Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

2 Formål  Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi  Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen  Bruk av den kognitive modellen  Bli kjent med gruppekonseptet (NB: det tas kun opp generelle, ikke individuelle, problemstillinger i introduksjonsgruppen)

3 Definisjon kognitiv terapi  Kognitiv terapi er en samtalebehandling der tanker/tolkninger (kognisjoner) står i sentrum, og der det legges til grunn at tankene/ tolkningene styrer følelser, adferd/handlinger og kroppslige reaksjoner.

4 Kjennetegn ved kognitiv terapi  Strukturert, kort- og mellomlang tid  Aktivt samarbeid: behandler veileder pasienten, hypoteser undersøkes nærmere - eksponering  Målsetning – konkrete mål (og delmål)  Her-og-nå  Mestring av, fremfor bortfall av, symptomer  Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer viktigere enn årsak  Hjemmeoppgaver: pasienten jobber med oppgaver mellom timene

5 Kognitiv adferdsterapi – ABC-modellen A C B A: situasjon B: tanke/tolkning C: konsekvens

6 Kognitiv adferdsterapi: angstmodellen Situasjon (A) Tanke/tolkning (B) Adferd (C) Følelse (C) Kroppslige reaksjoner (C)

7 KAT/CBT: angstmodellen forts. Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

8 Grunnbegrep  Tanker /tolkninger – 3 nivåer  Grunnleggende leveregler  Sekundære (situasjonsspesifikke) leveregler  Negative automatiske tanker  Kompensatoriske strategier

9 Grunnleggende leveregler  Oppfatning/overbevisning om oss selv  Oftest oppstått gjennom gjentagende samhandling med andre mennesker (læring)  Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige, gjerne begge deler samtidig, men der den ene er mer styrende enn den andre.

10 Sekundære leveregler  Bygger på grunnleggende leveregler  Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige  Aktiveres i spesielle situasjoner  Hvis … så …

11 Negative automatiske tanker (NAT)  Tanker som styrer følelser og adferd  Raske, automatiserte, og oftest ubevisste  Uhensiktsmessige

12 Kompensatoriske strategier  Opprettholder uhensiktsmessige grunnleggende og sekundære leveregler  «Trygghetsskapende adferd», ofte unngåelse, kan være inntak av rusmidler  Kompensatorisk: «selvforsvar»

13 Kognitiv adferdsterapi - utvidet modell Grunnleggende leveregel Sekundær leveregel Situasjon Negativ automatisk tanke Adferd Følelser Kroppslige reaksjoner

14 Fra kursbok: Kurs i mestring av depresjon (KiD )

15 Kognitive feil / tankefeil.  Katastrofetenkning («verstefallstenkning»): det å tro at det er det verst tenkelige utfallet som vil inntreffe. (Eks: ubehag i brystet på ve. side hos en ung og frisk person oppleves som alvorlig hjertesykdom med risiko for å dø.)  Enten-eller («sort-hvitt»): en situasjon/symptom tolkes enten som meget farlig, eller helt ufarlig. Ingen nyanser.  Overgeneralisering: det å trekke en generell slutning ut i fra en enkel erfaring. (Eks. hun liker meg ikke – ingen liker meg.)  Emosjonell resonnering: det en person opplever («føler») tolkes som en realitet. (Eks: hvis jeg er redd for å kjøre i tunnel, betyr det at tunneler er farlige.)  Personalisering: tolkning av hvordan andre har det, tillegges noe man selv er ansvarlig for. (Eks: han er lei seg; hva har jeg gjort?)  Tankelesning: vi tar for gitt hva andre tenker om oss, uten å finne ut av det.  Må-burde – den beste måten å deprimere seg selv på!

16 ABCD-modellen  Modellen utvides med D (drøfting). D er alternative tanker til B.  De uhensiktsmessige tankene/tolkningene (B) utfordres gjennom en mental rettssak:  Hvilke bevis har jeg for at tanken stemmer?  Har jeg alltid tenkt på denne måten?  Hva taler for tanken? Hva taler imot? Vektlegging av de forskjellige tankene.  Hva ville jeg sagt til min beste venn, dersom han fortalte meg om de samme tankene som jeg har?  Er det hensiktsmessig å tenke slik?

17 ABCD-modellen (forts.)  Med en mental rettssak, kommer man frem til D.  Grad av overbevisning:  Hvor mye tror jeg på B? (0-100%)  Hvor mye tror jeg på D? (0-100%)  Skifte av tanker (B til D) går raskere enn skifte av konsekvens (fra C til E, E er konsekvenser av den alternative tanken). Derfor: man kan tro på en ny, alternativ tanke, men likevel oppleve den uønskede konsekvensen (C).  ABCD-skjema

18 ABCD-skjema Dag/dat o Situasjon/hendelse (A) Hva gjorde du? Hva opplevde du? Tanke/tolkning (B) Hva tenkte du? Hvor sterkt trodde du på tolkningen (0-100%) Konsekvens (C) – følelse, adferd, kroppslig reaksjon. Intensitet 0- 100%. Hva var konsekvensene? Alternativ tolkning/drøfting (D) Troverdighet av alternativ holdning: 0-100% Kjørte bil. Opplevde ubehag i brystet. Jeg har fått hjerteinfarkt – jeg dør! 90- 100% Uro 90-100% Stoppet bilen øyeblikkelig. Ringte 113. Hjertebank, åndenød, svetting Jeg trente i går - sikkert muskelstrekk. 80% Hostet mye siste dager – sikkert derfor. 60%

19 Kognitiv kasusformulering - angst - Personalia - Hovedproblem - Kritiske hendelser/utløsende forhold ved debut - Problemliste - Relevante dysfunksjonelle grunnleggende leveregler - Forhold ved oppveksten som spiller inn - Vedlikeholdende faktorer - Behandlingsplan - Mål og metoder


Laste ned ppt "Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google