Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse?

2 Rammer som skaper trygghet Vær varsom-plakaten for arbeidet i klassen med temaet psykisk helse - s.6 i lærerveiledningen Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

3 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 1 av 5 VIP-programmet og læringsmiljøet  Psykisk helse handler om hvordan vi har det, individuelt og med hverandre.  Læringsmiljø er de betingelser i skolen som fremmer elevenes helse, trivsel og sosiale og faglige læring.  VIP-programmet gir en mulighet til å arbeide i fellesskap om hvordan lærere/skolepersonell og elever ønsker å ha det sammen, og med sine egne kollegaer/medelever.  5-årig nasjonal satsning (2009-2014) www.udir.no/laringsmiljo Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

4 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 2 av 5 Forutsetninger for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø  God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.  Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp  Positive relasjoner mellom elev og lærer  Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene  Godt samarbeid mellom skole og hjem. 5-årig nasjonal satsning (2009-2014) www.udir.no/laringsmiljowww.udir.no/laringsmiljo Tekster, artikler, foredrag, refleksjonsoppgaver, spørreskjemaer og sjekklister som kan lastes ned og brukes ved hver skole. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

5 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 3 av 5 Oppgaveklima:  Framgang og innsats er sentralt for mestring  Gir anerkjennelse og oppmerksomhet uavhengig av ferdigheter og prestasjoner  Gir de unge valg og innflytelse  Fokus på samarbeid de unge imellom  Aksepterende holdning til prøving og feiling Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

6 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 4 av 5 Prestasjonsklima  Konkurranse og prestasjoner innad i gruppen sentralt for mestring  Gir anerkjennelse og oppmerksomhet til de som mestrer best  Styrt ledelse og liten innflytelse for de unge  Liten aksept for prøving og feiling Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

7 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 5 av 5 Etablering av et oppgaveklima er gunstig for de unges psykiske helse og sosiale tilpasning Dette bidrar til:  Bedre vennerelasjoner  At utøverne ikke blir overdrevent opptatt av egne resultater  At utøverne ikke blir kronisk bekymret om de ikke gjør det perfekt  At de unge opplever psykisk velvære og følt overskudd Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

8 GJENNOMFØRING Tverrfaglig opplæringskonferanse 1 dag Arbeid i klassene med kontaktlærer3 timer Klassebesøk av helsepersonell2 timer Evalueringsmøte / tilbakemelding Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

9 VIP-materiell: • Lærerveiledning • Elevhefte • Veileder for klassebesøk • VIP-permen • DVD med to filmer • www.vipweb.no

10 Del 1 (s 7-15)Generelt om psykisk helse Del 2 (s15-32) Psykiske plager og lidelser  Hver elev får sitt eget hefte  Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt Se s 6 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet Elevheftet Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

11 Lærerveiledningsheftet  Tips til bruk av elevheftet s 6  Forslag til gjennomføring s 7  Faktastoff og begrepsavklaringer s 11og 19  Lærerens rolle s 14-16  Psykososiale tiltak s 17-18  Oppgaver til bruk i timene s 22-25 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

12 VIP-permen Del 1: Oversikt over gjennomføringen av VIP ved en skole Del 2: Gjennomføring for lærere Del 3: Gjennomføring for helsepersonell med fokus på klassebesøket Del 4: Evalueringsskjemaer for alle aktører i gjennomføringen Del 5: Presseomtale av VIP Del 6: Fagartikler om VIP Del 7: Betingelser for et godt læringsmiljø Kortfilmer med oppgaver om ungdom og psykisk helse:  ”Alle har en psykisk helse” (Victoria)  ”Bare meg alene” (Kjetil)  ”Ungdom og psykisk helse” (6 t-skjortefilmer), Oppgavene er i permens del 2

