Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 RENTER. 2 TO HOVEDSPØRSMÅL Kan det kreves rente? Hvordan skal renten beregnes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 RENTER. 2 TO HOVEDSPØRSMÅL Kan det kreves rente? Hvordan skal renten beregnes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 RENTER

2 2 TO HOVEDSPØRSMÅL Kan det kreves rente? Hvordan skal renten beregnes?

3 Hovedregel: Det må alltid foreligge et grunnlag for renten som kreves! To hovedgrupper grunnlag: Avtalt rente Lovbestemt rente 3

4 4 Avtalt lån- og kredittkjøpsrente: Krav til avtalen avhenger av om skyldner er forbruker eller næringsdrivende. Renten er ofte variabel og løpende. Dersom ikke skyldner protesterer mot renteberegningen, legges normalt kreditors påstand om renten til grunn. Unntak kan tenkes der kravet fremstår som ”åpenbart uriktig”, jf. tvisteloven § 16-10.

5 Avtalt forsinkelsesrente (misligholdsrente) Vanlig i avtaler mellom næringsdrivende Avtalen kan komme i stand når vilkårene fremkommer på faktura eller pakkseddel, og motparten ikke protesterer umiddelbart. Forsinkelsesrenten kan være høy! OBS: Ikke adgang til å avtale forsinkelsesrente som stiller forbrukeren dårligere enn den lovbestemte forsinkelsesrenten, jf. rentel § 4 bokstav c. 5

6 Lovbestemt forsinkelsesrente Forsinkelsesrenteloven (lov 1976-12-17 nr. 100) Anvendelsesområde, § 1: “(…)for pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov.” Utenfor anvendelsesområde: Krav av offentligrettslig-, familierettslig-, arverettslig- og personrettslig karakter. 6

7 7 Tidspunktet rentene begynner å løpe § 2 Rentene kan kreves fra forfall Når er forfallstidspunktet ? - Forfallsdagen når denne er fastsatt i forveien. - Ellers 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldner skriftlig påkrav med oppfordring til å betale.

8 8 Forsinkelsesrenten, § 3 Størrelsen fastsettes av Finansdepartementet, for tiden 9,0 % Bruk generell henvisning i domsslutning Slik: Peder Ås dømmes til å betale 5000 –femtusen- kroner til Lars Holm 2 –to- uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd annet punktum fra forfall til betaling skjer. Ikke slik: [..]med tillegg av 7 % forsinkelsesrente fra forfall til[..] Ikke kapitaliser forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven

9 Et lite tips til slutt: www.forsinkelsesrente.no 9


Laste ned ppt "Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 RENTER. 2 TO HOVEDSPØRSMÅL Kan det kreves rente? Hvordan skal renten beregnes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google