss!


Laste ned ppt "14.09.2007 Nødvendige og relevante opplysninger blir ikke dokumentert av operasjonssykepleieren Elin Capell Ingvild Hatling Marianne Barø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google