Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEKTRONISK HENVISNING Elektronisk henvisning med stillbilder av hudsykdommer Stillbilder Hud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEKTRONISK HENVISNING Elektronisk henvisning med stillbilder av hudsykdommer Stillbilder Hud."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEKTRONISK HENVISNING Elektronisk henvisning med stillbilder av hudsykdommer Stillbilder Hud

2 HVA ER EN ELEKTRONISK HENVISNING Stillbilder Hud •Elektronisk henvisning innebærer at en primærlege konsulterer spesialist elektronisk. I tillegg til tekst vil henvisningen inneholde bilder, lyd eller videosekvenser. •Til Pc-en kobles det medisinsk tekniske utstyret som skal brukes. Bilder tas med digitalt kamera eller videokamera, mens lyd tas opp med et elektronisk stetoskop. Det skrives ei henvisning og de bildene/lydfilene som man ønsker å sende til spesialisten legges ved og sendes som e-post.

3 BAKGRUNN FOR STILLBILDER AV HUDSYKDOMMER I dag foregår det regulær drift (en dag pr. uke) av spesialistkonsultasjoner mellom RiTø og Kirkenes/Hammerfest sykehus med bruk av videokonferanse. Denne tjenesten har blant annet resultert i at det ikke er ventelister for hudpasienter ved disse sykehusene. Ulempen med videokonferanse er at det krever en del organisering fordi pasienten, allmennlegen og spesialisten må være tilstede samtidig. Dessuten må pasienten fremdeles reise til Kirkenes eller Hammerfest sykehus. Med en stillbildeløsning vil man så å si flytte hudspesialistenes ekspertise ut til alle legekontorene i helseregion 5, pasientene slipper å reise og man slipper organiseringen rundt hver konsultasjon. Vårt mål er at hele Norge skal inkluderes i en slik tjeneste. Stillbilder Hud

4 HVA TRENGER MAN Personell •Primærlege med behov for å sende stillbilder •Spesialist i eller utenfor sykehus som mottaker Utstyr •Standard PC med sende-/mottakersystem •Digitalt kamera (tester av ulike kamera kan leses på www.digit.no ) www.digit.no •ISDN-linje •Tilkobling til Nordnorsk Helsenett (www.nhn.no)www.nhn.no •Aktuell løsning fra NST/NHN baserer seg på bruk av DORIS (Diagnostic Order and Report Information System) som program for sending og mottak av henvisning (Diagnostic Order and Report Information System) Stillbilder Hud

5 Doris’ hovedbilde (arkivet) Hovedbildet i Doris viser både sendte og mottatte henvisninger. Doris kan integreres i de fleste elektroniske journalsystemene, f.eks. WinMed, ProfDoc, InfoDoc og hente pasientopplysninger (foreløpig kun navn og fødselsnummer) direkte derfra. HOVEDBILDET I DORIS

6 VELGE TYPE HENVISNING Velge type henvisning Ny henvisning velges til venstre i bildet. Hvilke typer henvisninger som skal være tilgjengelig velger du selv. Bruker du bare tjenesten hudhenvisning, kan du ha bare den og f.eks. en tom henvisning

7 Tekstarket – (Hud-henvisning) Bildet viser en forhåndsdefinert mal for hudhenvisning. Denne kan endres etter behov og ønske. Side 1 brukes til beskrivelse av den aktuelle henvisningen (se neste bilde for side 2) TEKSTARKET

8 Sett inn bilde Når bildene er tatt med digitalt kamera, lastes disse inn i Pc-en. Deretter hentes de inn i Doris. Bilder kan skannes fra papir eller hentes inn fra en egen mappe på Pc-en. Man kan også fange bilder fra videokamera. SETT INN BILDE

9 Sett inn bilde (fra Fil) Bilde kan lastes direkte fra kameraet eller først lastes inn på Pc-en og deretter inn i Doris. Bilder som er tatt tidligere kan også lastes inn, hvis man f.eks. ønsker en mulighet til å sammenlikne dagens funn med tidligere funn. SETT INN BILDE (fra fil)

10 Visning og redigering av bilder Bildene blir lagt i rekkefølge til venstre i skjermbildet og man klikker på det bildet man ønsker å se. Til høyre i bildet er det et felt hvor man kan manipulere med farger, kontrast, størrelse, rotere, kopiere og forstørre og legge inn piler og tekst. VISNING OG REDIGERING AV BILDER

11 Sending Når dokumentet er ferdig, skal det sendes. Klikk på Send, velg mottaker og deretter OK. SENDING

12 Sending (bekreft mottaker) Klikk OK for å bekrefte at du har valgt riktig mottaker. Hak av i Send umiddelbart hvis du vil at Doris skal sende dokumentet med en gang. Hvis du ikke haker av, legges meldingen i Utboksen og sendes når du trykker Send/motta nå i hovedbildet. SENDING (bekreft mottaker)

13 EVALUERING/TESTING Teknisk testing Det er gjennomført en teknisk testing av tjenesten med bruk av DORIS og flere typer digitale kamera. Medisinskfaglig evaluering Det er gjennomført en sammenliknende studie for å se om det er samsvar i diagnoser mellom videokonferanser og stillbildehenvisning (Overlege D. Moseng, hudavd., RiTø ( Teledermatologi – erfaringer fra Nord- Norge )). Studien konkluderer med at teknisk kvalitet og representativitet av stillbilder er god eller tilfredstillende hos ¾ av pasientene (n=59) og hos disse var det full enighet om hoveddiagnose hos tre dermatologer i 80% av tilfellene. Hovedkonklusjonen var at man med godt teknisk utstyr og kompetanse hos erfaren og engasjert primærlege kan diagnostisere relativt sikkert hos det store flertall av de vanligst forekommende hudsykdommer. Teledermatologi – erfaringer fra Nord- Norge Stillbilder Hud

14 INTERESSERT? Stillbilder Hud Ta kontakt med: Områdeleder Leif-Erik Nohr, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Regionsykehuset i Tromsø Tlf. 77 75 41 60, e-post: leif.erik.nohr@telemed.noleif.erik.nohr@telemed.no eller Daglig leder Morten Amundsen, Nord-Norsk Helsenett Tlf. 77 75 49 01, e-post: morten@nhn.nomorten@nhn.no


Laste ned ppt "ELEKTRONISK HENVISNING Elektronisk henvisning med stillbilder av hudsykdommer Stillbilder Hud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google