Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerrollen og hvordan arbeide med ungdommene i 3 skoletimer om psykisk helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerrollen og hvordan arbeide med ungdommene i 3 skoletimer om psykisk helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerrollen og hvordan arbeide med ungdommene i 3 skoletimer om psykisk helse

2 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerens betydning:  Relasjonen lærer-elev  Læreren som rollemodell  Anerkjenn egen livserfaring  Formidle at alle har en psykisk helse som blir spesielt merkbar i møte med motgang  Klassens psykososiale miljø  Skolen er mer enn fag og prestasjoner  Aksept for mangfold – inkluderende  Nettverk – løsningsstrategier (internt mellom kollegaer og eksternt med hjelpeapparatet utenfor skolen)

3 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Innledning  Presentasjon av VIP – hvorfor startet det?  Lærer presenterer sin rolle i VIP (3 timer av 5 totalt) – avklar fordeling av de 3 timene  Innhent elevenes ønsker for bruk av timene - Hva er elever og lærer opptatt av i forhold til temaet ”psykisk helse?”  Betydningen av ikke å være privat i arbeidet i klassen

4 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Viktige begreper  Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang.  Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke være så stor at det kan stilles diagnose.  Psykiske lidelser: Endringer i tenkning, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en slik type eller grad at det kan stilles diagnose.  Psykisk helsearbeid: Arbeide i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende tiltak, utredning, behandling og rehabilitering. (Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007)

5 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Presentasjon av VIP-materiell og bruken av dette:  Elevheftet  Lærerveiledningsheftet  VIP-permen  VIP-boxen  Annet materiell / andre tema

6 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Arbeid med elevheftet  Heftets oppbygging: Del 1 (7-15): Generelt om psykisk helse og grunnleggende spørsmål knyttet til det å være menneske. Del 2 (15-32): Mer om psykiske plager/problemer og lidelser.  Hver elev får sitt eget hefte (betydningen av å oppbevare heftet)  Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt  La elevene få fordype seg i ulike temaer/oppgaver fra heftet (individuelt eller gruppevis) – dele med hverandre (muntlig/skriftlig)  Forberede spørsmål til klassebesøk NB! Se side 5 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet

7 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerveiledningsheftet  Tips til bruk av elevheftet, side 5  Detaljert forslag til gjennomføring, side 8  Nyttig faktastoff og begrepsavklaringer, side 11-18  Lærerens rolle, side 19-21  Forslag til psykososiale tiltak, side 22-23  Tilpasning til ulike fag, side 24-27

8 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum VIP-permen  Del 1: Oversikt over gjennomføringen av VIP ved en skole  Del 2: Gjennomføring for lærere med bl.a gruppeoppgaver til bruk i timene med elevene  Del 3: Gjennomføring for helsepersonell med fokus på klassebesøket  Del 4: Evalueringsskjemaer for alle aktører i gjennomføringen  Del 5: Presseomtale av VIP  Del 6: Fagartikler om VIP  Del 7: Diverse artikler om ungdom og psykisk helse

9 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum ”VIP-BOXEN”  15 temahefter fra Rådet for psykisk helse  2 bøker: ”Vær der for meg – om ungdom, død og sorg” og ”Elev og menneske – psykisk helse i skolen”  1 film: ”Hva er det med Monica?”

10 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Annet materiell / andre tema  Forslag til film: ”Livets lyse side” – ”Uno” – ”Buddy” – ”Reprise” – ”Jenter” – ”Elling” – ”Et vakkert sinn” – ”Hva er det med Monica?” – ”PHiS-filmen” m.m  Forslag til litteratur: Coelho: ”Veronika vil dø” – Alm: ” Det tause språket” – Ambjørnsen: ”Elling” (se også side 25 i lærerveiledningsheftet)  Hva kan skolen/lærer bistå med for elever som er i motbakke – Hva trenger elevene av støtte og tilrettelegging når de sliter (Temaer til refleksjon med klassen)

11 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Utsagn fra lærere:  ”hva gjør jeg med den informasjonen jeg får fra eleven?”  ”jeg vil være lærer – ikke terapeut”  ”jeg tar på meg for mye, det gjør vondt”  ”når skal jeg kontakte foreldrene?”  ”hvem skal jeg henvise videre til?”  ”hvem skal jeg som lærer ta opp disse spørsmålene med?”


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum Lærerrollen og hvordan arbeide med ungdommene i 3 skoletimer om psykisk helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google