Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

2 Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi
Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bli kjent med gruppekonseptet (NB: det tas kun opp generelle, ikke individuelle, problemstillinger i introduksjonsgruppen) Grunnbegrepene danner rammeverket for behandlingen, og forståelsen av disse og av modellen, er vesentlige for å kunne nyttiggjøre seg denne tilnærmingsmetoden.

3 Definisjon kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en samtalebehandling der tanker (kognisjoner) står i sentrum, og der det legges til grunn at tankene styrer følelser og adferd (handlinger).

4 Kjennetegn ved kognitiv terapi
Strukturert, kort- og mellomlang tid Aktivt samarbeid: behandler veileder pasienten, hypoteser undersøkes nærmere Målsetning – konkrete mål (og delmål) Her-og-nå Mestring av, fremfor bortfall av, symptomer Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer viktigere enn årsak Hjemmeoppgaver: pasienten jobber med oppgaver mellom timene Mestring: realisme vs. idealisme (bortfall av symptomer)

5 Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner
CBT: angstmodellen Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

6 CBT angstmodellen forts.
Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

7 Grunnbegrep Tanker – nivåer Negative automatiske tanker
Grunnantagelser/primære leveregler/skjema Leveregler Negative automatiske tanker Kompensatoriske strategier

8 Grunnantagelser Oppfatning/overbevisning om oss selv.
Oftest oppstått gjennom gjentagende samhandling med andre mennesker (læring) Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige

9 (Sekundære) Leveregler
Bygger på grunnantagelser Positive eller negative Aktiveres i spesielle situasjoner Hvis … så …

10 Negative automatiske tanker
Ubevisste tanker som styrer følelser og adferd

11 Kompensatoriske strategier
Opprettholder negative grunnantagelser og leveregler «Trygghetsskapende adferd», ofte unngåelse, kan være inntak av rusmidler Kompensatorisk: «selvforsvar»

12 CBT - utvidet modell Grunnleggende antagelse Leveregel Situasjon Negativ automatisk tanke Adferd Følelser Kroppslige reaksjoner

13 Kognitiv kasusformulering - angst
Personalia Hovedproblem Kritiske hendelser/utløsende forhold ved debut Problemliste Relevante dysfunksjonelle grunnleggende antagelser Forhold ved oppveksten som spiller inn Vedlikeholdende faktorer Behandlingsplan Mål og metoder


Laste ned ppt "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google