13 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF ”Bare meg alene” (en av to filmer på DVD om psykisk helse og ungdom) - forslag til oppgaver for bruk i klassen av kontaktlærer: Spørsmål til elevene: • Beskriv Kjetil (Hvem er han, hva er han opptatt av, hva tror du han har opplevd..osv – bruk eksempler fra filmen) • Hvis du var Kjetil: Hvordan ville du likt at de rundt deg var mot deg (kjæreste, venner, foreldre, søsken, kontaktlærer, trener m.flere) • Hvis du var en god venn av Kjetil: Ville du reagert på noe ved Kjetil, i så fall hva – og hvordan ville du ha møtt Kjetil • Hvis du var kontaktlæreren til Kjetil: Ville du ha merket noe spesielt hos eleven Kjetil? Hvis du var bekymret for Kjetil: Hva ville du i så fall ha gjort? Spørsmål til kontaktlærer: • Hvordan ville du møtt Kjetil? (stikkord: samtale, faglig, fravær, foresatte – del dine tanker med elevene) Diskusjonstemaer som Kjetil tar opp: • Overfølsomhet for lyder (to lause planker…eg blir galen) – Diskuter hva irritabilitet og overfølsomhet kan være uttrykk for • Hva er grunnen til at folk føler seg glad, og hvordan føle seg bra med seg sjøl – Diskuter Kjetils alternativ: Ved å ha makt, ved å ha penger, ved å bruke all energi på å føle seg bra eller bruke all energi til å få andre til å føle seg bra • Hva er grunnen til at folk blir lei seg, diskuter Kjetils alternativ: Er det impulser som kroppen sender til hjernen eller er det impulser som hjernen sender til kroppen? • Kjetil lurer på hva vi egentlig bruker kroppen til. Diskuter om det er noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse? • Hvis å dø er det eneste vi mennesker må gjøre, hva er vitsen med å gjøre alle de ”teite” tinga vi gjør? Diskuter denne påstanden Musikken i filmen: Vedlagt er teksten til ”Hjemmefra” hvor Sigvart Dagsland synger. Forslag til oppgaver knytta til sangteksten: • Gi eksempler på hvordan teksten kan beskrive Kjetil • Hva er budskapet i teksten? (gi eksempler fra teksten)

14 ”Alle har en psykisk helse” (en av to filmer på DVD om psykisk helse og ungdom) - forslag til oppgaver for bruk i klassen av kontaktlærer:  Victoria sier at psyke bl.a er hva vi tenker og føler. Diskuter hvordan tanker og følelser henger sammen?  Victoria snakker om at antallet unge som sliter øker. Hun beskriver også en rekke forventninger til de unge i dag. Hvordan vil du definere tilstanden ”å slite psykisk” ? Hvordan virker forventninger inn på vår psykiske helse?  Victoria beskriver ensomheten vi ofte opplever når vi sliter psykisk. Mange som har det vanskelig føler seg ensomme, hva kan dette komme av? Hva er forskjellen mellom å føle seg ensom og å være alene?  Venner har ikke taushetsplikt, sier Victoria. Hva tenker du om denne påstanden? Når opphører taushetsplikten?  Alle har vanskelige perioder i livet (f.eks kjærlighetssorg, skilsmisse, sykdom, død m.m) Hva kan vi gjøre selv for å komme oss gjennom en slik periode? Hva trenger vi fra andre?(foreldre, kontaktlærer, helsesøster, venner m.fl) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

15 Tips til innledning for lærer  Presentasjon av VIP – hvorfor startet det, og hva er skolens motivasjon for å delta.  Lærer presenterer sin rolle som arbeidsleder i VIP (3 timer av 5 totalt) – avklar fordeling av de 3 timene.  Innledning og motivasjonsdel: Bruk kortfilm til drøfting: ”bare meg alene”, ”alle har en psykisk helse” eller ”t-skjorte- filmene” – oppgaver til filmene er i VIP-permen.  Hvordan ønsker elevene å bruke timene? Dialog om hva elever og lærer er opptatt av med temaet psykisk helse. Kilde: Lærerveiledningen side 7 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

16

17  psyke sjel VIP – en dag for undring

18 Angst Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

19 ”Oppvarmingsspørsmål” til klassen  Hvordan skapes et godt læringsmiljø?  Hvordan skapes en kultur, hvor man ikke er redd for å dumme seg ut?  Hvordan skapes en kultur hvor alle føler seg som en del av klassen?  Hva betyr det å ha god psykisk helse?  Hva vet dere om hvilke psykiske problemer unge sliter med?  Hva tenker dere jeg som kontaktlærer kan bidra med hvis dere har det vanskelig?  Hvordan kan elever være en god venn?

