Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Lærerrollen og hvordan arbeide med ungdommene i 3 skoletimer om psykisk helse Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

2 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Lærerens betydning: Relasjonen lærer-elev Læreren som rollemodell Anerkjenn egen livserfaring Formidle at alle har en psykisk helse som blir spesielt merkbar i møte med motgang Klassens psykososiale miljø Skolen er mer enn fag og prestasjoner Aksept for mangfold – inkluderende Nettverk – løsningsstrategier (internt mellom kollegaer og eksternt med hjelpeapparatet utenfor skolen) Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

3 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Innledning Presentasjon av VIP – hvorfor startet det? Lærer presenterer sin rolle i VIP (3 timer av 5 totalt) – avklar fordeling av de 3 timene Innhent elevenes ønsker for bruk av timene - Hva er elever og lærer opptatt av i forhold til temaet ”psykisk helse?” Betydningen av ikke å være privat i arbeidet i klassen Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

4 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Viktige begreper Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke være så stor at det kan stilles diagnose. Psykiske lidelser: Endringer i tenkning, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en slik type eller grad at det kan stilles diagnose. Psykisk helsearbeid: Arbeide i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende tiltak, utredning, behandling og rehabilitering. (Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007) Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

5 Presentasjon av VIP-materiell og bruken av dette:
Elevheftet Lærerveiledningsheftet VIP-permen VIP-boxen Annet materiell / andre tema Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

6 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Arbeid med elevheftet Heftets oppbygging: Del 1 (7-15): Generelt om psykisk helse og grunnleggende spørsmål knyttet til det å være menneske. Del 2 (15-32): Mer om psykiske plager/problemer og lidelser. Hver elev får sitt eget hefte (betydningen av å oppbevare heftet) Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt La elevene få fordype seg i ulike temaer/oppgaver fra heftet (individuelt eller gruppevis) – dele med hverandre (muntlig/skriftlig) Forberede spørsmål til klassebesøk NB! Se side 5 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

7 Lærerveiledningsheftet
Tips til bruk av elevheftet, side 5 Detaljert forslag til gjennomføring, side 8 Nyttig faktastoff og begrepsavklaringer, side 11-18 Lærerens rolle, side 19-21 Forslag til psykososiale tiltak, side 22-23 Tilpasning til ulike fag, side 24-27 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

8 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
VIP-permen Del 1: Oversikt over gjennomføringen av VIP ved en skole Del 2: Gjennomføring for lærere med bl.a gruppeoppgaver til bruk i timene med elevene Del 3: Gjennomføring for helsepersonell med fokus på klassebesøket Del 4: Evalueringsskjemaer for alle aktører i gjennomføringen Del 5: Presseomtale av VIP Del 6: Fagartikler om VIP Del 7: Diverse artikler om ungdom og psykisk helse Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

9 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
”VIP-BOXEN” 15 temahefter fra Rådet for psykisk helse 2 bøker: ”Vær der for meg – om ungdom, død og sorg” og ”Elev og menneske – psykisk helse i skolen” 1 film: ”Hva er det med Monica?” Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

10 Annet materiell / andre tema
Forslag til film: ”Livets lyse side” – ”Uno” – ”Buddy” – ”Reprise” – ”Jenter” – ”Elling” – ”Et vakkert sinn” – ”Hva er det med Monica?” – ”PHiS-filmen” m.m Forslag til litteratur: Coelho: ”Veronika vil dø” – Alm: ” Det tause språket” – Ambjørnsen: ”Elling” (se også side 25 i lærerveiledningsheftet) Hva kan skolen/lærer bistå med for elever som er i motbakke – Hva trenger elevene av støtte og tilrettelegging når de sliter (Temaer til refleksjon med klassen) Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

11 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Utsagn fra lærere: ”hva gjør jeg med den informasjonen jeg får fra eleven?” ”jeg vil være lærer – ikke terapeut” ”jeg tar på meg for mye, det gjør vondt” ”når skal jeg kontakte foreldrene?” ”hvem skal jeg henvise videre til?” ”hvem skal jeg som lærer ta opp disse spørsmålene med?” Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google