Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av effekt og kostnader Vidar Halsteinli, SINTEF Unimed

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av effekt og kostnader Vidar Halsteinli, SINTEF Unimed"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av effekt og kostnader Vidar Halsteinli, SINTEF Unimed
Kost-effekt eller kost-nytte? Hvordan måle effekt? Hvordan måle nytte? Hvilke kostnader skal inkluderes?

2 Kost-effekt eller kost-nytte?
Kost-effekt: Det er mulig å ha flere mål på effekt som dekker ulike aspekter Kan det bestemmes hva som er det primære effektmålet - som kostnadene sees opp mot? Kost-nytte: Ett effektmål som aggregerer alle helserelaterte aspekter, gjør sammenligning mellom f eks somatiske og psykiatriske lidelser mulig

3 Måling av effekt (I) Bruk helsetjenester: Redusert antall oppholdsdøgn
Redusert antall re-innleggelser innen tre mnd Redusert bruk av tvang Symptom- og funksjonsnivå Endring GAF Endring HoNOS Endring SCL-90-R Endring “Disability free days”

4 Måling av effekt (II) Helserelatert livskvalitet Endring SF-36
Helserelatert livskvalitet - kvalitets-justerte leveår Endring 15D / EuroQol 5D Verdi mellom 0 og 1, 0 (jevngodt med død), 1 (frisk med alle funksjoner i behold). Endring kan sammenlignes

5 To eksempler: Day- or inpatient treatment for accute ill patients (Creed et al, 1997) CPRS - Comprehensive psychopathological rating scale Social behavior assessment schedule Psychodynamic-Interpersonal Therapy versus treatment as usual” (Guthrie et al 1999) SCL90-R - Symptoms Checklist 90 - revised SF36 Short Form Health Survey EuroQol 5D - helserelatert livskvalitet

6 Hvilke kostnader skal inkluderes? (I)
Direkte kostnader Opphold på døgnavdeling eller dagavdeling Polikliniske konsultasjoner Konsultasjoner hos fast-lege Tid psykiatrisk sykepleier Bolig

7 Hvilke kostnader skal inkluderes? (II)
Indirekte kostnader Pasientens reiseutgifter og reisetid Utgifter til medisiner Egenandeler Tid til omsorg og pleie fra familien Tapt produksjon som følge av arbeidsuførhet Trygdeytelser Råd: Identifisere alle - kartlegge de som er viktigst

8 Noen referanser: Creed F, Mbaya P, Lanchashire S, Tomenseon B, Williams B, Holme S: Cost effectiveness of day and inpatient psychiatric treatment: results of a randomised controlled trial. British Medical Journal 1997; 314:1381 Nord E: Helseøkonomi - kort innføring i nytte-kostnadsanalyser, Tidskr Nor Lægeforen nr 28, 2002; 122: Drummond M, O’Brien B, Stoddart GL, Torrance GW: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press, Second edition, 1997 Guthrie E et al: Cost-effectiveness of Brief Psychodynamic-Interpersonal Therapy in High Utilizers of Psychiatric Services. Arch Gen Psychiatry/Vol 56, June 1999


Laste ned ppt "Evaluering av effekt og kostnader Vidar Halsteinli, SINTEF Unimed"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google