20 Temaer for samtaler i klassen  Klassemiljø  Positiv energi i hverdagen  Stressmestring  Balansen mellom utfordringer og komfortsone  Rusmidler (holdninger, myter og fakta)  Forelskelse, kjæresteforhold, seksualitet Kilde: Oppgaver til bruk i timene s 22-25 i lærerveiledningsheftet Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

21 Inkluderende vennemiljøer - gruppeoppgave: Noen har få eller ingen fortrolige venner. Den som savner venner kan gjøre noe selv, men det er også viktig at miljøet rundt legger forholdene til rette for at alle kan få venner. Diskuter i gruppe og noter svarene: Hvordan ville du likt at andre (medelever, lærer, foreldre) handlet overfor deg dersom du har få eller ingen venner? PS se også neste side for momenter for oppsummering av oppgaven Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

22 Til oppsummering av gruppeoppgaven om vennemiljøer: For den enkelte som savner venner:  Vit at alle har noe å bidra med, i hvertfall du.  Vær deg selv, det er slitsomt både for deg selv og andre hvis du prøver å være annerledes.  Tenk på hva du er interessert i og prøv å oppsøke noen med samme interesser som deg selv.  Husk at de som virker kule ikke alltid føler seg så kule inni. De kan ofte være usikre.  Ta initiativ til kontakt, kanskje du kan invitere noen til noe hyggelig, spennende eller overraskende. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

23 Prestasjonsangst - gruppeoppgave Det er vanlig å grue seg til å fremføre noe foran klassen, og for en del elever går dette utover deres læring.  Hva kan dere som klasse gjøre for å gjøre det lettere for den enkelte elev å fremføre?  På hvilken måte kan den enkelte elev forberede seg for å minske angsten?  Hva kan lærer bidra med for å legge til rette for den enkelte elev som skal fremføre?  Fortell for hverandre om en fremføring dere opplevde som en god mestring. Hva var det som fungerte? Hvordan ble du møtt? Hvordan hadde du forberedt deg? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

24 Til oppsummering av gruppeoppgaven om prestasjonsangst: Tiltak i klasserommet  Snakk om det! Bevisstgjør eleven i forhold til hva han føler i forhold til prestasjonssituasjoner. Den voksne må tilkjennegi at det er lov til og vanlig å grue seg for ting. Det er lettere å takle prestasjonsangsten når en vet hva det er.  Legg til rette for et varmt og inkluderende klasseromsklima hvor det er lov til å feile. Læringsmiljøet er avgjørende for elevens motivasjon.  Vær modell for eleven i forhold til hvordan du tenker i forhold til sjansen for å lykkes  Tilbakemeldinger gis både i læringsprosessen og ved utført arbeid. Si hva eleven har fått til og hva som kan forbedres. Vær nøyaktig i beskrivelsene slik at eleven har grunnlag for å gjøre det bedre neste gang. ( elevsiden.no ved Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

25 Hva er det som gjør det så vanskelig å snakke om følelser? Hva har følelser med sansene våre å gjøre?? Hvordan viser vi følelser? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

26 Forholder vi oss likt til følelser? GLEDE Hva gjør oss glade? Hvordan viser vi andre at vi er glade? SINNE Hva gjør oss sinte? Hvordan viser vi andre at vi er sinte? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

27 Gruppeoppgave om følelser  Del ut en lapp med 1 stk følelse til hver elev (se eget ark med følelser)se eget ark  Elevene setter seg sammen (3 - 4 pr gruppe, gjerne blande jenter og gutter)  Elevene forteller de andre i gruppa om sin følelse ut ifra spørsmålene Hvordan merke/gjenkjenne følelsen? Eksempler på situasjoner følelsen opptrer?  Gruppa samler seg om en av følelsene og presenterer denne til resten av klassen Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

28 Diskusjon:  Jenter har flere og sterkere følelser enn gutter  Jenter kan vise følelser bedre enn gutter  Det er viktigere å ta hensyn til mennesker rundt seg, enn å ta hensyn til egne følelser og behov! (Kilde: Elevheftet s.11) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

29 Tilpasning til ulike fag  Ta utgangspunkt i læreplan for felles programfag og øvrige fag  Gå inn på www.phis.nowww.phis.no lærer vgo → fagtimer → norsk, kropps ø ving, engelsk, samfunnsfag Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

30 Norsk 1.Velg en hovedperson fra litteratur du har lest, eller fra en film eller TV-serie, og skriv et essay om denne personens psykiske/mentale tilstand, gjerne om hva som ligger til grunn for denne og/eller hvilke følger denne tilstanden får for hovedpersonens liv. 2. Skriv inntil tre dikt. Hvert av diktene skal uttrykke en psykisk tilstand. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner”. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

