Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Tåsenhjemmet, Cathinka Guldbergsentret, Kirkens Bymisjon( Paulushjemmet og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Tåsenhjemmet, Cathinka Guldbergsentret, Kirkens Bymisjon( Paulushjemmet og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Tåsenhjemmet, Cathinka Guldbergsentret, Kirkens Bymisjon( Paulushjemmet og Sofienbergsentret), Undervisningssykehjemmet Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og SYE ved kvalietesavdelingen. Anne Jesperud Kittelsen Undervisningssykehjemmet i Oslo

2 Oppstart av KEK Invitasjon fra SME høst 2006 Oppstart samling vår 2007, med 5 sykehjem, og hjemmetjenesten i Bydel Østensjø Etablerte KEK med 3- 4 representanter fra hvert sykehjem Alle har deltatt på SME’s innføringsseminar i etikk og kliniske etikk-komiteer

3 Deltagere fra ulike yrkesgrupper Forankring i ledelsen. Gi muligheter for etiske diskusjoner Rådgivning Undervisning Drøftninger Pasientkasus Mer generelle spørsmål. Klinisk etiske komiteer- hva gjør de og hvem skal delta?

4 Hva har vi gjort så langt? Organisert oss som KEK, intern opplæring Øvd på saker Behandlet reelle saker Arrangert temadag for ”våre sykehjem” Samhandling med pårørende i forbindelse med livets slutt Ca 100 deltok til sammen

5 Erfaringer positive og negative Mange aktuelle saker Vanskelig å sette av tid til møtene Viktig å planlegge datoer, men samtidig bør noen kunne møtes raskt om det kommer en aktuell sak. Etableringen av KEK må sees på som en prosess- vi utvikler KEK etter hvert som vi ”øver” og behandler saker

6 Identifisere det etiske problem Medisinske fakta og andre fakta (hva er usikker kunnskap, hva er det uenighet om.) Definere berørte parter Identifisere relevante verdier, prinsipper, dyder og lover. Rangering av verdier og berørte parter. Ulike handlingsalternativer med begrunnelse Ev. Konklusjon Kilde; ”Medisinsk og helsefaglig etikk- 2 utgave” Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk(2007) Mal for drøfting av pasientkasus

7 Hvorfor er KEK viktig? Synliggjøre skjulte verdier og føringer, ved å ta opp ulike saker Skape en ramme for å drøfte et problem systematisk i forkant eller i etterkant. I en travel hverdag møter de ansatte mange dilemmaer som det kan være nødvendig å løfte ut av hverdagen for å belyse Stort krav om effektivitet og riktig ressursutnyttelse

8 Selvbestemmelse og respekt Forhold til pårørende Uakseptable trange økonomiske rammer som opphav til etiske dilemmaer. Krav om effektivitet Tvangsbehandling Behandlingsbegrensning ved livets slutt Kommunikasjon Kulturulikheter Etiske dilemmaer - finnes de i egen organisasjon?

9 Hva skal til for å komme i gang? Fast gruppe Alle må få samme opplæring Regelmessige samlinger, øve Forankring i ledelsen Sekretær/leder som kan sette av noe tid


Laste ned ppt "Klinisk etisk komité i kommunetjenesten – sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Tåsenhjemmet, Cathinka Guldbergsentret, Kirkens Bymisjon( Paulushjemmet og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google