Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Interkommunalt samarbeid innen helsetjeneste til asylsøkere og nye flyktninger Lege Reidun Brunvatne Tlf. 90 50 80 93 E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Interkommunalt samarbeid innen helsetjeneste til asylsøkere og nye flyktninger Lege Reidun Brunvatne Tlf. 90 50 80 93 E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Interkommunalt samarbeid innen helsetjeneste til asylsøkere og nye flyktninger Lege Reidun Brunvatne Tlf. 90 50 80 93 E-post: rbrunvat@online.no

2 2 Basert på Sosial- og helsedirektoratets veileder IS-1022 Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere utgitt juli 2003

3 3 Det kreves kompetanse Det kreves engasjement Det kreves tid Det kreves profesjonell tolk Helseforståelse må oversettes Fastlegesystemet fungerer ikke godt for gruppen Spesielt tilrettelagt helsetjeneste fordi

4 4 Interkommunalt samarbeide hensiktsmessig der kommuner ligger tett har god offentlig kommunikasjon samarbeider om norskopplæring og Aetat eventuelt samarbeider om introduksjonsprogrammet

5 5 Fordeler med interkommunalt samarbeid Kompetanse hos helsearbeidere Faglig miljø – gjensidig støtte Kontinuitet Dekning i ferier og annet fravær Støtte til asylsøkermottakene Støtte til introduksjonsprogrammet Videresending av helseopplysninger satt i system

6 6 Vestfoldmodellen Senter for migrasjonshelse Tønsberg og omegnskommuner Arbeidsgruppe oppnevnt 2003 av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen Arbeidsgruppens utredning ferdig febr. 2004 Behandles i kommunene nå Start våren 2005

7 7 Arbeidsgruppens mandat Utrede det helsefaglige innhold i en fremtidig interkommunal helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere Utrede organisasjonsform og finansiering

8 8 Målgruppe Asylsøkere den tid de er i mottak Bosatte flyktninger, inklusive familiegjenforente, i 1-2 år etter bosetting

9 9 Målsetting Tilby asylsøkere og nyankomne flyktninger en helhetlig somatisk og psykososial første gangs helseundersøkelse Tilby adekvat behandling/intervensjon Tilby fastlegefunksjon Utrede psykiske problemer

10 10 Dette innebærer tidlig hjelp med – psykososiale problemer – smittsomme sykdommer – andre somatiske sykdommer – funksjonshemning god start på forholdet til norsk helsevesen at flyktningene helsemessig skal være rustet for kommunenes introduksjonsprogram

11 11 Fordeler for kommunene God førstegangs undersøkelse Kostnadseffektiv bruk av tolk Støtte til introduksjonsprogrammet Avlasting for legevakten Støtte for barnevernet Bedre dokumentasjon av kroniske helseproblemer forut for bosetting

12 12 Personell For 700 flyktninger/asylsøkere – Lege100% – Helsesøster100% – Klinisk psykolog100% – Sekretær100%

13 13 Helsesøsters oppgaver Skal ikke erstatte helsestasjonen Ta opp livsanamnese og helseanamnese Blodprøver Synsundersøkelse Helseinformasjon – Kosthold – Familieplanlegging – Tannlege – Hvordan helsevesenet fungerer Vaksinere voksne: Hep B + røde hunder

14 14 Legens oppgaver Utrede tilstander ytterligere Behandle Evt. henvise til spesialisthelsetjenesten Fungere som fastlege Sende rapport ved flytting

15 15 Psykologens oppgaver Gi kortidsterapi, 6-8 samtaler Utrede, henvise de ”sykeste” til spesialist Veilede mottaksansatte og flyktningkonsulenter

16 16 Finansiering av psykologstilling Primærhelsetjenesten? Spesialisthelsetjenesten? Prosjektmidler fra andre steder.

17 17 Budsjett Med lege, helsesøster, psykolog, sekretær i hele stillinger Netto budsjett på kr. 1.330.475 Lege og psykolog generer inntekt fra folketrygd og egenandeler fra pasienter

18 18 Fordeling av utgifter mellom kommunene Justeringsfaktor for asylsøkere fordi – Vertskommunekompensasjon 2002: kr 175.000 per mottak – Vertskommunekompensasjon 2002: kr. 1.900 per plass Per person for bosatte flyktninger

19 19 Organisasjonsform En av de samarbeidende kommunene påtar seg drift og administrativt ansvar for senteret og sender regning til de øvrige kommuner Andre alternativer er IKS eller AS

20 20 Metodeutvikling og funksjon som kompetansesenter Evaluere og beskrive erfaringer fra – interkommunalt samarbeid om helsetjeneste – samarbeid med asylsøkermottak – samarbeid med introduksjonsprogrammet Gi råd og veiledning til annet helsepersonell Samarbeide med høyskolen i Vestfold


Laste ned ppt "1 Interkommunalt samarbeid innen helsetjeneste til asylsøkere og nye flyktninger Lege Reidun Brunvatne Tlf. 90 50 80 93 E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google