Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:  Definisjon av kognitiv terapi:  Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:  Definisjon av kognitiv terapi:  Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:  Definisjon av kognitiv terapi:  Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker adferden vår,- sirkulær prosess  Populær:”Det er ikke hvordan du har det,- men hvordan du tar det”

2 Torgeir Lindvig2 Effekt av kognitiv terapi:  Like effektiv som antidepressiva  Lik,-eller bedre enn interpersonlig terapi  Bedre enn psykodynamisk terapi/adferdsterapi

3 Torgeir Lindvig3 DEN KOGNITIVE DEPRESJONSMODELLEN:  1.Automatiske tanker  2.Feiltolkninger  3.Leveregler

4 Torgeir Lindvig4 AUTOMATISKE TANKER: SPONTANE UBEVISSTE TANKER

5 Torgeir Lindvig5 TANKER FØLELSER ADFERD SITUASJON

6 6 FEILTOLKNINGER  1.Overgeneraliseringer  2.Diskvalifiseringer av det positive  3.Negativ spådom

7 Torgeir Lindvig7 FEILTOLKNINGER:  4.Personliggjøring  5.Svart – hvitt tenkning  6.Skulle –burde-måtte tenkning

8 Torgeir Lindvig8 LEVEREGLER:  Holdninger/livsinnstillinger overfor en selv og andre=selvinstruksjoner som kan bli en del av ens personlighet overfor en selv og andre=selvinstruksjoner som kan bli en del av ens personlighet  Grunnlagt i barndommen  Eksempler:”Ingen er glad i meg” ”Jeg er håpløs” ”Jeg er håpløs”

9 Torgeir Lindvig9 SPESIFIKK KOGNITIV DEPRESJONSMODELL  Negative leveregler utviklet i barndommen:”Ingen er egentlig glad i meg”,-”Null og niks i fattigkommisjonen hvis jeg ikke er helt på topp”  Kritisk situasjon:Skilsmisse.Lumbago.  Negative automatiske tanker:”Jeg er ingenting verdt” ”Jeg er alene” ”Dum”

10 Torgeir Lindvig10 SYMPTOMER:  1.Somatiske:Energiløshet.Appetitt- løshet.Søvnløshet.Seksuell interesse- løshet.  2.Adferdsmessige:Lavt aktivitetsnivå. Sosial tilbaketrekning.  3.Affektive:Gledesløshet.Skyld.Skam. Angst.Sinne-aggresjon.

11 Torgeir Lindvig11 SYMPTOMER:  4.Motivasjonelle:Interesseløshet.”Alt er et ork”.Nøler,somler.  5.Kognitive:Beslutningsløs.Negative tanker.Grubling.Konsentrasjonsvansker. Selvmordstanker.

12 Torgeir Lindvig12 KLINIKK:  70 år gammel mann,-gift  Leder av et kontor med mange ansatte  Depressive symptomer i forbindelse med pensjonsalder,-MADRS 35 poeng  Psyk.poliklinisk behandling i 6 mnd  Innlagt psyk.avd. 1.gang i 3 måneder antidepressiv behandling  Innlagt psyk.avd. 2.gang i 6 mnd,- Ect behandlet + antidepressiv behandling + samtaler

13 Torgeir Lindvig13 Fordommer = negative tanker om psykoterapi hos eldre:  Hos terapeuten:I følge Freud ingen hensikt med psykoterapi hos eldre over 50 år.Rigiditet.Aldersforskjell.  Hos pasienten:Ingen tro på psykiatrisk behandling verken hos pasienten selv eller familien.Stigmatiserende. Skamfullt.

14 Torgeir Lindvig14  1.Forbered pasienten til terapien  2.Tilpass rammene for terapien til pasienten dvs 15-20 minutters samtaler 5 eller flere ganger i uka(døgnavdeling)  3.Bruk døgnavdelingsstrukturen (bla til hjemmeoppgavene)  4.Bruk varierte teknikker og ressurser slik som medisinsk behandling,fysioterapi,henvisning hjemmesykepleie,farmakoterapi,ergoterapi KOGNITIV BEHANDLING

15 Torgeir Lindvig15 KOGNITIV BEHANDLING:  5.Innvolver familien i behandlingen  6.Vær fleksibel i bruk av kognitive teknikker og tilnærminger  7.Planlegg avslutning/utskriving i lang tid

16 Torgeir Lindvig16  1.Dagsorden  2.Ukentlig tema (bla gjennomgang av hjemmeoppgaven)  3.Dagens fokus  4.Ny hjemmeoppgave  5.Tilbakemeldinger på timen KOGNITIV TERAPITIME:

17 Torgeir Lindvig17 OPPDAGE AUTOMATISKE TANKER OG LEVEREGLER: SituasjonFølelseTankerAlternativetanker

18 Torgeir Lindvig18 SOKRATISK SPØRRETEKNIKK:  Realitetsteste:Hvor ofte?Når? Hvordan? Hvilken sammenheng? Hvor lenge?  Hva bygger du dette på?  Hva er beviset?  Kan du se dette på en annen måte?  Hva er det som er det verste som kan skje?

19 Torgeir Lindvig19 ADFERDSTERAPEUTISKE TEKNIKKER:  Praktiske oppgaver: for eksempel skrive dagbok,-lese artikler, kapitler i bøker  Konkret og detaljert  Nesten 100% sannsynlighet for at den lar seg gjennomføre  Legg lista lavt,slik at pasienten lykkes

20 Torgeir Lindvig20 KOGNITIV REKONSTRUKSJON:  Leveregler  Eksistensiell tenkning

21 Torgeir Lindvig21 LYKKE TIL!  Engasjement!  Interesse!  Varme!  Aldri kritikk  Alltid støtte og oppmuntring  Metafor:”Regnbue”


Laste ned ppt "Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:  Definisjon av kognitiv terapi:  Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google