Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ragnhild Hellesø Workshop e-helsekompetanse NSF 4. desember 2013 eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ragnhild Hellesø Workshop e-helsekompetanse NSF 4. desember 2013 eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ragnhild Hellesø ragnhild.helleso@medisin.uio.no Workshop e-helsekompetanse NSF 4. desember 2013 eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?

2 Nasjonale føringer Kompetansesenter for IT i helsesektoren: Anbefalt eHelsekompetanse Strategi for Anbefalt eHelsekompetanse Stortingsmeldinger nr 9, 10,11, 12 KITH 1013:2010

3 Internasjonale føringer Technology Informatics Guiding Education Reform (TIGER) Basis IKT kompetanse Informasjonskompetanse Informasjonsstyring Informatikkompetanse Holdninger, sikkerhet og etikk http://www.tigersummit.com

4 Hvordan ser bildet ut? Søk i google: eHelsekompetanse 176 treff eHelsekompetanse bachelor 7 treff eHelsekompetanse master 10 treff eHelsekompetanse PhD 21 treff September 2013

5 eHelse bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte behova i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og poitikere (EUs ministerråd, 2003) Transfer of health resources and health care by electronic means (WHO)

6 Eksempel på eHelse – familien BefolkningPasienter/ brukere Helsepersonell/ Utdanning/ studenter Helse- administratorer/ politikre Forebyggende og helsefremmende informasjon (eks ernærinsråd til befolkningen) Informasjon på internett Sykdomsspesifikk informasjon MinJournal Individuell plan Velferdsteknologi: Trygghetsnett Elektronisk pasientjournal eMeldinger Kjernejournal Faglige beslutningsstøtte- system:PPS eRetningslinjer eVeiledere Planleggings- verktøy: Statistikk IPLOS

7 Erfaringer fra en studie Mål med studien Hvilke pedagogiske, praktiske og teknologiske utfordringer står utdanningsinstitusjonene overfor i arbeidet med å sikre eHelsekompetanse for bachelorstudenter i sykepleierutdanningen? Kilde: Hellesø, R., Grønvold, L., Førsund, A., Korsæth, D., Fossum, M., Gyltnes, K.A. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2009; 11:4, 3-11

8 Bakgrunn og metode Uavklart begrepsapparat –Helseinformatikk, sykepleieinformatikk, bioinformatikk etc. Uavklart hvilke ferdigheter som trengs Uavklart hvor skal opplæringen skje Uavklart forhold om standardisering Bruk av ekspertgruppe Tematisk analyse (Thagaard, 2003)

9 Resultat Teknologiske og fagpolitiske utfordringer –Utdanningsinstitusjon vs praksisfelt –Spesialist- vs kommunehelsetjenesten Faglige og pedagogiske utfordringer –Dybde, sekvens, progresjon –Standardisering – hva, når og hvordan Pluralisme og lokale tilnærminger –Uavklarte veivalg –Ildsjeler

10 Diskusjon og konklusjon Pluralisme og lokale tilnærminger –Ulike veivalg –Teori møter praksis - inkonsistens Kompetansekrav –Studentene –Lærerne

11 Sentrale spørsmål Hva skal fokus være? Teknologiferdigheter Informasjonsferdigheter Hvordan organisere? Separat Integrert

12 12 PRAKSISUTVIKLING Medvirkning Kompetanse Kvalitet Kontinuitet-Koordinering Samhandling INNOVASJON Moen/Hellesø rev. 2013 Brukar/ pasientHelsepersonell Behov, ressurser, roller Roller & ansvar Helsetjenesten Metoder & organisering eHelse HIS & velfedrsteknologi

13 Uavklarte spørsmål Hva skal være forgrunn/bakgrunn –fag, teknologi, organisasjon Hvem skal lære lærerne –møtet mellom digitale immigranter og digitale innfødte

14 www. http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ragnhild Hellesø Workshop e-helsekompetanse NSF 4. desember 2013 eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google