31 Samfunnsfag  Oppgavene i samfunnsfag er spesielt knyttet til området “Individ og samfunn” i fagplanene for Vg1/Vg2 i videregående opplæring.  Gå gjennom dagens avis og se hva du finner om psykisk helse.  Beskriv det lokale hjelpetilbud for ungdom som har psykiske problemer. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

32 Engelsk Book or film analysis: About a boy by Nick Hornby: 1.Who do you think is the real ”boy” of the title? Use your ideas to write a paragraph. Remember to give examples from the book or the film. 2.Which of the main characters grows up at the end of the story? Describe how and give the reasons for the changes in attitudes and behavior (you may consider more than just one character) 3.What is Marcus` problem? 4.What`s the turning point in the film? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

33 REM ”Everybody hurts” When the day is long and the night, the night is yours alone, When you're sure you've had enough of this life, well hang on Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along When your day is night alone, (hold on, hold on) If you feel like letting go, (hold on) When you think you've had too much of this life, well hang on 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone If you're on your own in this life, the days and nights are long, When you think you've had too much of this life to hang on Well, everybody hurts sometimes, Everybody cries. And everybody hurts sometimes And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on Everybody hurts. You are not alone Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

34 Bruk av musikk og tekst  Del ut teksten”Everybody hurts” til elevene og spill musikken  La de snakke sammen to og to etterpå  Hva handler teksten om?  Invitere elevene til å dele betydningsfull musikk med hverandre, dvs musikk elevene ”bruker” for å trøste, glede, psyke seg opp/ned osv… Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

35 Naturfag Kompetansemål for opplæringen i hovedområdet ernæring og helse, Vg1: Eleven skal kunne drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling. Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

36 Kroppsøving  Lag en liste over aktivitetene folk trives med i klassen  Lag en liste over aktiviteter folk kunne tenke seg å prøve.  Hvordan påvirker ulike typer av fysisk aktivitet vår psykiske helse  Beskriv sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

37 Media og kommunikasjon Grupper på ca. 3 – 5: Lag en bildeserie gjerne med lydspor/musikk som skal uttrykke en psykisk tilstand. Bruk et digitalt kamera og et digitalt bildevisningsprogram på datamaskin og vis på pc- skjerm, TV eller storskjerm. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner” Oppgaven kan også løses som videoproduksjon. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

38 Kombinasjon av elevarbeid i VIP og pensum i Media og kommunikasjon Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

39 Design og håndverk Rosen symboliserer at det er plass for alle Noen elever faller alltid igjennom eller utenfor. Nettet er der for å symbolisere at det burde finnes noe som fanger dem opp. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

40 ..den rosa, blanke siden – dette er selvfølgelig det rektor vil vise frem. Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i tre år uten å åpne seg. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

41 Oppfordre elever til å skrive ned spørsmål til tema som leveres til helsepersonell. Gjerne via e-post i forkant av klassebesøket. Eksempler fra tidigere VIP gjennomføringer:  Er det å være lei seg en psykisk lidelse?  Hvordan kan jeg hjelpe en venn med angst?  Hva skal man gjøre hvis man føler seg seksuelt presset?  Kan noen psykiske lidelser være arvelige?  Hvordan får jeg bedre selvfølelse?  Jeg har en venninne som i mange år har slitt med spiseforstyrrelser. Har blitt bedre nå, men er lagt fra frisk. Har fortsatt noen sperrer til hva hun spiser og ikke. Jeg synes det er vanskelig å hvite hva jeg skal si og ikke. Har dere noen tips? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

42 Oppgave: Forbered de tre timene dere skal ha med klassen om psykisk helse Sitt sammen i grupper:  Bruk elev- og lærerveiledningsheftet + evt annet relevant materiell  Tilpass temaet ”psykisk helse” i forhold til ditt fag/avdeling Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

43 Henvendelse om VIP-programmet Anne Gro Tvedt, leder Telefon: 918 39 494 E-post: annegro.tvedt@vestreviken.noannegro.tvedt@vestreviken.no Espen Hansen, veileder Telefon: 995 72 518 E-post: espen.hansen@vestreviken.no Mia Iversen, veileder Telefon: 911 89 766 E-post: mia.iversen@vestreviken.nomia.iversen@vestreviken.no


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google