Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lege Reidun Brunvatne Tlf E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lege Reidun Brunvatne Tlf E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lege Reidun Brunvatne Tlf. 90 50 80 93 E-post: rbrunvat@online.no
Interkommunalt samarbeid innen helsetjeneste til asylsøkere og nye flyktninger Lege Reidun Brunvatne Tlf E-post: Argumentere for tilrettelagt helsetjeneste Hvorfor interkommunalt samarbeid kan være hensiktsmessig Presentere planer for interkommunalt samarbeid i midtre Vestfold Senter for migrasjonshelse

2 Basert på Sosial- og helsedirektoratets veileder IS-1022
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere utgitt juli 2003

3 Spesielt tilrettelagt helsetjeneste fordi
Det kreves kompetanse Det kreves engasjement Det kreves tid Det kreves profesjonell tolk Helseforståelse må oversettes Fastlegesystemet fungerer ikke godt for gruppen Argumentere for tilrettelagt helsetjeneste Presentere modell som planlegges i midtre Vestfold

4 Interkommunalt samarbeide hensiktsmessig der kommuner
ligger tett har god offentlig kommunikasjon samarbeider om norskopplæring og Aetat eventuelt samarbeider om introduksjonsprogrammet

5 Fordeler med interkommunalt samarbeid
Kompetanse hos helsearbeidere Faglig miljø – gjensidig støtte Kontinuitet Dekning i ferier og annet fravær Støtte til asylsøkermottakene Støtte til introduksjonsprogrammet Videresending av helseopplysninger satt i system

6 Vestfoldmodellen Senter for migrasjonshelse Tønsberg og omegnskommuner
Arbeidsgruppe oppnevnt 2003 av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen Arbeidsgruppens utredning ferdig febr Behandles i kommunene nå Start våren 2005 5 års plan ”Respekt og Samspill” Nøtterøy hovedutvalg i vår. Stokke ferdigbehandles i kommunestyret nov. 2004

7 Arbeidsgruppens mandat
Utrede det helsefaglige innhold i en fremtidig interkommunal helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere Utrede organisasjonsform og finansiering

8 Målgruppe Asylsøkere den tid de er i mottak
Bosatte flyktninger, inklusive familiegjenforente, i 1-2 år etter bosetting

9 Målsetting Tilby asylsøkere og nyankomne flyktninger en helhetlig somatisk og psykososial første gangs helseundersøkelse Tilby adekvat behandling/intervensjon Tilby fastlegefunksjon Utrede psykiske problemer

10 Dette innebærer tidlig hjelp med
psykososiale problemer smittsomme sykdommer andre somatiske sykdommer funksjonshemning god start på forholdet til norsk helsevesen at flyktningene helsemessig skal være rustet for kommunenes introduksjonsprogram

11 Fordeler for kommunene
God førstegangs undersøkelse Kostnadseffektiv bruk av tolk Støtte til introduksjonsprogrammet Avlasting for legevakten Støtte for barnevernet Bedre dokumentasjon av kroniske helseproblemer forut for bosetting I dag underforbruk av av muligheten for overføringsmidler ved psykske funksjonshemninger og kroniske sykdommer

12 Personell For 700 flyktninger/asylsøkere Lege 100% Helsesøster 100%
Klinisk psykolog 100% Sekretær 100% Helsesøster skal forholde seg til voksne og familier, ikke erstatte helsestasjonenes arbeid

13 Helsesøsters oppgaver
Skal ikke erstatte helsestasjonen Ta opp livsanamnese og helseanamnese Blodprøver Synsundersøkelse Helseinformasjon Kosthold Familieplanlegging Tannlege Hvordan helsevesenet fungerer Vaksinere voksne: Hep B + røde hunder

14 Legens oppgaver Utrede tilstander ytterligere Behandle
Evt. henvise til spesialisthelsetjenesten Fungere som fastlege Sende rapport ved flytting

15 Psykologens oppgaver Gi kortidsterapi, 6-8 samtaler
Utrede, henvise de ”sykeste” til spesialist Veilede mottaksansatte og flyktningkonsulenter

16 Finansiering av psykologstilling
Primærhelsetjenesten? Spesialisthelsetjenesten? Prosjektmidler fra andre steder.

17 Budsjett Med lege, helsesøster, psykolog, sekretær i hele stillinger Netto budsjett på kr Lege og psykolog generer inntekt fra folketrygd og egenandeler fra pasienter

18 Fordeling av utgifter mellom kommunene
Justeringsfaktor for asylsøkere fordi Vertskommunekompensasjon 2002: kr per mottak Vertskommunekompensasjon 2002: kr per plass Per person for bosatte flyktninger Kommuner med store mottak får forholdsvis mindre vertskommunekompensasjon

19 Organisasjonsform En av de samarbeidende kommunene påtar seg drift og administrativt ansvar for senteret og sender regning til de øvrige kommuner Andre alternativer er IKS eller AS

20 Metodeutvikling og funksjon som kompetansesenter
Evaluere og beskrive erfaringer fra interkommunalt samarbeid om helsetjeneste samarbeid med asylsøkermottak samarbeid med introduksjonsprogrammet Gi råd og veiledning til annet helsepersonell Samarbeide med høyskolen i Vestfold


Laste ned ppt "Lege Reidun Brunvatne Tlf E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google