Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt SFN – Landsmøte 2010 Tvangsfullbyrdelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt SFN – Landsmøte 2010 Tvangsfullbyrdelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt SFN – Landsmøte 2010 Tvangsfullbyrdelse

2 De enkelte tema Mandag: Kl 14:30 – 18:00 – ”7-2 F – utvalgte emner” Den dagen hvor det antagelig blir tid til spørsmål til slutt Tirsdag: Kl 09:00 – 11:00 – ”Tvangsgrunnlag for fravikelse” Kl 11:00 – 12:00 – ”Kontantinnsats ved tilbakeleveringer” Kl 12:00 – 13:00 – ”Særskilte inntekter” Onsdag: Kl 09:00 – 11:45 – ”Fastsettelse av livsopphold”

3 7-2 F – Utvalgte emner •Hva som skal til for at det foreligger tvangsgrunnlag •Renter og utenrettslige inndrivelseskostnader •Utvidede krav til begjæringen •Adgang til å komme med innvendinger •Kumulasjon av tvangsgrunnlag •Unnlatt varsling, foreleggelse og beramming

4 Hva som skal til for at det foreligger tvangsgrunnlag •Ordlyden i loven: –”Skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang.” •4 vilkår: –”Skriftstykke” –”(som fordringshaveren selv har) sendt skyldneren” –”Grunnlag” –”Omfang”

5 ”Skriftstykke” •Noe med skrift på? –Papir, serviett, fotografi, steintavle? •Avgrenses mot –Elektronisk kommunikasjon

6 ”(som fordringshaveren selv har) sendt” •2 problemstillinger: –Hvem må ha sendt? –Hvordan må det være sendt? (rekommandert, a- /b- post, lagt i postkassen, annet)

7 ”Grunnlag” •Skriftstykket må vise hva kreditor mener er grunnlaget for at kravet har oppstått: –Kjøp, erstatning, leie, osv. •Kreves ikke noen begrunnelse utover dette, trenger med andre ord ikke bevisførsel for kravets eksistens

8 ”Omfang” •Skriftstykket må vise hvilken sum kreditor hevder at debitor skylder

9 Renter og utenrettslige inndrivelseskostnader •”Skriftstykket er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader” –Renter: Forsinkelsesrenteloven § 2 •renter fra avtalt forfall, •ellers 30 dager fra påkrav –Utenrettslige inndrivelseskostnader: Inkassoloven og forskrift til denne •Særlig problemstilling ved utenrettslige inndrivelseskostnader – som påløper etter at varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt

10 Utvidede krav til begjæringen •Tvisteloven § 6-3, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-5 (2): –”Konsentrert beskrivelse av de faktiske forhold kravet bygger på” –Påstand som bestemt angir det resultat klageren krever –Varsel etter tvisteloven § 5-2 (1) –Ved inkassotilfellene: Betalingsoppfordring

11 Adgang til å komme med innvendinger •Innvendinger innen 14 dager etter foreleggelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-7 (2) –Medfører overføring til forliksrådet •Uansett? Hva med åpenbart grunnløse innvendinger? •Innvendinger etter 14 dager etter foreleggelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-11 (4) –Medfører overføring til forliksrådet •Uansett? Hva med åpenbart grunnløse innvendinger?

12 Kumulasjon av tvangsgrunnlag •Det er ikke adgang til å ta med (i samme begjæring) både tvangsgrunnlag etter § 7-2 bokstav F og alminnelige tvangsgrunnlag, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-4 (2). •Det er adgang til å kombinere tvangsgrunnlag etter § 7-2 F og andre særlige tvangsgrunnlag (eksempelvis gjeldsbrev) •Hvilken betydning får det om det kommer innsigelse på kravet/kravene for forliksrådets behandling – skal de da også behandle gjeldsbrevet?

13 Unnlatt varsling, foreleggelse og beramming •Er det adgang til å unnlate: –Varsling etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18? –Foreleggelse av begjæringen? –Berammelse av forretningen (varsel om avholdelsesdato)?


Laste ned ppt "Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt SFN – Landsmøte 2010 Tvangsfullbyrdelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google