Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem
Samarbeidsprosjekt mellom Tåsenhjemmet, Cathinka Guldbergsentret, Kirkens Bymisjon( Paulushjemmet og Sofienbergsentret) , Undervisningssykehjemmet Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og SYE ved kvalietesavdelingen. Anne Jesperud Kittelsen Undervisningssykehjemmet i Oslo

2 Oppstart av KEK Invitasjon fra SME høst 2006
Oppstart samling vår 2007, med 5 sykehjem, og hjemmetjenesten i Bydel Østensjø Etablerte KEK med 3- 4 representanter fra hvert sykehjem Alle har deltatt på SME’s innføringsseminar i etikk og kliniske etikk-komiteer

3 Klinisk etiske komiteer- hva gjør de og hvem skal delta?
Deltagere fra ulike yrkesgrupper Forankring i ledelsen. Gi muligheter for etiske diskusjoner Rådgivning Undervisning Drøftninger Pasientkasus Mer generelle spørsmål.

4 Hva har vi gjort så langt?
Organisert oss som KEK, intern opplæring Øvd på saker Behandlet reelle saker Arrangert temadag for ”våre sykehjem” Samhandling med pårørende i forbindelse med livets slutt Ca 100 deltok til sammen

5 Erfaringer positive og negative
Mange aktuelle saker Vanskelig å sette av tid til møtene Viktig å planlegge datoer, men samtidig bør noen kunne møtes raskt om det kommer en aktuell sak. Etableringen av KEK må sees på som en prosess- vi utvikler KEK etter hvert som vi ”øver” og behandler saker

6 Mal for drøfting av pasientkasus
Identifisere det etiske problem Medisinske fakta og andre fakta (hva er usikker kunnskap, hva er det uenighet om.) Definere berørte parter Identifisere relevante verdier, prinsipper , dyder og lover. Rangering av verdier og berørte parter. Ulike handlingsalternativer med begrunnelse Ev. Konklusjon Kilde; ”Medisinsk og helsefaglig etikk- 2 utgave” Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk(2007)

7 Hvorfor er KEK viktig? Synliggjøre skjulte verdier og føringer , ved å ta opp ulike saker Skape en ramme for å drøfte et problem systematisk i forkant eller i etterkant. I en travel hverdag møter de ansatte mange dilemmaer som det kan være nødvendig å løfte ut av hverdagen for å belyse Stort krav om effektivitet og riktig ressursutnyttelse

8 Etiske dilemmaer - finnes de i egen organisasjon?
Selvbestemmelse og respekt Forhold til pårørende Uakseptable trange økonomiske rammer som opphav til etiske dilemmaer. Krav om effektivitet Tvangsbehandling Behandlingsbegrensning ved livets slutt Kommunikasjon Kulturulikheter

9 Hva skal til for å komme i gang?
Fast gruppe Alle må få samme opplæring Regelmessige samlinger, øve Forankring i ledelsen Sekretær/leder som kan sette av noe tid


Laste ned ppt "Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google