Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsgruppe kognitiv terapi. Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bli kjent med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi. Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bli kjent med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

2 Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bli kjent med gruppekonseptet (NB: det tas kun opp generelle, ikke individuelle, problemstillinger i introduksjonsgruppen)

3 Definisjon kognitiv terapi Kognitiv terapi er en samtalebehandling der tanker (kognisjoner) står i sentrum, og der det legges til grunn at tankene styrer følelser og adferd (handlinger).

4 Kjennetegn ved kognitiv terapi Strukturert, kort- og mellomlang tid Aktivt samarbeid: behandler veileder pasienten, hypoteser undersøkes nærmere Målsetning – konkrete mål (og delmål) Her-og-nå Mestring av, fremfor bortfall av, symptomer Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer viktigere enn årsak Hjemmeoppgaver: pasienten jobber med oppgaver mellom timene

5 CBT: angstmodellen Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

6 CBT angstmodellen forts. Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

7 Grunnbegrep Tanker – nivåer – Grunnantagelser/primære leveregler/skjema – Leveregler Negative automatiske tanker Kompensatoriske strategier

8 Grunnantagelser Oppfatning/overbevisning om oss selv. Oftest oppstått gjennom gjentagende samhandling med andre mennesker (læring) Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige

9 (Sekundære) Leveregler Bygger på grunnantagelser Positive eller negative Aktiveres i spesielle situasjoner Hvis … så …

10 Negative automatiske tanker Ubevisste tanker som styrer følelser og adferd

11 Kompensatoriske strategier Opprettholder negative grunnantagelser og leveregler «Trygghetsskapende adferd», ofte unngåelse, kan være inntak av rusmidler Kompensatorisk: «selvforsvar»

12 CBT - utvidet modell Grunnleggende antagelse Leveregel Situasjon Negativ automatisk tanke Adferd Følelser Kroppslige reaksjoner

13 Kognitiv kasusformulering - angst -Personalia -Hovedproblem -Kritiske hendelser/utløsende forhold ved debut -Problemliste -Relevante dysfunksjonelle grunnleggende antagelser -Forhold ved oppveksten som spiller inn -Vedlikeholdende faktorer -Behandlingsplan -Mål og metoder


Laste ned ppt "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi. Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bli kjent med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google